UNDERSØKES: Statens helsetilsyn undersøker rutinene for behandlingen av nedkjølte personer ved Molde sykehus. Foto: Per Tormod Nilsen

Undersøker rutiner etter to tilfeller med nedkjølte pasienter ved Molde sykehus

I februar i fjor fikk Molde sykehus kritikk for behandlingen av en nedkjølt pasient. 19. februar i år ble en nedkjølt kvinne meldt død til politiet. Det skulle vise seg at hun var i live. Helsetilsynet ser de to hendelsene i sammenheng.

19. februar ble en voksen dame funnet nedkjølt i en snøfonn og brakt til Molde sykehus.

Sykehuset ringte politiet og meldte fra om et dødsfall, men det skulle vise seg at kvinnen likevel var i live.

I fjor fikk Helse Møre og Romsdal kritikk av Helsetilsynet for behandlingen av en annen alvorlig nedkjølt mannlig pasient. Denne tilsynssaken er ikke avsluttet.

Har du tips i denne saken, kontakt VGs journalister her.

les også

Kvinne ble erklært død – var i live

Undersøker

Nå opplyser kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn, Nina Vedholm, at tilsynet ser på Molde sykehus sine rutiner for håndtering av alvorlige nedkjølte pasienter.

– Vi ser dette nylige varselet fra februar i år i sammenheng med en sak vi har fulgt opp siden februar i fjor. Vi har én sak til behandling, men tar også tematikken fra den siste hendelsen med i vurderingen av den, sier Vedholm til VG.

Torstein Hole, fagsjef ved Helse Møre og Romsdal, opplyser følgende om saken vedrørende den nye hendelsen med den nedkjølte kvinnen:

«Vi opplevde et dødsfall som på grunn av helsetjenestens rutiner ble telefonisk meldt til politiet. En lege ved Molde sykehus var i følge med politiet da de registrerte at pasienten var i live.» skriver han i en melding til VG.

Av hensyn til pasient og pårørende, og pågående helsetilsynssak, vil han ikke uttale seg mer om saken på nåværende tidspunkt.

«For å sikre en god oppfølging av hendelsen har vi satt i gang en gjennomgang og behandling av saken gjennom vårt interne kvalitetssystem.» skriver fagsjef Hole.

Fikk kritikk i fjor

Det er nemlig bare et år siden at en mann i 50-årene ble sendt til Molde sykehus med en kroppstemperatur på 23 grader, skrev NRK i juni i fjor.

Da fikk Helse Møre og Romsdal kritikk fra Helsetilsynet fordi de ikke sendte den nedkjølte mannen til St. Olavs hospital i Trondheim, slik det fremgikk av prosedyrene. Årsaken til at de skulle gjøre dette, er at regionsykehuset i Trondheim har spesialutstyr til å varme opp alvorlig nedkjølte pasienter. Det har ikke lokalsykehusene.

Det var minst 10–15 personer involvert i behandlingen av mannen, men ifølge rapporten fra Statens helsetilsyn, var det ingen av dem som husket eller visste at det fantes prosedyrer som sa at alvorlig nedkjølte pasienter skulle sendes videre til Trondheim, skriver NRK.

Det var en sykepleier som kom på vakt senere som husket at det fantes prosedyrer. Etter mange telefoner til St. Olavs hospital, som først ikke ville ta imot pasienten, ble han sendt dit i luftambulanse, skriver helsetilsynet i den foreløpige konklusjonen.

Det er foreløpig ikke opprettet en politisak vedrørende saken om den nedkjølte kvinnen fra februar i år.

– Opprettelse av politisak kan komme enten i form av en anmeldelse fra fylkeslegen eller at vi iverksetter etterforskning av eget tiltak. Vi har så langt ikke opprettet noen undersøkelsessak angående dette forholdet, skriver politiinspektør Elin Drønnen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder