OMRINGET: En rekke journalister snakket med finansministeren etter onsdagens høring. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

SV vurderer mistillit mot Siv Jensen

Torgeir Knag Fylkesnes i Kontrollkomiteen mener at finansminister Siv Jensen har feilinformert Stortinget i SSB-saken. Nå vurderer SV mistillit.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er i strid med grunnloven og uakseptabelt for en statsråd. Her har man gått aktivt inn for å fortelle Stortinget en annen fortelling, og dokumentasjonen viser at dette ikke stemmer, sier han.

– Vurderer dere mistillit?

– Det er det vi vurderer nå. Det her er meget alvorlig. Nå ser vi på tidligere saker hvor statsråder har villedet eller feilinformert Stortinget, så skal vi se hvordan det har forholdt seg til det, svarer Fylkesnes.

KRITISK: Fylkesnes vurderer mistillit mot Siv Jensen. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Har sagt hun advarte

Bakgrunnen for at SV vurderer mistillit, er uttalelser Siv Jensen kom med i fjor, som hun har gjentatt siden:

les også

Tidligere SSB-direktør: Forskning kan bestilles for å «vise at flyktninger er dyre»

– Jeg advarte henne flere ganger. Allerede i januar begynte vi å uttrykke bekymring og sa at «vi tror det er lurt at vi venter til vi har resultatene fra statistikklovutvalget», sa finansminister Siv Jensen til VG i fjor.

les også

Meyer: – Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå

Hun har siden gjentatte ganger sagt at hennes departement siden januar har advart tidligere SSB-sjef Christine Meyer med å gå for fort frem med endringene hun ville gjennomføre i byråets forskningsavdeling, senest under onsdagens åpne høring.

Slik oppsummerte Dag Terje Andersen høringen på onsdag:

Viser til dokument

Advarslene skal ha kommet blant annet fordi Jensen mener endringene ville foregrepet arbeidet til Statistikklovutvalget.

Et dokument fra 4. mars gir et annet inntrykk. Der har ekspedisjonssjef Amund Holmsen sendt departementets merknader til hennes prinsippnotat for organisering av forskningen i byrået. Dokumentet er en del av Jensens svar til Stortinget om saken i fjor.

les også

Siv Jensen: Har ikke utfordret SSBs uavhengighet

«Det er derfor min vurdering at det har vært nødvendig å sette i gang en prosess nå», står det i Meyers notat etter at det har kommet merknader fra departementet.

– Finansministeren har gjentatte ganger sagt at departementet ville at dette skulle stilles i bero fra januar. Her står det helt tydelig at departementet sier kjør på i mars. Her tar vi helt tydelig Siv Jensen i direkte feil, og hun forsøker å villede Stortinget, mener Fylkesnes.

les også

Siv Jensens nærmeste medarbeider endret sentralt SSB-referat etter at Meyer gikk av

«En slik prosess er ikke i konflikt med lovutvalget, som blant annet skal se på om forskning skal være lovpålagt i SSB», står det videre.

Altså har ikke departementet tilsynelatende ikke kommet med merknader om at prosessen burde stoppes, ifølge stortingsrepresentanten for SV.

Jensen om høringen:

Slik svarer departement

VG har sendt saken til Finansdepartementet og fått følgende svar fra kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen:

– Fylkesnes gjentar nå påstander han kom med i høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og som finansministeren svarte på der. I høringen understreket finansministeren at SSB må moderniseres og videreutvikles, men omstillingen må skje i riktig retning, i riktig rekkefølge og i riktig tempo, skriver hun.

– Det er ikke riktig som Fylkesnes hevder, at departementet ville at omstillingen av skulle «stilles i bero» fra januar i fjor. Trolig sikter han til departementets advarsler. Regjeringen satte ned statistikklovutvalget for å gå grundig gjennom SSBs oppgaver, blant annet forskningsvirksomheten. Derfor advarte vi gjentatte ganger mot å sette i verk omfattende endringer som ville endre virksomhetens karakter og innhold rett i forkant av utvalget. Da Christine Meyer i fjor høst likevel iverksatte det vi hadde advart mot, måtte vi som eier av SSB trekke i nødbremsen, fortsetter hun.

Får ikke støtte

VG har spurt de andre medlemmene i Stortingets kontrollkomité om Fylkesnes’ forslag. Han får ingen støtte for en mulig mistillit til finansminister Siv Jensen.

– Jeg ønsker ikke å trekke en konklusjon før jeg har drøftet med komiteen. Jeg etterlyser dokumentasjon på Siv Jensens påstand om at hun har ønsket at prosessen ble utsatt i påvente av statistikklovutvalget. Det vi har sett av dokumentasjon så langt, tyder på det motsatte, sier Dag Terje Andersen (Ap), leder i Kontrollkomiteen.

Svein Harberg (H), 1. nestleder i komiteen sier han synes det er underlig at Siv Jensen skal ha feilinformert Stortinget.

– Jeg registrerer at Fylkesnes snakker om hele og deler av SSB-prosessen om hverandre. For meg er ikke dette en forståelig argumentasjon for mistillit i det hele tatt, sier Harberg.

Mazyar Keshvari (Frp) sier han synes det er trist at enkelte komitémedlemmer overspiller på denne måten.

– Realitetene er at SSB-direktøren fikk mange varsler om at hun ikke måtte gå i gang med omstillingen før statistikkutvalget var ferdig med arbeidet. Til tross for dette, kjørte Meyer bare på. Så, i det hele tatt, bare å snakke om mistillit her, er jo bare useriøst, sier Keshvari.

– Bør tenke seg om

KrFs medlem Hans Fredrik Grøvan deler heller ikke Fylkesnes syn.

– Jeg oppfatter at problemet har vært en dialog preget av en veldig uformell kommunikasjon mellom SSB og departementet og vi har hatt få dokumenterte samtaler. Men jeg oppfatter ikke at vi kan konkludere med at Siv Jensen har feilinformert Stortinget, sier Grøvan.

Høyres Bente Stein Mathisen mener utspillet får stå for Fylkesnes sin egen regning.

– Vi kommer til å behandle denne saken i komiteen og jeg har ingen kommentar utover det, sier Stein Mathisen.

Hanne Dyveke Søttar (Frp) sier at saken er ute av verden for hennes del.

– Jeg synes all dokumentasjon i saken og høringen denne uken viser at dette ikke stemmer. Jeg mener Siv har levert mer enn nok dokumentasjon og jeg synes han bør tenke seg om flere ganger før han går videre med dette, sier hun.

VG har ringt men ikke fått kontakt med de resterende medlemmene av komiteen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder