- Østfold trues av malaria-epidemi

Forskeradvarsel om klimaendringer

FREDRIKSTAD (VG) Denne vakre Hvaler-naturen kan du snart se langt etter: Forskere frykter malariautbrudd, og at feriekysten vil være gjengrodd om tyve år.

Trond Viken
ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

Forskerne Bjørn Åge Tømmerås og Hanne Svarstad har laget scenariorapporten om ferieparadiset Hvaler, som tidobler innbyggertallet hver sommer.

De håper de tar feil om hvor ille det skal bli.

Dugnadsånd

- Utviklingen vi ser i dag, vil innebære nedbygging av strandsonen og en betydelig gjengrodd kyst allerede i år 2025, sier Tømmerås til VG.

Han påpeker at Østfold kanskje kan reddes, men at millioninvesteringer og omfattende miljøtiltak slett ikke er nok:

- Dersom Østfold skal bli «ille bra» i fremtiden også, kreves det ikke bare enorm innsats fra myndighetene. Vi er også helt avhengig av at dugnadsånden i folket kommer tilbake. Uten den har vi tapt, sier han.

Med det mener han at folket for eksempel må ta ansvar for hyppig renskning av kystlinjen, fordi fremmede arter som japansk drivtang og fremmede krabbearter ødelegger den.

Ifølge rapporten kan Østfold-strendene være fylt helt igjen av seig tangsuppe, og svabergene overgrodd, i 2025.

Naturens gang

- Vi har sett at utviklingen de siste årene raskt forverrer naturen vår. Men denne rapporten gir en helhet som skremmer oss, innrømmer miljøvernsjef Rune Bergstrøm hos fylkesmannen i Østfold. På Hvaler-øyene er det allerede i dag tre varianter mygg som kan bli bærere av den fryktede malariaparasitten.

Det eneste som skal til, er at en østfolding tar med seg malaria hjem fra ferie i utlandet.

- Det er lite som kan hindre malaria i å komme til Østfold; slik er naturens gang, sier Tømmerås.

Forskerne gir klimaendringene med mildere og fuktigere vær hovedskylden for at vi mest sannsynlig har store malariautbrudd i Østfold om tyve år.

Flere steder i landet kan kanskje bli rammet, men det er spesielt Ytre Oslofjord som er utsatt for utbrudd. Dette skyldes at det er mye ferskvann nær kysten, som gir myggen gode vekstvilkår.

«Ny» sykdom

- Disse artene mygg er varmekjære. Høyere gjennomsnittstemperatur og flere ferskvannsklekkesteder øker sannsynligheten for at vi får malaria tilbake, bekrefter miljøvernkonsulent Geir Hardeng hos Fylkesmannen i Østfold.

Den siste malariaepidemien på Hvaler var på midten av 1800-tallet. Da var det sjøfolk som hadde med seg parasitten.

- Malaria er bare én av mange «nye» sykdommer vi må venne oss til å takle i fremtiden. Østfold er spesielt sårbart, på grunn av en tett utbygging av kysten, turisme og klimaendringer, sier Tømmerås.

Rapporten «Østfold økosystemer 2025» inngår i et internasjonalt FN-program der 40 steder i verden er plukket ut for fremtidsforskning.

- Østfold er et Sør-Norge i miniatyr, og egner seg godt for fremtidsstudier. Det kan danne et bilde av hvordan vi får det mange steder med tilsvarende økosystemer, sier Tømmerås.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder