BEKYMREDE: SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

Regjeringen presses på nyfattigdom: − Gjør på grensen til ingenting

Folk skal ikke være sultne eller kalde når Arbeiderpartiet styrer, sa partitopper til VG. Da må regjeringen gi mer til de fattigste som får pengehjelp fra Nav, mener SV og Rødt.

Publisert:

I en VG-sak torsdag sa en rekke sentrale Arbeiderpartiet-politikere tydelig ifra: Økende fattigdom og at folk sliter med å kjøpe seg mat eller fryser i frykt for høye strømregninger, er ikke til å leve med for en Ap-ledet regjering.

Det er bra at Ap-toppene slår dette fast, mener SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

Men det holder ikke å si at ingen skal være kalde eller sultne når man styrer landet, mener de to.

– Regjeringen gjør veldig lite, på grensen til ingenting, for å fikse dette problemet, sier Kristjánsson.

– Jeg er helt enig med Ap-toppene om at det er pinlig når folk sulter og fryser i Norge når Ap er i regjering og vi har et rødgrønt flertall. Det setter hele det rødgrønne prosjektet på prøve, fortsetter han.

Dette flertallet ble sikret med lovnader om at folk med dårlig råd skulle få det bedre enn med Erna Solbergs regjering, mener stortingsrepresentanten fra Rødt.

– Men folk med dårlig råd får det verre nå. Da er det ikke rart at de lurer på hva som er poenget med å stemme på partier på venstresiden.

HANDLING FORAN ORD: Det er beskjeden fra SV-leder Audun Lysbakken.

– De rike drar ifra

Akkurat nå sitter Lysbakkens parti i forhandlinger med regjeringspartiene Ap og Sp på Stortinget – med utgangspunkt i et statsbudsjett som SV mener er for lite omfordelende.

– Det er nettopp dette jeg tenker på når jeg sier det. Vi vet egentlig godt hva som må til for å få både forskjellene og fattigdommen ned i Norge, sier Lysbakken til VG.

– Hovedproblemet med forskjellsutviklingen er at de rike drar ifra, og hovedproblemet for de fattige er at mange av ytelsene og trygdene er så lave at folks budsjetter ikke går opp, nå når prisene stiger, fortsetter han.

Dette er Lysbakkens råd til regjeringen: Skatt de rikeste hardere og bruk pengene på å løfte de som har minst.

– Det er veldig mange sånne forslag vi har med oss inn i budsjettforhandlingene som pågår nå, sier han.

BUDSJETTPARTNER: I disse dager sitter partifellene til SV-leder Audun Lysbakken, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i forhandlinger om neste års statsbudsjett.

– Fattigdomslinje

I SVs alternative budsjett foreslår partiet en «dyrtidspakke» på 8,6 milliarder kroner, med blant annet økt minstepensjon, barnetrygd, uføretrygd og sosialhjelp.

– Det som har blitt kalt en arbeidslinje, har over tid blitt en fattigdomslinje, sier Lysbakken.

Arbeidslinjen er målet om at flest mulig skal være i arbeid. SV-lederen understreker at han også ønsker dette.

– Det er en veldig sterk motstand fra et flertall på Stortinget, som Ap dessverre er en del av, mot å øke ytelsene og trygdene i velferdsstaten, sier han og fortsetter:

– Men det å leve i fattigdom gir ikke folk jobb og det gjør ikke syke folk friske. Det er på tide å øke disse satsene, og akkurat nå er situasjonen desperat, for prisstigningen er så sterk.

VIL HA STRAKSTILTAK: Rødts Mímir Kristjánsson har tre forslag til regjeringen.

– Mellom sult og kulde

Rødt-Kristjánsson har tre forslag til hva regjeringen kan gjøre på kort sikt:

  • Øke minstesatsene for pensjon, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og barnetrygd.
  • Fjerne krav som kan føre til at Nav-klienter må kvitte seg med bil eller eiendom for å få sosialhjelp.
  • Doble støtten til Matsentralen.

– Disse tre tingene er det eneste jeg kan komme på som monner på kort sikt. Det er veldig bra med endringer som gjør arbeidslivet tryggere eller gir billigere barnehage, men det løser ikke problemet når folk står mellom sult og kulde.

– Må vrenge hele økonomien

Hvis du skal få for eksempel sosialhjelp, er det viktig for Nav at du faktisk har behov for denne støtten. Derfor stilles det strenge krav til at du ikke har noen annen mulighet enn å få hjelp av det offentlige.

Nav kan kreve at du selger for eksempel bil, hytte eller båt som du ikke trenger til ditt livsopphold.

– Mange kvier seg for å gå til Nav, og søker heller hjelp fra organisasjoner. Nav har veldig strenge regler om å selge bil eller leilighet for å få sosialhjelp, så folk må vrenge hele økonomien sin for å få nødhjelp.

MATFATTIGDOM: I september besøkte VG Matsentralen, og daglig leder Per Christian Rålm som her lesser varer sammen med en medarbeider.

Å øke støtten til Matsentralen er en kriseløsning, understreker Kristjánsson.

– Det er ikke bra at folk står i matkø, men hvis de gjør det, bør det være nok mat til dem.

I sitt forslag til statsbudsjett hadde regjeringen først kuttet bevilgningene til Matsentralen Norge i 2023. Men i slutten av oktober innrømmet Senterpartiet at dette var en tabbe, og at organisasjonen heller skal få to millioner kroner mer neste år.

Regjeringen bør åpne lommeboken enda litt mer, mener Kristjánsson.

– Matsentralen sier de kan dele ut dobbelt så mye mat med dobbelt så mye penger. Det er snakk om småpenger, sier han og fortsetter:

– Hvis ikke du klarer å finne syv millioner kroner til Matsentralen i statsbudsjettet må du ha nye briller.

Lørdag ettermiddag, dagen etter at VG intervjuet Kristjánsson, kom regjeringen med en gladmelding til Matsentralen og åtte andre organisasjoner:

Regjeringen gir 20 millioner i ekstrastøtte til organisasjonene før det som blir en tøff førjulstid for mange, skriver TV2. Matsentralen får fem av disse millionene.

Dette er altså penger som kommer i år. Ap og Sp forhandler fortsatt med SV om neste års statsbudsjett, ogKristjanssons krav om mer penger i 2023 er foreløpig ikke innfridd.

Ap-minister: Bekymret

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier hun er bekymret for hvordan de økte prisene påvirker hverdagen til de som allerede har minst.

– Vi har gjort mye for å gjøre det bedre for folk, men vi må også gjøre mer, sier Mjøs Person til VG.

Hun sier det har vært viktig for regjeringen å få kontroll på prisene.

– For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå. Vi gir en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå, sier hun.

– Det finnes frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer og sosiale aktiviteter, men også julehjelp i form av matkasser og gaver til sårbare grupper. Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere.

– Skal ikke måtte selge bilen

Til Kristjánsson krav om å fjerne krav som kan føre til at Nav-klienter må kvitte seg med bil eller eiendom for å få sosialhjelp, sier hun:

– Økonomisk sosialhjelp er en kortvarig støtte som fungerer som et siste sikkerhetsnett. Men alle som kommer til NAV for å få hjelp skal vurderes individuelt, og kravene NAV stiller skal ikke være urimelige. Er du avhengig av bil i hverdagen, skal du ikke måtte selge den for å få sosialhjelp.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no