PRIVAT: Barnehageaktøren Akasia driver 18 barnehager i Bergen. Her fra Akasia Sædalen barnehage. Foto: Akasia

Bergen kommune krever 28 millioner fra kirkeeid barnehagekjede

Bergen kommune krever barnehagekjeden Akasia for 28 millioner kroner etter å ha ført tilsyn med barnehagedriften.

Barnehagekjeden er eid av kirken og driver totalt 18 barnehager.

I en tilsynsrapport konkluderer kommunen med at Akasia barnehage AS har brutt flere av vilkårene for bruk av offentlige tilskudd for regnskapsperioden 2014–2017.

Kommunen mener blant annet at Akasia har hatt lavere bemanning enn de har fått tilskudd for.

– Dette er veldig ferskt for oss, sier styreleder i Akasia, Jan Dagfinn Midtun til VG.

– Vi fikk tilsendt rapporten sent i går ettermiddag, men har fått lite løypemeldinger fra kommunen underveis. Nå må vi gå gjennom alle forhold og undersøke feilene som påpekes og hva som eventuelt er misforståelser. Alt som er av feil og mangler vil vi selvsagt endre på, sier Midtun.

les også

Barnehageeiere fikk én milliard for mye fra staten – slipper å betale tilbake

– Hva er din kommentar til at kommunen mener dere skylder 28 millioner kroner?

– Det er det som står i tilsynsrapporten. Men det har jeg ikke en formening om ennå. Vi hadde et møte med kommunen i januar og svarte på alle spørsmål.

Akasia er barnehageaktør, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler, i tillegg til å drive regnskapskontor.

Akasia leverer også kapell, krematoriums- og gravferdstjenester på vegne av Bergen kirkelige fellesråd og Gravplassmyndigheten i Bergen.

Leder i Bergen kirkelige fellesråd, Lars Kristian Stendahl Gjervik, representerer eierne av Akasia.

– Jeg har like mange spørsmål som dere, journalister. Dette var helt nytt. Og det som kommer frem i rapporten er så alvorlig at vi tar på aller det største alvor, sier han.

– Bildet som tegnes av selskapet er ikke slik kirken i Bergen ønsker at det skal være. Nå er jobben min å ha dialog med styret i Akasia, for å få alle fakta frem og eventuelt rydde opp hvis feil er begått.

– Kan dette få konsekvenser for styret i Akasia?

– Det er for tidlig å si. Vi har tillit til at de ordner opp, og vi har tett og god dialog. Men vi er også avhengig av tilliten fra foreldre, barn og Bergen kommune. Nå avventer vi tilsvaret fra Akasia, til kommunen.

Administrerende direktør sluttet

For to dager siden sa Ove-Christian Fredriksen opp stillingen som administrerende direktør i Akasia-konsernet etter uenigheter med styret, ifølge Bergens Tidende.

– Dette har ingen sammenheng med tilsynsrapporten, helt ærlig og oppriktig, sier Jan Dagfinn Midtun.

Bergen kommune startet rutinemessig økonomisk tilsyn med de private barnehagene i fjor. Barnehagene i Akasia-kjeden ble valgt ut på bakgrunn av at «det foreligger transaksjoner med nærstående», skriver kommunen i tilsynsrapporten:

«De innledende og overordnede analysene av barnehagens årsregnskap viste at det var forhold det var grunn til å undersøke nærmere.»

I et møte med ledelsen i Akasia 29. januar, besluttet kommunen å gjøre ytterligere analyser og beregninger av barnehagens regnskapstall for 2014 til 2016.

les også

Listhaug vil ha foreldrebetalt skolemat – får lite støtte

– Rom for å kreve pengene tilbake

Kommunaldirektør i Bergen, Trine Samuelsberg, sier til VG at kommunen har gjennomført et økonomisk tilsyn ved barnehagekjeden i tråd med barnehageloven, og vurdert dokumentasjonen Akasia sendte inn.

– Ut ifra vår forståelse av hvordan Akasia har brukt pengene de har fått, mener vi det er rom for å kreve tilbake disse pengene, sier hun.

Hun understreker imidlertid at de fortsatt er tidlig i prosessen, og at Akasia nå vil få anledning til å gi et tilsvar.

– Først etter dette vil vi vurdere hva som blir den endelige konklusjonen, sier Samuelsberg.

– Hvor alvorlig ser dere på saken?

– Vi tar oppgaven med å føre økonomisk tilsyn på stort alvor. Tilskuddspengene skal brukes i tråd med intensjonen, og det er derfor vi utfører slike tilsyn.

I strid med barnehageloven

I tilsynsrapporten konkluderer Bergen kommune med at Akasia barnehage AS har opptrådt i strid med barnehageloven på flere punkter. Blant annet dette:

  • I åtte barnehager i Akasia barnehage AS er personalkostnad per heltidsplass, for enkelte regnskapsår, vurdert til å være vesentlig lavere enn tilsvarende kommunale barnehager.
  • Husleie som er belastet Akasia Eiendom, er vesentlig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Akasia har frist til august med å svare på rapporten til kommunen.

– Det forundrer og overrasker oss, at de formulerer seg slik, sier Jan Dagfinn Midtun.

– Vi har rapportert på bemanning til kommunen i flere år. Vi forstår heller ikke at vi har gjort feil i forhold til husleie. Vi tar dette som påstander inntil videre, fortsetter han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder