DREPT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble drept i nabolaget sitt på Vinstra i fjor høst. En 17-åring er tiltalt for drapet. Foto: Trond Solberg

Vinstra-tilsyn: Får kritikk for skolemiljø

Både Vinstra videregående skole og Vinstra ungdomsskole har brudd på godt skolemiljø slår den ferske tilsynsrapporten fast.

Etter at Laura Iris Haugen (16) ble drept på Vinstra i Nord-Fron kommune 31. oktober i fjor startet Fylkesmannen i Innlandet et tilsyn med kommunen. En nå 17 år gammel gutt er tiltalt for drapet.

Tirsdag var den foreløpige rapporten klar.

Tilsynet omfatter Vinstra ungdomsskole, barnevernstjenesten, helse- og omsorgstjeneste i kommunen og Vinstra videregående skole. Både avdøde og tiltalte gikk på Vinstra ungdomsskole og Vinstra videregående skole.

– Ved Vinstra videregående skole og Vinstra ungdomsskole har vi påvist brudd på skolemiljøsaker. Skolen har ansvar for å sørge for at alle barn har det bra. Her er det brudd. Bruddene går på systemene, både det å avdekke og følge opp, sier Eli Blakstad direktør hos Fylkesmannen Innlandet.

les også

Retten om Vinstra-drapet: Fremstår forberedt og planlagt

Opplæringsloven kapittel 9 A handler om elevenes skolemiljø, og gjelder blant annet «retten til et trygt og godt skolemiljø».

I egenvurderingen står det at det «ikke er satt i system hvordan skolehelsetjenesten skal bidra i skolens arbeid med å fremme et godt psykososialt miljø».

– Vi oppfordrer til at det jobbes på tross av tjenestene med kommunikasjon, sier Blakstad.

Tilsynet har ikke avdekket noen lovbrudd innenfor helse- og omsorgstjenestene og barnevernstjenesten.

– Er ikke etterforskning

Det overordnede målet med tilsynet har vært å kartlegge hvordan ulike tjenester samhandler. Tilsynet har vært systemrettet, og ikke rettet mot enkeltpersoner.

«Tilsyn er ikke etterforskning – dette er politiets oppgave. Systemtilsynet skal heller ikke granske eller påvise eventuelle årsakssammenhenger mellom den alvorlige hendelsen og kommunens systemer og etterlevelse av lovkrav», står det i rapporten.

Tilregnelighet blir sentralt

Statsadvokat Jo Christian Jordet har varslet at tilregnelighetsspørsmålet vil bli sentralt under rettssaken som starter 17. juni.

Ifølge tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at de vil kreve at tiltalte overføres til tvungen psykiatrisk behandling fordi de sakkyndige mener han var psykotisk under drapet.

Det kommer frem i fengslingskjennelsene at de sakkyndige har vært i sterk tvil under sitt arbeid, og har flere ganger bedt om å få utsatt fristen for å levere rapporten.

les også

Psykiater om tilregnelighetsvurdering: – Noe av det vanskeligste vi gjør

I en fengslingskjennelse fra 20. mai står det at statsadvokaten foreslår at påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring, dersom retten skulle komme til at 17-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Bistandsadvokat Nina Hjortdal forteller at familien til den drepte ønsker at den tiltalte skal få strengest mulig straff, og at de er uenig i tiltalen. Hva de er uenig i ønsker hun ikke å kommentere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder