HEVDER SIN USKYLD: Ekssoldaten Zikrija Krkic mener han beviste under rettssaken i Bosnia at han er uskyldig og mener norsk politi har bygget en sak mot ham som ikke eksisterer i virkeligheten. Foto: Mattis Sandblad

Ekssoldat dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia

Ekssoldaten Zikrija Krkic (47) ble frikjent for dobbeltdrap i Bosnia, men dommen ble opphevet. Nå er han dømt til 21 års forvaring i norsk rett.

 • Hanna Haug Røset

Krkic nekter for at han har noe med drapene å gjøre. Det finnes er ingen biologiske bevis som knytter 47-åringen til åstedet, der var ingen øyenvitner til hendelsen og heller ingen observasjoner av mulig gjerningspersoner.

Drammen tingrett mener imidlertid det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte skjøt og drepte to menn med et automatvåpen på en kafé i Trnopolje i Bosnia 28. juli 2014. Han dømmes til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

– Dommen er svært grundig. Retten har i dommen vurdert alle bevisene som har betydning for saken og de har vurdert bevisene på en riktig måte slik vi ser det, sier aktor Marit Formo som er statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Retten viser til en samlet bevisvurdering der de har lagt særlig vekt på følgende:

 • Funn av tomhylser på en gård tilhørende tiltaltes familie som kan knyttes til hylser funnet på åstedet.
 • Videoer og forklaringer fra familiemedlemmer som dokumenterer at tiltale håndterte et automatvåpen av Kalasjnikov-type om morgenen drapsdagen.
 • «Tiltaltes løgner» om sin kjennskap til automatvåpen på gården.
 • Hans manglende forklaring til norsk politi og til retten i Norge. Krkic nektet å forklare seg under rettssaken, men det ble avspilt og oversatt videoopptak av hans rettslige forklaring i straffesaken i Bosnia.
 • Videre vises det til at retten mener det er bevist at Krkic håndterte. drapsvåpenet og instruerte familiemedlemmer i hvordan det skulle brukes om morgenen på drapsdagen.
 • Retten mener også at vitneforklaringer i saken underbygger at tiltalte forlot familiens gård den aktuelle kvelden.

En bosnisk lagmannsrett frifant i september 2015 Krkic for drapene, men landets Høyesterett opphevet senere denne dommen. Straffesaken ble senere overført til Norge og gikk for Drammen tingrett i vår.

les også

Bosniske medier: Drammensmann frifunnet for dobbeltdrap

Ekssoldaten dro rett hjem til familien i Drammen etter frifinnelsen i Bosnia, og han har ikke vært i hjemlandet siden. Han har også frasagt seg sitt bosniske statsborgerskap – og er nå kun norsk statsborger, i likhet med resten av familien.

– Jeg har bevist at jeg er uskyldig. Jeg er allerede frifunnet, men norsk politi gjør som de vil – en politistat med enorme ressurser. Kampen mot politiet i Norge er som å gå i bokseringen mot Mike Tyson med hendene bundet fast på ryggen. Man er sjanseløs, sa Krkic til VG sommeren 2018.

– Oppsiktsvekkende

Advokat Håvard Flatland som er en av mannens forsvarere sier til VG at han mener domfellelsen er uriktig.

– Det er oppsiktsvekkende at Drammen tingrett, mange år etter bosnisk lagmannsrett har funnet grunn til å frifinne tiltalte ut ifra en vurdering av «ferske» bevis og kjennskap til lokale forhold, finner grunn til å overprøve denne frifinnende dommen, sier Flatland.

AKTOR: Statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembedtet Marit Formo. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Han mener at det i lagmannsretten i Bosnia ble det lagt til grunn at det var alternative gjerningsmenn og at bevismateriale hadde blitt plantet.

Statsadvokat Formo påpeker at den bosniske dommen ikke var endelig og at den dømte nektet å la seg utlevere til Bosnia, noe som gjorde at norske myndigheter ble sittende med et ansvar for å iretteføre saken.

– Det er svært sentrale bevis i saken som har tilkommet etter at saken ble behandlet i Bosnia. Blant annet en video som viser domfeltet som hånderer en kalasjnikov samme dag som drapet skjer. Denne videoen hadde ikke bosniske myndigheter tilgang til, sier statsadvokaten.

Avviser bevisplanting

Videre forklarer hun at antydningene om bevisplanting i særlig grad var basert på en vurdering fra en bosnisk sakkyndig.

– Norske våpentekniske undersøkelser har vist at forsvarets sakkyndig tok feil. I norsk rett måtte han innrømme at han tok feil om et sentralt punkt i spørsmålet om planting av bevis, sier Formo.

Hun viser også til at bosniske myndigheter ikke hadde vitneforklaringer fra mannens familie som befant seg på familiegården drapskvelden.

– Det totale bevisbildet i saken for den norske domstolen viste at påstander om planting av bevis fremsto som søkt og oppkonstruet. Det legger retten også til grunn i dommen, sier statsadvokaten.

ADVOKAT: Håvard Flatland forsvarer den nå dobbeltdrapsdømte mannen. Foto: Lillian Hjellum

Forsvareren på sin side mener Drammen tingrett gjennomgående «bortforklarer» bevis som taler for at hans klient snakker sant.

– Det stemmer ikke at det var «flere» vitneforklaringer som underbygger at tiltalte forlot gården. Det er en uriktig bevisvurdering. Det som derimot fremkom var at det var flere alibivitner, som underbygger at tiltalte ikke forlot gården.

Anker

– De få nye bevis påtalemyndigheten presenterte i saken var beheftet med store mangler og svekket troverdighet. Det ble blant annet ført bevis for at nye vitner fra påtalemyndigheten forsøkte å påvirke etterforskningen av saken og den rettslige prosessen, sier Flatland.

– Dommen blir anket, og vi har tillit til at saken vil få mer grundig og objektiv behandling i lagmannsretten. Det eneste riktige resultatet i denne saken er frifinnelse.

Flere artikler

 1. Kommisjonsleder: Tror ikke på Baneheia-svar denne uken

 2. Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt

 3. Statsadvokat etter VG-avsløring: Fiktive eierstrukturer er straffbart

 4. Tidligere SS-vakt (93) dømt for medvirkning til 5232 drap: – Han var svært medtatt

 5. I dag starter Bertheussen-saken: Strid om tiltalen

Fra andre aviser

 1. Ekssoldat dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia

  Bergens Tidende
 2. Aktor: De samlede bevisene peker mot Bertheussen

  Bergens Tidende
 3. Aktor i Bertheussen-saken: – Teaterstykket ble en besettelse

  Bergens Tidende
 4. 61-åring tiltalt for å ha knivdrept kame­raten i Kristian­sand

  Fædrelandsvennen
 5. 18-åring dømt til forvaring etter knivstikking

  Fædrelandsvennen
 6. Trakk frem Bertheussens gamle dommer

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no