FEIL: Professor emeritus Jan F. Bernt mener det er feil at regjeringen skal ha ansvaret for å granske NAV-saken, når regjeringens og de underliggende etater vil bli en sentral del av granskingen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jusekspert ut mot regjeringen: Stortinget bør lede granskingen

Professor Jan F. Bernt mener det politiske Norge er på ville veier i spørsmålet om gransking av NAV-saken. – Det er Stortinget som bør stå for granskingen, sier han.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Solberg-regjeringen vedtok fredag mandatet til og hvem som skal sitte i det eksterne granskingsutvalget av NAV-skandalen.

Det synes en av nestorene i norsk jus, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Det juridiske fakultetet i Bergen, er en dårlig idé.

les også

Hevder flere av Hauglies NAV-granskere er inhabile

– Jeg mener det er Stortinget som må ta ansvaret for å granske NAV-saken. Et hovedtema i granskingen må være om regjeringen, Arbeids- og sosialdepartementet, Justisdepartementet og underliggende etater har oppfylt grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling og kontroll når det gjelder utformingen og forståelsen av regelverket her, sier Bernt til VG. 

– Er selv objekt for granskingen

– Et helt sentralt spørsmål er ansvaret for utforming av misvisende lovbestemmelser og mangeårig evne eller vilje til å fange opp signaler om en problematisk rettsanvendelse i både forvaltning, påtalemyndighet og domstoler. Her må det rettes et kritisk søkelys både mot politisk ledelse og embetsverket i departementene, herunder Justisdepartementets lovavdeling som har et særlig ansvar for å kvalitetssikre lover som vedtas.

les også

Tom ble feilaktig dømt i NAV-skandalen – døde før han fikk vite det

– Du sier at det kan bli satt spørsmålstegn ved tilliten til det som kommer fra et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg?

– Det vil klart nok være høyt kvalifiserte og uavhengige folk i utvalget, men det blir helt feil at det er Arbeids- og sosialdepartementet og regjeringen som skal lage mandatet og opprette granskingsutvalget, når de så til de grader selv er objekt for granskingen.

– Mye mer betryggende

Han er ikke i tvil hvor ansvaret burde ligge.

– Jeg mener at det ville vært mye mer betryggende og egnet til å gjenopprette tilliten til det offentlige om det var Stortinget som opprettet en granskingskommisjon og utformet mandatet for denne. Slik jeg ser det, er den langt viktigste problemstillingen i saken spørsmålet om det har vært en alvorlig systematisk svikt i øverste etasje i systemet, i regjeringsbygget.

les også

EU-kommisjonen trekkes inn i NAV-skandalen

– En gransking som i hovedsak retter søkelyset nedover i systemet, vil stå i fare for å utydeliggjøre og pulverisere det overordnede styringsansvar for rettssikkerhet og forsvarlig saksbehandling av saker av så stor betydning for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Den vil også med ganske stor sikkerhet måtte bli så omfattende og ta så lang tid, at temperaturen i kritikken etter hvert synker til et mer behagelig nivå for de ansvarlige. Dette granskingsarbeidet bør Stortinget og ikke regjeringen ta ansvaret for, fastslår Bernt.

– Knapp tidsfrist

les også

Ap-Støre vender ryggen til regjeringens granskingsutvalg

– Hva sier du om mandatet som nå er blitt gjort kjent?

– Lest på rette måten er det vel i og for seg ganske dekkende. Problemet er i første rekke at den arbeidsoppgaven som utvalget har fått, og den knappe tidsfristen, gjør at det er lite realistisk å vente at det finner plass og tid til å gå tett inn på regjeringens og departementets rolle forut for at de første varsler kom inn. Det grunnleggende problemet ligger i selve lovgivningsprosessen, og at departementet så vidt jeg forstår ikke har funnet det umaken verdt å be om hjelp fra Justisdepartementet til å utforme lovtekst og en adekvat veiledning til NAV om regelforståelsen, sier han og sammenfatter:

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

– Med andre ord: Jeg er redd for at det blir brukt for mye tid på factfinding og jakt på syndebukker, i stedet for den overordnede problemstillingen; departementets konstitusjonelle ansvar.

Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultetet i Oslo ga samme analyse som Bernt, i VG i går.

Han mener hele prosessen bak utnevnelsene er gal:

– Statsråd Hauglies og hennes rådgivere, inkludert regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Statsministerens kontor må være helt sentrale objekter i granskingen av NAV-saken. De som skal granskes skal ikke velge granskerne, sa Andenæs.

Han mener forøvrig at flere av de som er plukket til å sitte i utvalget, er inhabile.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarer slik på Bernts uttalelser, via mail til VG:

– Dette er et bredt sammensatt, kompetent og uavhengig utvalg. Jeg mener også at mandatet er bredt nok til at alle de vesentlige spørsmålene i saken blir belyst. Her skal både mitt eget departement, NAV, Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene granskes. Flomlyset skal på, og ingen spørsmål skal forbli ubesvarte.

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

Hun legger til:

– I prosessen har vi fått innspill fra Stortinget på både mandat og sammensetning. Flere av innspillene er tatt til følge. Saken er svært alvorlig, og mange spørsmål står ubesvarte. For meg har det derfor vært viktig å komme raskt i gang med granskingen, slik at både ofrene og det norske samfunn får svar på hvordan dette kunne skje. Det viktigste nå er at vi kommer til bunns i saken, og at ofrene får oppreisning

Bernt er den første som setter søkelyset på Justisdepartementets rolle i NAV-saken. VG har bedt om tilsvar fra justisministeren. Hans departementet har svart at de vil komme tilbake med svar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder