SER PRIVATE SKYER: En flokk med trekkfugler på himmelen fikk oppmerksomheten til Ap-leder Jonas Gahr Støre da han og fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland besøkte Sotra for å snakke om økt privat skoleinnslag i Hordaland og Bergen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Støre frykter snik-privatisering av skolen

SOTRA ( VG) Hver femte elev i videregående skole i Hordaland går nå på en privat skole. Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller det snik-privatisering og vil gi fylkene og kommunene vetorett mot nye privatskoler.

Vi er i Fjell kommune utenfor Bergen, i det som snart blir storkommunen Øygarden.

Rektor Torstein Telle på Sotra videregående skole sier at han ser at et økende antall av ungdommene i området setter seg på bussen, til en skolepult inne i Bergen sentrum. Han tror enda flere vil reise forbi lokalskolen den dagen køene forsvinner og reisetiden forkortes.

les også

Støre mot Solberg: Solberg stakk av med seieren i jevn treningskamp

Snik-privatisering

For inne i Bergen sentrum kommer et jevnt sig av nye skoletilbud. Noen av skolene er nye er offentlige skoler med høyt karakter-snitt. Men det er de private kjede-skolene med studiespesialisering som Jonas Gahr Støre nå skal advare mot:

– Det er snik-privatisering fordi det utarmer det offentlige tilbudet. Vi ser det også i sykehusene hvor det åpnes for private alternativer som drives for det offentliges regning, sier Støre til VG.

– Hordaland og Bergen har et økende innslag av private videregående skoler. Det fører til færre ressurser i fellesskolen. Derfor var det dessverre nødvendig til å legge ned Fana videregående. Pengene strakk ikke til. sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap).

Bergen: 30 prosent

Hordaland fylkeskommune oppgir disse tallene:

** Hver fjerde videregående skole er privat, og der går 15 prosent av elevene i fylket.

** I Bergen er hver tredje videregående skole privat og har 17 prosent av elevene. Men 30 prosent av alle på studiespesialisering i Bergen går på en privat skole.

**Fylket betaler i år 145 millioner kroner av skolebudsjettet til private skoler.

Pengene følger elevene, og Hestetun synes det er vanskelig å planlegge skoletilbudet 10–15 år fram i tid. Hun sier at de mangler kontroll over fremtidens elevgrunnlag fordi skole-tillatelsene utstedes ikke lokalt men av myndighetene i Oslo.

HØRER PÅ REKTOR: Torstein Telle (med ryggen til ) er rektor på Sotra videregående, en stor skole med både yrkesfag og studiespesialisering, som håper å få et nybygg innen 2025. Til venstre Fjells ordfører Marianne Sandahl Bjorøy (Ap). Foto: Gisle Oddstad, VG

les også

2017: Erna-regjeringen nær doblet antall godkjente privatskoler

Vetorett

Derfor vil Støre og Ap gi skoleeierne, kommunene og fylkene, vetorett mot nye privatskoler. Men vil Ap forby dem helt om utviklingen fortsetter?

– Vi har en historie med innslag av alternativ pedagogikk. Men det nye nå er store kjeder som ikke nødvendigvis er alternativer, men som plukker opp elever på linjer som studiespesialisering, og de ligger gjerne midt i større byer. Men de skal finansieres av fylkene, og de sentraliserer tilbudet. Det er snik-privatisering at dette skjer i det små, men tendensen er klar. Da mener vi at fylkespolitikerne må ha det siste ordet, sier Ap-lederen.

les også

LO-sjefen beskylder regjeringen for «politisk plyndring»

– Hva mener du med snik-privatisering, tror du det er en bevisst tanke bak?

– Ja, jeg tror at Høyre og Frp i regjering ønsker å gi fellesskolen og de offentlige sykehusene privat konkurranse. Pasienter og elever er kunder, men for det offentliges regning. Om rektor her på Sotra mister klasser på studiespesialisering, så faller kvaliteten på det han ønsker å tilby. Det er et politisk ansvar å hindre dette, sier Støre.

Kan velge fritt

– Men mange herfra søker seg også inn til de offentlige skolene i Bergen sentrum. Er fritt skolevalg i fare med Ap?

– Prinsippet om at elevene skal velge fritt, det står seg. Men vi må ta ansvaret for hele skoletilbudet for alle, og da må politikerne kunne ha kontroll. Og utviklingen er ikke kommet langt. Men i Sverige ble det etablert 300 000 nye private skoleplasser på få år. Stefan Löfven sier til meg at dette ikke er lett å snu, sier Støre.

les også

Her er Støres ni punkter med eldre-slakt av Høyre: – Holder ikke mål

Godt alternativ

Trond Botnen er konsernsjef i Metis Ecucation, som eier to private videregående skoler i Bergen med 1100 elever. Han mener at private og offentlige skoler utfyller hverandre:

– Vi er Hordalands nest mest populære skole ut fra søkertallene, Bare Amalie Skram videregående i Bergen ligger over. Vi er et godt alternativ med god kvalitet. Og vi driver effektivt, 15 prosent billigere enn fylkeskommunen. Det er en vinn-vinn situasjon, ikke minst for elevene, at det er alternativer, sier Botnen til VG.

Trond Botnen, Konsernsjef Metis Education. Foto: Metis Education

Høyre: Snik-privatiserer ikke

Matilde Tybring-Gjedde (H), stortingsrepresentant for Høyre, er ikke enig i at det foregår noen snik-privatisering av videregående skoler,, slik Støre sier:

– 92 prosent av norske elever går på en offentlig videregående skole. Det viktigste for Høyre er at alle elever møter gode lærere i klasserommet, trives og fullfører, skriver hun i en epost til VG.

Hun mener at lokal vetorett mot privatskoler er en klar venstredreining, spesielt i kombinasjon med å nekte såkalte profilskoler offentlig støtte.

– Det kan bety kroken på døren for nye toppidrettsgymnas, steinerskoler, montessoriskoler, realfagsgymnas, internasjonale, tyske skoler og yrkesfaglige profilskoler, skriver Tybring-Gjedde.

– Dersom kommuner eller fylkeskommuner kan dokumentere at en friskole går utover det kommunale tilbudet, er terskelen høy for godkjenning. Dette vet Jonas Gahr Støre, legger hun til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder