LEDER: Kristin O. Kvigne er avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet. Hun hadde ikke stillingen da den første anbefalingen kom. Foto: Ola Haram

Politidirektoratet ignorerte våpen-anbefalinger i seks år

Allerede i 2013 advarte Spesialenheten mot å la politifolk få private våpensøknader behandlet på samme politistasjon som de selv jobber. Men ingenting skjedde.

I oktober 2013 tok Spesialenheten for politisaker ut tiltale mot en pensjonert politimann i Hedmark for brudd på våpenloven. Politidirektoratet (POD) måtte lære av saken, mente Spesialenheten:

Var det riktig at politifolk fikk behandlet sine våpensøknader i samme distrikt som de selv jobbet?

Det skulle gå over tre år før politiadvokat Peter Ristan i februar 2017 ble avslørt med en av norgeshistoriens største ulovlige våpensamlinger – og for å ha fått et hundretalls våpen til å fremstå som ufarlige med hjelp av kolleger på våpenkontoret i Lillestrøm.

Deretter skulle det komme to nye advarsler fra Spesialenheten til Politidirektoratet i 2018 før noe ble gjort.

les også

Pensjonert politimann: Jeg varslet om politiadvokaten

Etterforsket to kolleger

Det var på et låve på Kløfta at politiet fant Peter Ristans hemmelige våpenlager i februar 2017.

Av over 400 våpen hadde nesten halvparten tidligere vært registrert på politiadvokatens våpenkort. Nå skulle våpnene, ifølge våpenregisteret, være plombert – og dermed ubrukelige. Men gjennomgangen viste at de fleste var falskt plombert og lett kunne gjøres til skarpe våpen.

Alle våpnene var blitt håndtert av våpenkontoret på politihuset på Lillestrøm, i samme hus som politiadvokaten hadde sin arbeidsplass.

FUNNET: Disse pistolene stammer fra politiadvokatens ulovlige våpensamling. Foto: Politiet

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Spesialenheten opprettet senere etterforskning mot to ansatte på våpenkontoret, som begge mente de hadde blitt lurt av Ristan.

VG har fått innsyn i Spesialenhetens vedtak i de to sakene. En mannlig ansatt ved våpenkontoret ble etterforsket av Spesialenheten for grov korrupsjon. Saken ble henlagt og mannen avviser alle anklager.

Søndag fortalte han i VG at han tvert imot varslet sine overordnede om mistenkelige våpenregistreringer fra politiadvokaten flere år i forveien.

Video: Se forskjellen på en «falsk» og «ekte» plombering:

Kollega: – Hvem skal man da stole på?

En kvinnelig ansatt ved våpenkontoret ble ilagt et forelegg for grovt uaktsom tjenestefeil.

I avhør innrømmer kvinnen at hun var for godtroende, og sier hun har sett seg blind på politiadvokatens kompetanse og person:

«Hvis man ikke skal kunne stole på en slik person, hvem skal man da stole på?», står det i avhøret VG har fått innsyn i.

Kvinnen fikk forelegg for grov uaktsom tjenestefeil.

– Dette var en person som min klient hadde et godt, kollegialt forhold til. Hun gjorde som hun ble fortalt og har i ettertid følt seg forledet, sier Eva-Marie Stryker, som var kvinnens forsvarer.

IKKE IMPONERT: Jan Egil Presthus er sjef for Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

Spesialenheten: – Svært alvorlig

Spesialenheten sier det er urovekkende at politiet ikke har hatt effektiv kontroll av våpnene:

– Det er svært alvorlig at man fører saksbehandleren bak lyset, men det er jo også alvorlig at politiet ved behandling av saker fra personer ansatt samme sted, ikke kontrollerer det som burde vært kontrollert, sier Jan Egil Presthus, sjefen for Spesialenheten for politisaker til VG.

I behandlingen av de to sakene minnet Spesialenheten om at de hadde advart POD om risikoen og viste til brevet som ble sendt i 2013.

– Vi har lenge gitt uttrykk for at det er en svakhet i politiets våpenforvaltning ved at ansatte får behandlet sine søknader i samme distrikt de jobber i, sier Presthus til VG.

Tok seks år

Først i 2. mai år – nesten seks år etter at POD først ble advart – valgte direktoratet å sende ut et brev hvor samtlige politidistrikt fikk beskjed om at politiansatte må sende sine private søknader om å kjøpe våpen til andre politidistrikt enn der de selv jobber.

« ... de senere år har vært flere våpensaker som ikke har vært behandlet i henhold til regelverket, og hvor søker og saksbehandler jobber i samme distrikt», står det i brevet.

«Det er svært uheldig, og bidrar til å svekke tilliten til politiet. Det vises til situasjoner hvor forvaltningen ikke gjør tilstrekkelige undersøkelser overfor kolleger. Det kan også oppleves vanskelig for den enkelte saksbehandler å avslå en søknad dersom søker har en høyere stilling i politidistriktet», står det videre.

VG intervjuet avdelingsdirektør Kristin O. Kvigne om endringene og Spersialenhetens advarsler i sommer:

– Hvorfor tok det seks år?

– Vet du hva, det kan ikke jeg svare på, for jeg jobbet ikke her i 2013 og den avgjørelsen er ikke kjent for meg, sier Kristin Kvigne som leder politifagavdelingen i POD.

– Hvorfor ble brevet sendt ut 2. mai i år?

– Det er en del saker som har kommet i det siste og det er vel en erkjennelse som har vokst hos oss også, at dette er noe vi bør sikre, svarer Kvigne.

– Hva tenker du om at det tok så lang tid?

– Vi endrer det nå. Jeg tenker vel at hadde vi endret det tidligere, så hadde vi kanskje sluppet noen av sakene som har vært i mediene, svarer avdelingsdirektøren.

JOBBET HER: Både politiadvokaten og våpenforvaltningen hadde tilhold her på Lillestrøm politistasjon fram til 2017. Foto: Tore Kristiansen

Flere møter

Tre måneder etter at politiadvokaten på Lillestrøm ble avslørt, inviterte Justisdepartementet en rekke private våpenselskap og Politidirektoratet til et møte. Departementet opplyser at «forvaltningspraksis i våpensaker» var et av temaene, men det er ikke ført noe referat fra møtet.

Det ble heller ikke ført referat da Politidirektoratet inviterte Sør-Øst politidistrikt og KRIPOS til å snakke om våpenforvaltning og «fiktiv innmelding av deaktivering/plombering» våren etter.

I juli 2018 sendte Politidirektoratet ut et 94 sider langt høringsforslag om endringer våpenforvaltningen. Behandlingen av politifolks private våpensøknader er ikke nevnt med ett ord.

– Hvorfor ikke?

– Nei, det tenker jeg er naturlig at når vi ser på helhetlig forvaltning så går man ikke ned i den type problematikk som er knyttet til Spesialenheten og til de særskilte rutinene, svarer Kvigne.

Mangelfull kontroll

Nåværende leder ved forvaltningskontoret i Øst politidistrikt erkjenner mangler ved kontrollen av politiadvokatens våpenhold.

– Det er alltid ting man kan se i ettertid, men det er klart at her har ikke saksbehandlingen vært som saksbehandlingen burde være, sier Eli Fryjordet, leder ved våpenforvaltningen i Øst Politidistrikt.

Våpenkontoret er nå flyttet fra Lillestrøm.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder