FÅR KLART SIGNAL: Justisminister Tor Mikkel Wara har beordret en granskning av ufrivillige vergemål. Fylkesmenn over hele landet varsler at det kan være saker å finne i deres distrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

Opphever flere vergemål

14 av 16 fylkesmenn sier til VG at de kan ha opprettet vergemål mot personers vilje de siste fem årene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er i så fall i strid med lovens hovedregel som sier at vergemål skal være en frivillig hjelpeordning.

Flere opplyser nå at de er i ferd med å rette opp i dette.

For to uker siden avslørte VG at blant de 23.000 personene som har blitt satt under vergemål de siste fem årene, er over ni tusen personer ansett som ikke samtykkekompetente. Det vil si at de er vurdert til ikke å forstå hva et vergemål er.

Fylkesmennene, fagorganet Statens sivilrettsforvaltning (SRF) og sivilombudsmannen har tolket loven slik at disse personene ikke nødvendigvis må snakkes med – og at det er mulig å opprette vergemål mot deres uttalte vilje.

Det sier justisdepartementet og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) nå er feil bruk av loven.

les også

Justisministeren snur etter VG-avsløring: Skal granske tusenvis av vergemål

– Grunn til å tro det

For to uker siden varslet departementet at vergemålsloven nå endres. Justisministeren sendte samme fredag et oppdrag som trolig innebærer at flere tusen eldre vergemålssaker må undersøkes.

VG har kontaktet samtlige vergemålsavdelinger i Norge for å høre om det er personer i deres fylke som har fått vergemål mot sin vilje siden loven ble innført i 2013:

– Ja, det er grunn til å tro det. Regelverket har blitt tolket slik at det i noen tilfeller har vært lovlig praksis, skriver utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer hos Fylkesmannen i Telemark.

– Det kan ikke utelukkes, skriver underdirektør Jo-Bjørner Haugen hos Fylkesmannen i Oppland.

I Troms opplyser fagansvarlig Nils Aadnesen at de har gjennomgått samtlige åtte vergemål der personen var regnet som ikke samtykkekompetent, men hadde gitt beskjed om at vedkommende ikke ønsket verge. I to av sakene er vergemålet nå frivillig. I resten av sakene er vergemålet nå opphevet.

Les også: Tre brødre på Tolga

Ber om hjelp

Enkelte fylkesmenn skriver at de har endret praksis siden høsten 2017 da det kom signaler fra Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) om at vergemål ikke skal opprettes mot noens vilje. Andre viser til at de forholder seg til departementets lovtolkning fra i vinter.

Les mer: Fratatt styringen over eget liv

les også

Fylkesmenn advarte Justisdepartementet om vergemål

VG har spurt fylkesmennene om de vil gjøre noe for å komme til bunns i hvor mange som har et vergemål i strid med lovens intensjon. Samtlige avventer svar fra SRF som skal planlegge hvordan en nasjonal gjennomgang skal utføres.

Men flere viser til at de har gått aktivt ut og bedt innbyggere som i dag har et vergemål de ikke ønsker om å ta kontakt:

– Fylkesmannen i Finnmark vil aktivt bidra i arbeidet med å planlegge tiltak og aktiviteter for å kartlegge uønskede vergemål. Vi håper videre at personer med verge som ikke ønsker vergemål hjelper oss med å rette opp i dette ved å kontakte oss, skriver stabsleder Ann-Karin Dahl Næss.

– Vi tar tak i alle saker som nå dukker opp hvor det fremkommer at vergehaver ikke ønsker vergemål. Der oppheves vergemålet, skriver fagsjef Bente Alvestad hos Fylkesmannen i Buskerud.

Sjekk tilskudd for psykisk utviklingshemmede i din kommune:

Justisminister: Uroer meg

Justisministeren sier svarene fra fylkesmennene bekymrer ham:

– Det er klart at det tallet uroer meg. Jeg er opptatt av at ingen skal ha ordinært vergemål mot sin vilje, skriver Tor Mikkel Wara (Frp) til VG.

– Dersom Justisdepartementet har hatt den samme oppfatningen av hvordan vergemålsloven skal praktiseres i fem år, hvor er det det har sviktet?

– Det er det vi gjennomgår nå. Så får vi komme tilbake til hvor det eventuelt har vært svikt, når gjennomgangene er foretatt og vi har fått tilbakemelding, svarer Wara.

Han viser til at SRF skal legge til rette for en gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje. Dette skal være klart i løpet av uka.

Statens sivilrettsforvaltning sier at uttalelsene fra fylkesmennene er i tråd med hva de også har sett:

– SRF ikke ser bort fra at det kan ha vært opprettet vergemål mot noens vilje, skriver avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad og viser til at det har vært «en utvikling i hvordan loven skal forstås».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder