TILSYN: Førstestatsadvokat i Nordland, Geir Fornebo, sier at de vil gjennomgå Tanjas sak som en av flere voldtektssaker. Foto: Jørgen Braastad, VG

Statsadvokaten åpner tilsyn i Tanja-saken

På bakgrunn av VGs sak om Tanja Arntsen (46) vil statsadvokaten gjennomføre tilsyn av voldtektsetterforskningen i Nordland politidistrikt. Blant annet vil de se på hvorfor etterforskningen i Tanja-saken tok så lang tid.

Artikkelen er over ett år gammel

Det har gått to uker siden VG fortalte historien om Tanja Arntsen (46) som anmeldte en voldtekt i oktober 2015. Nå varsler førstestatsadvokat i Nordland Geir Fornebo at de åpner tilsyn i saken.

– Fordi gjerningsmannen er død kan vi ikke gå inn på skyldspørsmålet, men vi vil gå inn i denne saken konkret og se på tidsforløpet, og hva som er grunnen til at det tok så lang tid i denne saken, sier førstestatsadvokat Geir Fornebo til VG.

Den tiltalte i Tanja-saken ble dømt i tingretten 9. januar 2018. Dommen er ikke rettskraftig. Dommen ble opphevet av Hålogaland lagmannsrett 7. september 2018, som følge av at tiltalte døde. Erstatningskravet fra tingretten ble ikke opphevet.

Tanja sitter i bilen på vei hjem fra jobb da VG ringer og forteller henne at statsadvokaten har åpnet tilsyn i hennes sak. Hun reagerer med vantro.

– Er det sant? Det er fantastisk. Det viser at de skjønner alvoret. Jeg så ikke den komme og er litt satt ut nå, sier hun.

LETTET: Tanja Arntsen sier hun er glad for at statsadvokaten i Nordland vil gå gjennom saken hennes. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ønsker å se på tidsbruken i Tanja-saken

Statsadvokaten vil også gjennomføre tilsyn med hvordan politiet i Nordland etterforsker voldtektssaker.

– På bakgrunn av den offentlige interessen etter VGs omtale er det naturlig å vie sakstypen spesiell oppmerksomhet en tid fremover. Vi vil, som en del av vår tilsynsvirksomhet, sannsynligvis gjennomgå et utvalg voldtektssaker på statsadvokatnivå, og evaluere etterforskningen i enkeltsaker sammen med politiet, sier Fornebo til VG.

– Hva er det dere ønsker å se på i Tanja-saken konkret?

– Vi ønsker å se på tidsforbruket i denne saken, som en av flere voldtektssaker. Vi ønsker å se på hva som kunne vært gjort annerledes hos oss og i politiet, forklarer Fornebo.

– Når den rettslige prosessen er over i en slik sak, er det lettere å gå inn i saken og evaluere helheten, se på liggetiden og beslutningsprosessen.

Tanja: Overveldet

Tanja måtte vente tre år på en avgjørelse i sin sak. Politiet brukte 252 dager på å etterforske voldtekten.

– Jeg er veldig glad for at de skal se på tidsbruken, for det er så krevende å stå i en slik prosess. Det handler om muligheten til å ta livet tilbake raskere. Jeg håper tilsynet kan vise hvor problemene ligger, og kanskje føre til en endring. Jeg setter veldig stor pris på at Fornebo gjør dette, for min egen del og alle andre.

les også

Tanja får støtte fra hele Norge: – Lettet, rørt og takknemlig

Politiet: Voldtekt skal følges opp tettere

Riksadvokaten pålegger statsadvokatene å evaluere minst én voldtektssak hvert år, men på bakgrunn av Tanja-saken ønsker statsadvokaten å se nøyere på hvordan politiet i Nordland etterforsker voldtekt.

– Tanja-saken har vært ett insitament på at vi bør se nøyere på disse sakene, sier førstestatsadvokaten.

les også

Tanja-saken: «Jeg var på jobb og så navnet hans på tiltalen. Det var som å få en knyttneve i magen».

Politiet har allerede blitt informert om tilsynet og har hatt et møte med statsadvokaten.

– Sammen med statsadvokaten i Nordland er vi blitt enig om å ha et særlig fokus på voldtektssaker de neste årene. De skal følges opp tettere i tiden fremover. Både de som er under etterforskning, og de nye sakene som kommer inn, sier påtaleleder i Bodø, Stig Morten Løkkebakken, til VG.

Hvilke innvirkning har Tanja-saken hatt på denne avgjørelsen?

– Dette er en av sakene hvor politiet har brukt for lang tid. Saken lå i 250 dager hos politiet, den øvrige saksbehandlingstiden er utenfor vår kontroll, sier Løkkebakken.

– Nå får voldtektssakene enda høyere prioritering. Det vil gå utover andre saker. Politiet må hele tiden vurdere hvilke saker som skal behandles først, og det er vanskelig. Fremover vil seksuelle overgrep og voldtekt være viktigst for oss, sier Løkkebakken.

les også

Tanja ble voldtatt: – Derfor deler jeg min historie

les også

Statsadvokaten som henla Tanjas sak: – Hennes historie er ikke hyggelig lesning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder