14 politidistrikter fjernes

INNENRIKS

Hamar: Antallet politidistrikter her i landet bør reduseres. Det vil det såkalte politidistriktsutvalget gå inn for i en innstilling som legges fram om halvannen måned.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:17

I dag er Norge delt inn i 54 politidistrikter. Etter det NTB forstår kan antallet bli redusert til vel 40.

Et hovedmål for utvalget er å vurdere politidistriktenes antall og størrelser for å gjøre politi- og lensmannsetaten mer effektiv, og for å få til en best mulig utnyttelse av ressurser til publikumsrettet virksomhet og kriminalitetsbekjempelse.