KJMEPER MOT KARTLEGGING: Elizabeth og Inge Sondre Bratland mener Vinje kommune er på ville veier i kartleggeingen av barnehagebarn. Foto: Roger Neumann

Barnehagebarn registrert ulovlig

Datatilsynet har startet tilsyn i flere barnehager etter at barnehagebarn og foreldre i Vinje kommune i Telemark er blitt utsatt for detaljert personregistrering.

  • Geir Fragell
Publisert:

Småbarnsmor Elizabeth Harman Bratland fikk sjokk da hun tilfeldig oppdaget hva barnehagen hadde satt i gang:

Et nytt prosjekt inneholdt en mengde skjemaer for detaljert personregistrering av barna, og foreldrene.

Barnehagen hadde tatt i bruk en perm med en serie sensitive skjemaer for å kartlegge Bratlands tre år gamle sønn, uten at foreldrene visste noe.

- Jeg ble ikke mindre overrasket da jeg oppdaget at det var utarbeidet skjemaer for å kartlegge foreldrene også, sier Bratland.

Ble ikke informert

- Det aller verste var intervjuskjemaene som skulle brukes på barna. Slik var det første spørsmålet:

Når du har hatt fri lørdag og søndag, hvordan ser du ut i ansiktet ditt når du starter i barnehagen på mandag?

- Jeg ble klar over kartleggingen da jeg på konferansetime tilfeldig så noen skjemaer som lå på et bord i barnehagen og spurte hva det var, sier Bratland.

Hun og ektemannen Inge Sondre stilte en rekke spørsmål til barnehagen: om formål, lovhjemmel, om det var opprettet et personregister, hvem som hadde laget skjemaene, hva som skjer med mappene etter hvert, og hvorfor ikke foreldrene har fått vite noe på forhånd.

- Barnehagen opplyste at de hadde tatt i bruk et verktøy for kvalitetssikring, pålagt av fylkesmannen, og formålet var å gjøre en bedre jobb.

- Vi var så misfornøyd med svarene vi fikk fra barnehagen, at vi oversendte saken til Datatilsynet, sier Bratland.

Må makulere

Datatilsynet stanset opplegget da de ble kjent med hva som pågikk i kommunale barnehager i Vinje i Telemark.

- Det foregikk en utstrakt kartlegging av små barn. Dette gikk veldig langt, og ut over saklig behov, sier rådgiver Christine Ask Ottesen i Datatilsynet.

Nå er saken endt opp som en prinsipiell nøtt, den gjelder regelverket for norske barnehager, og involverer kommuner, fylkesmenn, Barne- og familiedepartementet samt Datatilsynet.

- På bakgrunn av saken fra Vinje har vi mottatt spørsmål om veiledning fra en del andre barnehager i landet, sier Ottesen.

Spørsmålet er hvor langt barnehagene har lov til å gå i å registrere opplysninger om barna, uten at det blir ulovlig.

Barnehagene skal drive kvalitetssikring, i henhold til rammeplan for barnehager.

Men Vinje kommune hadde foretatt et så stort inngrep i «den personlige integritet» at de ble pålagt av Datatilsynet å makulere opplysninger de hadde innhentet om barna.

Problematisk kartlegging

Nå har kommunen laget en revidert plan for kvalitetssikring. Den vil Datatilsynet ha til vurdering før Vinje kommune kan ta den i bruk.

- Jeg har sett utkastet til revidert plan. Noe er blitt bedre, men den individuelle kartleggingen av barna, og måten de vil intervjue barna på, er fortsatt svært problematisk, sier Bratland.

I de opprinnelige skjemaene ble det stilt en mengde spørsmål om barnas atferd i barnehagen. Noe var basert på en kjent metode for vurdering av forskjellige intelligensnivåer, noe omhandlet barnas hverdag i barnehagen.

Alle skjemaene var laget av førskolelærere i Vinje.

- Spørsmålene hadde en ordlyd jeg reagerte veldig sterkt på. Opplegget var uegnet på små barn, sier Elizabeth Harland Bratland.

Skjemaene var inndelt i temaer. I kategori «Barnet i fokus» var det et skjema for «kontakt med andre», «lek», «samlingsstund» og «lederfunksjon».

Sjekker foreldrene

Barnehagepersonalet skulle krysse av og kommentere en lang rekke punkter.

Det var også skjemaer for kartlegging av foreldrene. Disse skjemaene var inndelt i «bringe» og «hente».

Her skulle personalet krysse av med ja, nei, eller delvis på spørsmål som: Er foreldrene fornøyd når de kommer? Hilser de på personalet? Hjelper de barnet med å kle av seg? Rydder de på plass etter barnet? Følger de barnet inn på avdelingen? Tar de seg god tid? Oppfordrer de barnet til å si «takk for i dag»/«ha det»?

Det tok bare to og en halv måned før tilsynet reagerte og kartleggingen ble lagt på is.

Er det riktig at barnehagen skal drive med personregistrering av foreldre og barn?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder