Satser på hydrogenbuss

(VG Nett) Stor-Oslo lokaltrafikk (SL) planlegger et miljøvennlig alternativ til den foreslåtte Fornebu-banen. Dette er et ledd i prosjektet HyNor som skal utvikle en hydrogenvei fra Stavanger til Oslo.

Christine Jensen
ARTIKKELEN ER OVER 15 ÅR GAMMEL

Det krever opprettelse av minst seks fyllestasjoner mellom byene.

Første skrittet gjøres av SL, som har ansvaret for knutepunkt 1 mellom Oslo og Drammen. Forprosjektet er i gang, byggingen av fyllestasjonen er planlagt til 2006.

På den måten kommer SL raskt i gang med et alternativ til Fornebu-banen. Dette kan kanskje være en erstatning til den.

- Vi ønsker å starte forøksdrift med hydrogendrevne busser mellom Oslo og Fornebu, sier Marianne Rieber-Mohn, informasjonsdirektør i SL.

Pr i dag er det ikke endelig bestemt hvilken teknisk løsning som skal velges for Fornebu-banen eller når arbeidet skal startes opp. Når dette blir bestemt, er byggetiden ca 3-4 år før banen kan tas i bruk, informeres det fra Samferdselsdepartementet.

Hydrogenbussene er planlagt å kunne kjøre denne strekningen innen 2007.

- Dette er veldig spennende og interessante planer. Transport står for en fjerdedel av de norske utslippene av klimagasser. Skal vi få ned disse utslippene, må vi på sikt erstatte fossile brennstoff med utslippsfrie drivstoff som hydrogen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm til VG Nett.

I vanlig rutetrafikk

For prosjektet har SL mottatt 3,6 millioner i driftsstøtte fra Samferdselsdepartementet.

- Transportsystemet vil bestå av 3-4 busser av normal størrelse. Bussene skal inngå i vanlig rutetrafikk for Stor-Oslo Lokaltrafikk mellom Oslo og Fornebu, sier Rieber-Mohn.

Stor-Oslo Lokaltrafikk har konsesjon for kollektivtrafikken i Akershus og for ruter fra Akershus og inn til Oslo. Nå skal det satses på miljøvennlige busser.

- Får vi etablert drivstoffanlegg til hydrogen vil snart vanlige biler komme etter. Busser vil derfor bli et lokomotiv for innføring av et nytt, miljøvennlig drivstoff, sier Rieber-Mohn.

Fyllestasjonen

SL mener prosjektet med hydrogenbuss-trasé fra Oslo til Fornebu kan rydde vei for den planlagte Fornebubanen og utviklingen av Fornebu.

- Fyllestasjonen er foreløpig tenkt bygget opp i direkte tilknytning til lagringsstedet for hydrogenet. Stasjonen skal lokaliseres slik at den også er tilgjengelig for andre, forklarer Rieber-Mohn.

Produksjonen av hydrogen er planlagt basert på elektrolyse med vannkraftbasert elektrisitet som energikilde.

- Grovt kalkulert kommer infrastruktur med fyllestasjon, bussbanetrasé, holdeplasser og 4 hydrogenbusser på 110 millioner kroner.

Utslippsfritt

Busselskapet har siden 90-tallet hatt diverse prøveprosjekter med hydrogenbusser. Nå planlegger de en gradvis oppbygging av en hydrogenbusspark.

- Intensjon er at 20 prosent av bussparken skal være utslippsfri i 2012, mens den store visjonen er et helt utslippsfritt kollektivtilbud i 2020, skriver SL på sine nettsider.

Det siste året har det vært en stor vekst i tallet på hydrogenfyllestasjoner, det er nå 87 silke på verdensbasis. Her i Norge har vi foreløpig bare en, AGA på Furuset. Men mange er under planlegging, og minst 6 av disse vil ligge mellom Oslo og Stavanger.

Oslo-Stavanger

Det er startet en rekke hydrogenprosjekter i andre land, men det er ingen som har en så lang kjørestrekning som Oslo-Stavanger med tilgjengelige fyllestasjoner.

- Dette prosjektet er noe av det mest spennende jeg har vært borti som statsråd, sa Samferdselsminister Torild Skogsholm til Teknisk Ukeblad tidligere i år.

- En sammenhengende hydrogenvei fra Oslo til Stavanger vil kunne gjøre Norge til et foregangsland for utprøving av hydrogenkjøretøy i stor skala, mener samferdselsministeren.

HyNor er tildelt 3,7 mill i støtte fra Samfersdelsdepartementet. Totalt bevilger Samfersdelsdepartementet 7 millioner kroner til forsøk med hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren i år.

Det er nesten en dobling i forhold til 2003 da det ble bevilget 3,8 millioner kroner til slike prosjekter.

1850 busser innen 2020

For å oppfylle EUs hydrogenmålsetninger må vi i Norge ha minimum 130 000 biler, 1850 busser og hver tiende fyllestasjon må tilby hydrogen innen 2020.

Dette regnet samferdselsmininister Torild Skogsholms ekspertutvalg ut tidligere i år.

En hydrogenbuss må ikke tanke oftere enn diesel-drevne busser, som fyller tanken omtrent en gang om dagen.

Drivstoffkostnadene til en hydrogenbuss (som går på hydrogen fremstilt gjennom elektrolyse) vil bli under halvparten av det en må ut med til en dieseldrevet buss. Men en hydrogenbuss vil koste over dobbelt så mye i innkjøp.

Forskjellen på bussene merkes ved at hydrogenbussen kjører nesten uten lyd, og kun med vanndamp som utslipp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder