Bro, bro ille

For politikere er det alltid artigere å klippe snorer på enn å få fikset brokar og autovern.

Det er ikke så overraskende at broene i Norge er nedslitte. Det er en kjent sak at vi har et gigantisk vedlikeholdsetterslep på norske veier. Slik har det vært i mange år.