Fagforbundets leder Mette Nord kaller Aleris-saken den viktigste arbeidslivssaken i norsk rett på årevis. Det vil være dramatisk for norsk arbeidsliv dersom saksøkerne taper, mener hun. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flere søksmål i kø hvis omsorgsarbeidere vinner rettssak mot Aleris

Dersom 24 omsorgsarbeidere får medhold i at de burde vært ansatt og ikke innleid som konsulenter hos Aleris, kan det få betydning for tusenvis av arbeidstagere.

birgitte.iversen@ntb.no

Mandag starter rettssaken mellom 24 omsorgsarbeidere og det private helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS i Oslo tingrett.

Med Fagforbundet i ryggen har de 24 saksøkt selskapet for å ha blitt leid inn som selvstendige næringsdrivende istedenfor å bli ansatt som ordinære arbeidstagere. Det har gjort at de ikke har hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. De krever i snitt 1,3 millioner kroner tilbakebetalt i tapte tillegg og ytelser.

les også

Har sendt varsel til Fylkesmannen: – Frykter for liv og helse ved sykepleier-lockout

Aleris Ungplan & Boi avviser kravene og hevder de 24 selv har ønsket å jobbe som selvstendige næringsdrivende. Ifølge selskapet har lønnen de har fått som selvstendige, for de fleste overgått det de ville ha fått som arbeidstagere. Selskapet mener Fagforbundet bruker saken i en politisert kamp mot selvstendig næringsdrivende og private tilbydere av omsorgstjenester.

Betydning for mange

– Aleris-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis. Saken handler om hvorvidt arbeidsfolk skal ha rett til å være arbeidstagere som er beskyttet av arbeidsmiljøloven, eller om de i realiteten skal tvinges til å være selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, sier Fagforbundets leder Mette Nord til NTB.

Dersom de 24 vinner fram, mener Nord det vil ha stor betydning for mange andre som er innleid på samme vis i omsorgsbransjen.

les også

Økokrim avviser Aleris-anmeldelse

– Flere tusen jobber eller har jobbet som selvstendig næringsdrivende omsorgsarbeidere i denne bransjen. De kan ha krav på faste jobber og store beløp i etterbetaling, sier Nord.

Hun sier forbundet har andre saker liggende som kan ende i nye søksmål dersom de vinner fram.

Advarer mot EØS-motstand

Dersom saksøkerne taper, mener Nord det har dramatiske konsekvenser for norsk arbeidsliv.

– Da vil arbeidsmiljøloven bli satt ut av spill, og norske arbeidsgivere kan bruke selvstendig næringsdrivende istedenfor ansatte. Det kan ikke norsk fagbevegelse leve med, sier Nord.

Hun advarer også mot at saken kan øke motstanden mot EØS-avtalen i fagbevegelsen, fordi Aleris har varslet at de vil bruke EØS-retten som grunnlag for å avvise kravet.

les også

Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, sier selskapet ser fram til rettssaken fordi de mener den har mange sider det er viktig å få belyst.

– Ett moment er at saksøkerne selv har valgt å være konsulenter, de har valgt å inngå avtaler og selv valgt hvordan de vil arbeide innenfor rammen av lovverket. Vi har tilbudt dem faste ansettelser under de halvårlige kontraktsmøtene, sier Sandøy.

– Dette stemmer overhodet ikke, og det vil komme svært tydelig fram i rettssaken, sier Mette Nord i en kommentar.

Vil bort fra konsulentbruk

Sandøy sier den omfattende konsulentbruken i bransjen må sees i lys av nedbyggingen av psykiatrien og samhandlingsreformen, som overførte psykiatriske pasienter fra de store institusjonene til kommunene.

– I starten var det få brukere, og mange med erfaring fra institusjonene opprettet enkeltmannsforetak og hadde dette som bigeskjeft. Men etter hvert har dette blitt en bransje som har økt veldig, med for mange konsulenter, og det et blitt tatt grep for å få flere over på faste ansettelser, ifølge Sandøy.

Han sier Aleris Omsorg Ungplan & Boi har jobbet systematisk med å få konsulenter over på faste jobber og at selskapet ønsker primært fast ansatte.

– Men å gå med på et nær fullstendig konsulentforbud i bransjen, slik vi opplever at Fagforbundet krever, kan vi ikke gå med på. Det vil gi mindre skreddersøm og et dårligere tilbud til brukerne, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder