FORTSETTER: Lektor Simon Malkenes (44) fortsetter både med undervisning på Ulsrud videregående skole og med ytringer om Osloskolen og skolepolitikk etter at personalsaken mot ham er lagt bort av Utdanningsetaten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

Oslos utdanningsdirektør Astrid Søgnen avslutter en personalsak mot lærer Simon Malkenes etter striden om lærernes ytringsfrihet. Malkenes er glad og lettet, men føler seg utsatt for en Kafka-prosess, sier han til VG.

 • Frank Ertesvåg
 • Stella Bugge
 • Hallgeir Vågenes (foto)

Artikkelen er over to år gammel

Bakgrunnen for saken er at Malkenes (44) beskrev en urolig skoletime på Ulsrud videregående, der han er lærer. Det skjedde i programmet Dagsnytt 18 på NRK 5. mars.

I etterkant ble det startet forundersøkelser for en personalsak mot ham av skoleledelsen. Men nå blir ikke saken videreført.

– Jeg kommer fortsatt til å ytre meg fritt om forholdene i Osloskolen, sier Malkenes til VG onsdag ettermiddag.

– Jeg kan si at saken nå formelt er avsluttet og det ikke blir opprettet personalsak mot meg, legger han til.

– Det har vært seks lange og krevende uker der jeg har følt meg som i en Kafka-prosess. Nå er den endelig over. Det er jeg glad for, sier Malkenes til VG i sitt første intervju etter at saken mot ham er avsluttet.

«Haikudikt»

– Kunne du ha vært mer varsom med å omtale elevene i denne klassen for å unngå stigmatisering?

– Nå har jeg fått støtte blant annet fra profesjonsetisk råd og Utdanningsforbundet i at mitt haikudikt på Dagsnytt Atten var en viktig ytring fra klasserommet der jeg bruker ytringsfriheten min til å varsle om uforsvarlige etiske og faglige læringsmiljø ved videregående skoler i Oslo.

– Du fikk et avisinnlegg mot deg i Aftenposten som angivelig var skrevet av elevene i den klassen. Hvordan reagerte du på det?

– Jeg syntes at det er flott at elever bruker ytringsfriheten sin. Det heier jeg på.

– Det har kommet frem at innlegget var opprettet og skrevet på en avdelingsleders PC. Hva sier det deg?

– Jeg har ikke lyst til å spekulere i det, men jeg håper at sannheten kommer for en dag.

– Opplever du at ledelsen på skolen har skjøvet elevene foran seg mot deg?

– Hvis det skulle vise seg å stemme er det utrolig trist, svarer Malkenes.

– Jeg skrev innlegget

I et nytt innlegg i Aftenposten onsdag skriver Dior Oumoul Marie Helene Ceesay (19) at det var hun, med hjelp fra medelever, som skrev innlegget hvor elevene sa at de følte seg tråkket på i Dagsnytt atten.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv, med hjelp fra medelever i klasse 3 IDA ved Ulsrud videregående skole, har skrevet det omstridte debattinnlegget «Vi følte oss tråkket på i Dagsnytt atten», publisert i Aftenposten 8. april, skriver Ceesay.

Hun skriver at hun kom sent på skolen en dag fordi hun hadde brukt tid på å lage et utkast til debattinnlegget. Hun hadde glemt skole-PCen hjemme og fikk låne avdelingsleders PC for å jobbe.

– Jeg har skrevet innlegget selv, men har selvsagt fått hjelp av noen eldre til å rette og forkorte det litt, skriver Ceesay.

Hun opplyser ikke hvem hun har fått hjelp av.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Ceesay.

les også

Åpnet personalsak mot lærer som varslet

– Undersøkelsene avsluttet

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen (66) i Oslo kommune, bekrefter overfor VG at undersøkelsene i en personalsak mot lektor Simon Malkenes nå er avsluttet.

– Vi kan bekrefte at undersøkelsene nå er avsluttet, og saken er ferdig etter samtaler med berørte elever og lærer, skriver Søgnen i en epost.

Malkenes leste den 5. mars opp anonymiserte elevers oppførsel som forstyrret undervisningen, da han deltok i NRK-programmet.

«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag. M forstyrrer. B er mer opptatt av lepomade», var blant det han leste opp.

Malkenes rettet oppmerksomhet mot det karakterbaserte opptakssystemet og såkalt fritt skolevalg, som han mener gir en uheldig elevsammensetning på enkelte skoler i Oslo.

Osloskolen svarte med å starte forberedelser til en personalsak mot Malkenes, etter påstander om at elever skal ha følt seg stigmatisert og krenket av Malkenes’ beskrivelser. Denne saken blir det nå likevel ikke noe av.

Utdanningsforbundet mener dette var eneste mulige - og eneste riktige - konklusjon.

– Det hadde vært tragisk om etaten hadde konkludert annerledes, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en epost til VG via forbundets kommunikasjonsavdeling..

Handal håper nå at oppmerksomheten kan konsentreres rundt det som ser ut til å være et nødvendig etterarbeid: - å komme sammen for å finne ut hvordan alle kan bidra til en åpen, kritisk og god ytringskultur i Oslo kommune.

– Fortsatt varsler mange ansatte om at de er redde for hva som kan hende dersom de ytrer seg kritisk. Slik skal det ikke være. Byråden ønsker en tillitsreform. De ansattes organisasjoner ønsker det velkommen. Utgangspunktet for å bringe dette over i et konstruktivt spor bør dermed være det beste, skriver Handal.

MEKTIG: Utdanningsdirektør Astrid Søgnen (66) har styrt landets største kommunale etat, Utdanningsetaten i Oslo, i en årrekke. Her er hun avbildet i Kunnskapsdepartementet etter et møte om volden i Oslos videregående skoler. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen fastholder likefullt at skolen har et lovfestet ansvar for at elevene ikke skal oppleve å bli krenket. Det var dette som utløste undersøkelsene i forkant av en personalsak mot Oslo-læreren som i flere år har vært en av Osloskolens største kritikere.

– Når skolen får en konkret henvendelse fra elever som føler seg krenket, må skolen undersøke saken nærmere  jfr opplæringslovens 9A, ifølge Søgnen.

les også

Refser utdanningsdirektør for å bruke konsulent-gigant mot skolevold i Oslo

– Var denne saken en riktig sak å bruke paragraf 9a5 på - som omhandler at lærere krenker elever?

– Ja, når elever opplever seg krenket, eller det er mistanke om det,  må skolen ifølge opplæringsloven opprette en 9A-sak, fasholder utdanningsdirektøren.

Søgnen: Lærere må ytre seg mer

– Under Malkenes-saken har det fremkommet at flere lærere vegrer seg for å dele meninger og innlegg om Osloskolen i offentligheten. Hva tenker du om at lærere opplever dette?

– Dersom noen opplever at de ikke kan ytre seg, er det veldig synd. Slik skal det ikke være, Osloskolen skal kjennetegnes av tillit og åpenhet. Jeg ønsker at lærere deltar mer i det offentlige ordskiftet enn i dag, og at alle skal oppleve at det blir møtt konstruktivt dersom det er uenighet om en sak.

les også

Oslo-lærere: Opphoping av problem-elever på skoler med vold og trusler

– Kan oppmerksomheten rundt å skape et godt omdømme for Osloskolen ha gått ut over lærernes ytringsfrihet og åpne, kritiske holdning til skolen? 

– Oppmerksomheten i Osloskolen er at elevene skal lære mer,  få god undervisning og ha et trygt og godt læringsmiljø. Vi ønsker kritiske stemmer velkommen, som bidrag til å gjøre Osloskolen enda bedre, svarer Søgnen.

Tidligere har VG blant annet omtalt at Osloskolen kjøper medietrening for sine rektorer og skoleledere i sitt omdømmearbeid.

– Synes du håndteringen av saken inngir tillit til skolens ledelse og Utdanningsetaten i Oslo?

– Dette har vært en krevende sak for skolen og etaten, men ikke minst for elevene og lærerne som har vært involvert. Det er læring i alle saker, og det er det også i denne. Vi må ivareta alles interesser og se til at ulike lover og regler blir fulgt. Det kan gjøre at ikke alltid media får konkrete svar på sine spørsmål,   men det viktigste for oss er at elevene er ivaretatt og de voksne som er involvert opplever at saken er ferdig og skolen kan få arbeidsro.

les også

Ny elevtelling: Læreren ofte alene med 22 førsteklassinger

Astrid Søgnen, som har vært Osloskolens markante direktør i en årrekke, avstår fra å svare på VGs spørsmål om hvorfor Malkenes-saken er avsluttet fra etatens side og hva som er innholdet i konklusjonen.

Hun ønsker heller ikke å gå inn i den konkrete håndteringen av elevenes leserinnlegg mot Malkenes som ble publisert i Aftenposten.

Innlegget viser seg å være opprettet på en avdelingsleders PC på Ulsrud videregående skole. Elever som ikke stilte seg bak innlegget skulle gi beskjed til avdelingsleder om dette.

Søgnen: Kommenterer ikke detaljer

– Er det vurdert om denne saken får noen personalmessige konsekvenser – for eksempel for avdelingslederen hvis PC ble brukt til å opprette avisinnlegget?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer om hvordan en skole har håndtert en enkeltsak, og gi vurderinger av de valg som er gjort, eller kommentere påstander i saken, både fordi det krever en detaljkunnskap jeg ikke besitter, og det er heller ikke er naturlig som arbeidsgiver å gjøre det, svarer Søgnen.

– Hvordan kan du som utdanningsdirektør uttale deg fritt om din medarbeider og lektor Simon Malkenes, men ikke om enkeltsaker som at det har blitt opprettet et avisinnlegg angivelig skrevet av elever på en avdelingsleders PC? 

– Jeg har uttalt meg generelt om noen uttalelser som falt i et nyhetsprogram på TV og radio. Rektor ved skolen har uttalt seg om elevens innlegg.  Jeg kan ikke gå inn i detaljene om hvordan en skole har håndtert en enkeltsak, og gi vurderinger av de valg som er gjort, både fordi det krever en detaljkunnskap jeg ikke besitter, og det heller ikke er naturlig som arbeidsgiver å gjøre det, svarer Søgnen.

Vil ha oppgjør med tausheten

Malkenes mener direktøren for Osloskolen har hatt feil fokus i saken - ved å kommentere hans ytringer, men samtidig ikke vil kommentere enkeltsaker.

– Det opplever jeg som en unødvendig avsporing og et forsøk på å dreie debatten bort fra problemene med «fritt skolevalg». Skoleledere og Utdanningsetaten burde heller jobbet med, og opplyst om de strukturelle årsakene til at lærere og elever har svært krevende læringsmiljø i sin skolehverdag i Osloskolen, sier læreren

– Ser du for deg at denne saken bør få konsekvenser for noen?

– Den bør føre til et oppgjør med en taushetskultur som rir skolen. Et sted å begynne er å erstatte ordknappe direktører og omdømmebyggende rektorer med demokratiske forbilder som viser lærere og ikke minst elevene i skolen hvordan en skal opptre i et moderne demokrati, svarer Simon Malkenes.

Han mener Astrid Søgnen burde ha håndtert hans ytringer i NRK-programmet på en helt annen måte.

– Utdanningsdirektøren burde vist lederskap og sagt: så fint at du sier fra om dette, takk skal du ha, dette må vi gjøre noe med, slik kan vi ikke ha det. Jeg opplever at hun forsøker å flytte fokus bort fra svært krevende læringsmiljø som elever og lærere ved mange skoler opplever. I stedet skyver hun ansvaret nedover og skylder på lærere som meg fordi jeg snakker om problemer hun er ansvarlig for.

Malkenes ser at saken har blitt krevende også for andre enn ham selv de siste ukene.

– Den siste tiden har vært utrolig krevende for alle som jobber på skolen. Jeg er utrolig takknemlig for den støtten mine kjære kolleger har vist meg, både i aviser og i skolehverdagen. Uten støtte fra dem ville dette blitt veldig tøft, sier Malkenes til VG.

VG har foreløpig ikke oppnådd kontakt med utdanningsdirektør Astrid Søgnen onsdag ettermiddag for å kunne kommentere intervjuet med Simon Malkenes.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oslo kommune
 3. Foreldre

Flere artikler

 1. Lektor Simon Malkenes ut mot utdanningsdirektør Astrid Søgnen i ny bok

 2. Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

 3. Aftenposten: Elevers kritiske innlegg mot lærer opprettet på avdelingsleders PC

 4. Åpnet personalsak mot lærer som varslet

 5. Skolesjef Søgnen kom med detaljer om Malkenes-saken i offentlig høring

Fra andre aviser

 1. Da presset ble for stort, fant den omstridte læreren hvile på Vestlandet

  Bergens Tidende
 2. Elever fikk hjelp med lærerkritisk leserinnlegg av leder ved skolen

  Aftenposten
 3. Vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av

  Aftenposten
 4. Ulsrud-rektoren ga Malkenes reprimande

  Aftenposten
 5. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg, med hjelp fra medelever, skrev innlegget

  Aftenposten
 6. Rødt-politiker mener utdanningsdirektør brøt taushetsplikten

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no