RABIES-REVEN: Her blir fjellreven med den mistenkelige oppførselen undersøkt på Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet

Rev med rabies angrep hunder ved Svalbard – kan ha kommet over isen

En fjellrev på den vesle arktiske øya Hopen ved Spitsbergen er testet positiv for rabies. Det er første gang på syv år at rev med rabies er påvist på Svalbard.

Reven oppsøkte den bemannede meteorologistasjonen på øya Hopen litt øst for Spitsbergen 26. april.

Her gikk den til angrep på to av stasjonens hunder, først den ene og så den andre hunden – noe som medførte at reven ble bitt i hjel på stedet.

ANGREP HUNDER: Den vesle fjellreven var rabies-smittet, viste tester hos Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinsituttet

Unaturlig

Ledelsen ved stasjonen hadde observert det hele, og ante uråd – dette er ikke slik en fjellrev oppfører seg naturlig.

– Vi har fire hunder, huskyer, stående i kjetting rundt stasjonen som bjørnevakt. Reven kom og gikk til angrep på en ene hunden, og vi fant et knallskudd som vi bruker for å skremme isbjørn, og fyrte det av. Men da løp den bare 30 meter og fikk til angrep på neste husky, som kjapt gjorde det av med den, forteller stasjonssjef Ragnar Sønstebø (64) på Hopen til VG.

Han hadde en helt tilsvarende episode i 2011, som da var første rabies-tilfelle i utbruddet som da tok rein og flere rev.

– Så vi hadde en god indikasjon på hva dette kunne være, og det er nå bekreftet, sier Sønstebø.

les også

Flere reinsdyr rabiessmittet på Svalbard

Testet positivt

30. april ble reven hentet inn til Sysselmannen på Svalbard, og videresendt til Veterinærinstituttet. Nå er den bekreftet positiv for den dødelige og smittsomme dyresykdommen.

ISHAVSSTASJON: Slik ser meteorologistasjonen på Hopen ut. Foto: Bjørn Myklebust

For 7 år siden, i 2011 og 2012, startet et utbrudd av rabies-smitte nettopp på Hopen, og også da ved at en rev angrep stasjonens hunder. I løpet av utbruddet spredte rabies-smitten seg til ytterligere tre rever og 10 rein.

les også

Omfattende vaksinering mot rabies på Svalbard

Over sjøisen

Paul Lutnæs, seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen, mener at det er en sammenheng mellom disse hendelsene.

– Vi vet at det er fjellrevstammer med rabies på russisk område, som rett nok ligger flere hundre kilometer med åpent hav unna. Men i vinter og særlig senvinteren har det ligget sjøis her, og det er en teori at reven har gått over her. Øya Hopen har noen av de største fuglefjellene på Svalbard, så dette er et rikt område for en rev, påpeker han.

Vilthelseansvarlig Knut Madslien hos Veterinærhelseinstituttet sier til VG at de nå vil DNA-teste både rabies-viruset og selve reven for å finne ut om reven kommer fra russisk, kanadisk eller grønlandsk område.

– Vi vet fra tidligere studier at rev kan vandre over om vinteren. Vi er ikke bekymret over dette tilfellet i seg selv, men vil gjerne få ut informasjon så folk er obs hvis de kommer over rein som oppfører seg rart, og at de da ikke håndterer dem selv, sier Madslien.

Hopen ligger cirka 185 km i luftlinje øst for sørspissen av Spitsbergen. Øya er 33 km lang, og ca. to km bred. Den er ubebodd med unntak av personalet på den meteorologiske stasjonen – normalt fire personer.

les også

Frykter første rabiesdødsfall i Norge på 200 år

Advarer turister

Sysselmannen ber folk og særlig turister holde seg unna rev og ikke mate den, og dessuten melde fra om de ser død rev eller rev som oppfører seg unaturlig.

– Hunder må stå i bånd og ha tilsyn. Folk skal også være observant overfor rein som er passiv eller lammet, noe som kan være indikasjon på rabiessmitte, sier han.

Det er ikke påvist rabies på Svalbard siden utbruddet i 2011–2012. Norsk fastland er erklært fritt for rabies. Før dette var det registrert rabies på Svalbard i 1980. Veterinærinstituttet antyder at de øde områdene gjør at mange rabiestilfeller dør ut.

Rabies er også kalt hundegalskap, og er en infeksjon av rabiesvirus som kan opptre hos pattedyr. Vanlig smitte til mennesker overføres via spytt eller hundebitt. Viruset kan ikke overføres gjennom hel hud. Ubehandlet rabies har dødelig utgang for mennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder