MILLIARDSLUK: Slik skal E39 gå – i to dobbeltløpede tunneler 250 meter under Kvitsøy i Boknafjorden. Foto: Ill: Statens vegvesen

Fylkesopprøret mot milliardgjeld fører fram – Høyre vil revurdere veigarantiene

Rogaland fylkeskommune ser ut til å få gjennomslag for sin kritikk av ordningen med å garantere for statlige milliardprosjekter. Høyre signaliserer nå at ordningen blir revurdert.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Leder for transportkomiteen i Stortinget, Helge Orten (H), sier til VG at han har forståelse for at garantiansvaret etter hvert kan bli omfattende for fylkeskommunene i de store prosjektene på riks- og europaveinettet:

les også

Fylker gjør opprør: Vil ikke gi milliardgaranti til gigantiske veiprosjekter

RO I ROGALAND: Helge Orten (H), leder for transportkomiteen på Stortinget. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ny vurdering

– Utgangspunktet for garantiordningen var at fylkeskommuner som ønsket å løfte frem prosjekter i sin region gjennom bruk av bompenger, også måtte garantere for bompengelånene. I dag er bompengefinansiering en etablert del av Nasjonal Transportplan, og da kan det være på sin plass å gjøre en ny vurdering av ordningen, sier han i en e-post til VG.

Stortinget har allerede et forslag om dette til behandling.

les også

NHO-rapport: Elbiler må betale bompenger for fullt – næringslivet bør slippe

Rogaland sikrer Rogfast

Rogaland fylkeskommune satte i januar ned foten og ville ikke uten videre signere en garanti på drøye 16 milliarder kroner for den spektakulære kryssingen av Boknafjorden i tunnel.

Tirsdag ga likevel fylkestinget etter – de vedtok å gi garantien for ikke å skape forsinkelser i prosjektet.

– Men vi venter at når staten overtar garantiansvaret for disse store prosjektene, overtar staten også våre forpliktelser for Rogfast. Men denne prosessen vil ta tid, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland til VG.

Får full støtte

Fylkesopprøret mot milliardgjeld får støtte i en fersk rapport som har analysert måten Norge finansierer sin veibygging. Rapporten stiller spørsmål ved at fylkeskommunene må stille garanti for gigantiske veiprosjekter Statens vegvesen har ansvaret for.

Rapporten, som nå gir Rogalands-politikerne støtte, heter «På ville veier – om avgifter, incentiver og finansiering i veisektoren». Den er bestilt av NHO og utarbeidet av selskapet Vista Analyse.

les også

Tog-året 2017: 136 000 hendelser ga forsinkelse eller innstilling

Garantier til eget veiselskap

I Vista-rapporten pekes det på forskjellsbehandlingen mellom fylkeskommunene og det statseide selskapet Nye Veier AS – som har i oppdrag å bygge vei for 150 milliarder.

Rapporten reiser spørsmål ved om fylkene i det hele tatt skal garantere for prosjekter som er statens ansvar:

– Det kan stilles spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er at fylkeskommunene må stille garantier for utbyggingsprosjekter i riksveinettet som Statens vegvesen har ansvaret for, mens staten står som garantist for prosjektene til Nye Veier», heter det i rapporten.

les også

Opposisjonen raser etter utsettelse av togutbyggingen

GIGANTGJELD: Med sine drøye 25 milliarder troner Rogaland fylkeskommune suverent på topp på listen over gjeldsforpliktelser for veibygging. Foto: Graf: Vista Analyse

Det vises til at dette kan gi en tilfeldig fordeling av gjeldsforpliktelsene i fylkeskommunene. En oversikt viser at Rogaland er den som er desidert mest belastet med veigjeld – mer enn 25 milliarder kroner – nærmere fire ganger mer enn fylke nummer to på gjeldslisten.

Rapporten sier:

– Det er vanskelig å se begrunnelsen for at fylkeskommunene i det hele tatt skal måtte garantere for veiprosjekter som er statens ansvar.

Rapporten påpeker også at det er en utfordring at gjeldsforpliktelsene knyttet til riksveinettet som fylkeskommunene garanterer for – dette kommer ikke fram i statsbudsjettet.

SKJULT GJELD: Her er sannheten om norske bompengeselskapet – den samlede gjelden er på over 50 milliarder kroner. Foto: Graf: Vista Analyse

Usynlig gigantgjeld

Vista Analyse har gravd frem informasjon om samlet lånegjeld hos norske bompengeselskap – og funnet at den har steget sterkt – den er mer enn firedoblet i årene 2006–2016, da den var på 52 milliarder kroner. Ved utgangen av 2017 hadde den steget til 55,2 milliarder kroner, ifølge foreløpig tall VG har innhentet hos Vegdirektoratet.

Vista-rapporten problematiserer at Stortinget stort sett ikke har lagt vekt på denne gjeldsoppbyggingen, og understreker at disse milliardene heller ikke kommer fram i offentlige budsjetter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder