SKOLESJEF: Astrid Søgnen gikk detaljert til verks om prosessen med Simon Malkenes, og siterte fra samtalen mellom rektor og elevene som opplevde seg krenket av Malkenes’ beskrivelser i Dagsnytt 18. Her er Søgnen avbildet i fjor under en pressekonferanse om skolevold. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Skolesjef Søgnen kom med detaljer om Malkenes-saken i offentlig høring

Fremstår som brudd på taushetsplikten, mener juss-ekspert Anine Kierulf. Nestlederen i utdanningskomiteen krever skolesjef Astrid Søgnens avgang.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lærer Simon Malkenes ved Ulsrud skole var ikke til stede da skolesjef i Oslo, Astrid Søgnen, i dag beskrev ukjente detaljer i personalsaken mot ham i en åpen høring i bystyret.

Opplysningene som ble formidlet fra talerstolen i bystyresalen tirsdag har tidligere ikke vært kjent.

– Jeg er ikke informert om at innhold fra min sak skulle legges frem under høringen, sier Simon Malkenes til VG.

Høringen kommer som følge av at Simon Malkenes i NRK 5. mars beskrev sin skolehverdag gjennom eksempler fra sin egen klasse. Han brukte forbokstaver på elevens navn i sine beskrivelser.

Noen elever reagerte på dette og gikk til rektor, som opprettet personalsak mot læreren.

– Brudd på taushetsplikten

På høringen tirsdag begynte skolesjefen sitt innlegg med å redegjøre for Ulsrud-saken.

Hun gikk detaljert til verks om prosessen med Malkenes, og siterte fra samtalen mellom rektor og elevene som opplevde seg krenket av Malkenes beskrivelser i Dagsnytt 18.

– Jeg var ikke til stede da dette skjedde, men hvis hun har lest opp anklager mot Malkenes som er brukt som grunnlag for personalsaken mot ham, fremstår det som et brudd på taushetsplikten, sier Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Hun mener det bare er Malkenes, som kan oppheve taushetsplikten.

– Jeg vet ikke hvem hun har klarert dette med, men det er bare Malkenes som kan oppheve den delen av taushetsplikten som er der for å verne hans interesser, sier Kierulf.

les også

Åpnet personalsak mot lærer som varslet

les også

Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

– God eksempel på hvordan ytringsfriheten kan motarbeides

Kierulf som selv deltok under deler av i høringen med innlegg om ytringsfrihet og grunnloven, understreker at høringen i dag hadde som mål å skape bedre ytringsfrihetsforståelse og ytringsklima i skolen.

– Utlevering av taushetsbelagte opplysninger om lærere bidrar ikke til dette. Det er et meget stort rettslig rom for ytringer, men det finnes noen lovfestede grenser for ytringsfriheten. En av disse er taushetspliktbestemmelsene, sier Kierulf.

Hun peker på at hvis ikke skolesjefen kjenner denne grensen, har skolesektoren nok å jobbe med fremover.

– Dersom man skal se noe positivt i dette, så er både Malkenes’ sak og Søgnens håndtering utmerkede «caser» til bruk i ledelsesundervisning om hvorfor vi har ytringsfrihet, hvordan denne friheten kan motarbeides eller fremelskes og brukes godt – og hvorfor det er noen lovfestede grenser for den.

VG har tatt kontakt med Søgnen for kommentar på Kierulf sin uttalelse om brudd på taushetsplikt.

– Jeg kan ikke se at jeg har gitt opplysninger som er i strid med taushetsplikten i innlegget mitt, sier skolesjefen.

Siterte varslere

Dette er sitatene fra elever som opplevde seg krenket og gikk til rektor, og som tidligere ikke er blitt omtalt. Sitatene ble lest opp av Astrid Søgnen:

«Læreren henger oss ut. Alle vet hvilken klasse det er snakk om. Og mange vet hvem vi er. Han sier at det er systemet, som tråkker på oss liksom, men det er han som gjør det. Vi er identifisert av mange. De ler av oss.

Læreren sier at man knapt skulle tro det er unger som lever slik i dag. Unger som spiser reklamedrops til frokost, hva er det for en beskrivelse av oss?», siterte Søgnen til en fullsatt bystyresal.

les også

«Det er trist å se at hverken Astrid Søgnen eller skoleledere har gratulert lektor Simon Malkenes med de prestisjetunge varslerprisene.»

Og hun fortsatte:

«Det stigmatiserer oss at vi blir beskrevet på denne måten. I samme slengen som det sies at elever kaster stoler, bor i blokk med elleve søsken, er fattige og uten ressurser», siterte hun videre.

Skolesjefen opplyste at elevene hadde gitt samtykke til rektoren om at utsagnene kunne refereres.

LÆRER: Simon Malkenes har nylig fått Fritt Ords pris for sitt mangeårige arbeid for ytringsfrihet. Han er ikke blitt gratulert av skolesjefen eller sine nærmeste ledere. Foto: Hallgeir Vagenes / VG

Krever skolesjefens avgang

Nestleder i bystyrets kultur-og utdanningskomite, Eivor Evenrud (Rødt), som hadde tatt initiativ til høringen, krever nå skolesjefens avgang.

– Osloskolen kan ikke ledes av en direktør med manglende kunnskap og praktisering av både ytringsfrihet og taushetsplikt, sier hun.

Evenrud og Abdullah Alsabeehg (Ap) reagerte umiddelbart på det som ble sagt av skolesjefen i bystyresalen tidligere i dag.

Under høringen stilte Evenrud spørsmål om direktøren som refererte fra personalsaken er fristilt fra taushetsplikten, og Søgnen svarte:

– Jeg har ikke gitt opplysninger som ikke er offentlig kjent tidligere. Det er sjekket ut og klarert.

– Det er klarert

På spørsmål fra VG og Kommunal rapport om taushetsplikten i Malkenes-saken er avklart svarer skolesjefen følgende:

– Det har jeg klarert, det er det jeg har å si til den saken. Det er mitt svar.

– Hvem har du klarert det med?

– Jeg har ikke gitt noen informasjoner som det ikke er gitt samtykke til at jeg kan referere?

– Hvorfor valgte du å referere fra den personalsaken?

– Høringens utgangspunktet er jo Ulsrud-saken, og når begreper som kneblet ble brukt, så fant jeg ingen annen vei. Da måtte jeg ta det utgangspunktet. Jeg er sjefen til rektor, han har gjort sin plikt.

– Malkenes er ikke her i dag, du refererer fra hans sak, du er jo også hans overordnede sjef?

– Jo, men dette var en konkret gjennomgang av informasjon som også er gitt til skolebyråd tidligere. Jeg har ikke noe mer å si enn det jeg allerede har sagt i mitt innlegg, sier Søgnen til VG.

VG har vært i kontakt med byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Anna Tresse. Hun opplyser at politisk ledelse i byråd for oppvekst og kunnskap var kjent med de overordnede temaene i Søgnes innlegg, men ikke detaljeringsgraden, i forkant av høringen.

les også

Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

Opphetet debatt

I kjølvannet av Malkenes-saken har det foregått en opphetet debatt om ytringskulturen i Oslo-skolen. Flere hundre lærere har stelt seg bak Malkenes i en rekke ulike innlegg i avisene.

Malkenes har nylig fått Fritt Ords pris for sitt mangeårige arbeid for ytringsfrihet. Han er ikke blitt gratulert av skolesjefen eller sine nærmeste ledere.

Under høringen stilte skolebyråkrater, elevrepresentanter, interesseorganisasjoner og politikere mannesterke opp.

Og i bystyresalen var meningene delte. Elevene mente det var mobbing å henge ut elevene på denne måten, mens fagfolk og Utdanningsforbundet var opptatt av at Utdanningsetatens i mange år hadde avfeid og hengt ut kritikere som radikale grupperinger, eller at de er ansatte med egne agendaer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder