UTLENDINGSFENGSEL: Kongsvinger fengsel er et Norges eneste utlendingsfengsel. Tilbudet skal være tilpasset målgruppen og av samme kvalitet som ved øvrige norske fengsler, står det på fengselets hjemmesider. Foto: Kongsvinger fengsel

Innsatte i Norges utlendingsfengsel:
Mener seg utsatt for rasisme og diskriminering

I en forskningsartikkel forteller innsatte i Kongsvinger fengsel, Norges eneste fengsel med bare utenlandske innsatte, at de blir utsatt for diskriminering og rasisme.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I desember 2012 ble Kongsvinger fengsel etablert som fengsel utelukkende for utenlandske innsatte som er ventet uttransportert etter endt soning, eller som skal overføres til soning i hjemlandet.

Ifølge Kriminalomsorgen skal tilbudet til de innsatte være tilpasset målgruppen, og være av samme kvalitet som ved øvrige norske fengsler.

Nylig publiserte kriminologiprofessor Thomas Ugelvik og stipendiat Dorina Damsa ved Universitetet i Oslo en artikkel om utlendingsfengselet.

Ugelvik mener kjernepoenget er at en egen institusjon for utlendinger åpner for at de innsatte får anledning til oppleve eller føle på apartheid eller diskriminering.

FORSKER: Thomas Ugelvik ved Universitetet i Oslo forsker på fengsel, kriminologi og straff. Foto: UiO

Åpner for apartheid-tanker

Forskeren påpeker at det ikke er grunnlag for å si på objektivt grunnlag at Kongsvinger er et «B-fengsel», og heller ikke om de innsatte faktisk blir utsatt for diskriminering eller rasisme.

– Tilbudet i Kongsvinger fengsel er i det store og det hele det samme som det var før det ble et utlendingsfengsel, det ligner på alle andre norske fengsler, sier Ugelvik til VG.

Les også: Lokker innsatte med skoleferie i luksusfengsel

– Man åpner opp for en ny kritikk og en opplevelse som det ikke er så lett å motbevise. Man gir de innsatte anledning til å la all frustrasjon og kritikk settes i sammenheng med at de blir diskriminert og utsatt for rasisme. Uansett hva den innsatte mener er feil, grunner i at man er utlending. Det har man ikke samme anledning til å si i andre fengsler med både norske og utenlandske innsatte, sier Ugelvik.

– Rasister

Artikkelen er basert på feltarbeid i Kongsvinger fengsel i 2013, 2015 og 2016. Dorina Damsa undersøkte særlig overgangen for rumenske innsatte fra fengselet og ut i samfunnet, mens Ugelvik under sitt opphold intervjuet innsatte med ulik utenlandsk bakgrunn.

De innsatte beskrev ofte Kongsvinger som en rasistisk institusjon bygd på diskriminering, går det frem av artikkelen.

VG besøkte norsk fengsel i Nederland: – Føler jeg er på ferie

Ugelvik sier til VG at innsatte bruker rasisme og diskriminering i «samme åndedrag» om opplevelsen av å sitte fengslet på Kongsvinger.

Noen innsatte føler at de er omringet av fengselsbetjenter som ikke bryr seg om dem eller om hva som skjer med dem, kun fordi de er utlendinger, står det i artikkelen.

– Noen betjenter er rasister, man skjønner det. Men mange betjenter er også bra folk. De prøver å gjøre en god jobb, sier en innsatt.

– Systemet skaper hatere

Flere utenlandske innsatte reagerte i seg selv på det faktum at de er separert fra andre innsatte i Norge i et eget fengsel.

– Hvorfor har dere spesielle fengsler, verre fengsler, for utledninger? I verdens beste land å bo i, det rikeste landet, alt det der. Systemet skaper hatere, sa en innsatt ifølge artikkelen.

Denne innsatte kaller fengselet for «dritt»

– Jeg har vært i fengsler i Sverige og i England, men jeg har aldri følt et så psykologisk press som jeg gjør her. Det er ingenting her og de prøver ikke engang å returnere oss til samfunnet, sier den samme innsatte.

JOBBES MED: – I fengselet jobbes det aktivt med forebygging av rasisme, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp). Foto: Helge Mikalsen VG

Jobbes med forebygging

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) sier at et eget utlendingsfengsel bidrar til en bedre ordning for utsending av utenlandske innsatte.

– En av tre innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere. Flere av disse har ingen tilknytning til Norge, og skal ikke rehabiliteres for det norske samfunnet. De fleste blir utvist og uttransportert til hjemlandet når soningen er gjennomført, sier Amundsen.

– Hva man kan gjøre med det som de innsatte ytrer om rasisme og diskriminering?

– I fengselet jobbes det aktivt med forebygging av rasisme. De ansatte har gjennomgått en tilleggsopplæring som har gitt økt kompetanse på denne gruppen innsatte, sier Amundsen, som peker på at selve bygget er i god stand.

– Innholdet i tilbudet til de innsatte er tilpasset målgruppen. Det gis opplæring i engelsk, byggfag, data og basiskunnskaper som å skrive, lese og regne, sier Amundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder