ANKER: Marius Groth (til høyre) og hans advokat Øystein Storrvik anker dommen om uaktsomt drap på musikeren Paul Simmons. Her er de to avbildet i Oslo tingrett i mai. Foto: Mattis Sandblad, VG

Simmons-saken: Marius Groth anker

I tingretten ble Marius Groth dømt til 15 års fengsel. Nå anker 35-åringen domfellelsen for uaktsomt drap på musikeren Paul Kristian Simmons (25).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Groth har anket domfellelsen for uaktsomt drap. Han mener han ikke har noe med Pauls Simmons’ død å gjøre, sier hans forsvarer Øystein Storrvik til VG.

les også

Simmons-saken: Vil straffe kamerater for drap

Marius Groth (35) og Eirik Vad (38) ble dømt til henholdsvis 15 og 10 år for grovt bedrageri og uaktsomt drap på musikeren Paul Kristian Simmons (25) i Oslo tingrett 20. august.

Statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller la i tingretten ned påstand om 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år for Marius Groth. Påtalemyndigheten mente de to handlet med forsett, men fikk ikke støtte av retten.

les også

Drapstiltalte Marius Groth (35): Slik lurte jeg Paul Simmons

Vad avventer

– Vi har ikke tatt standpunkt til hva vi skal gjør ennå, sier Eirik Vads forsvarer Benedict de Vibe til VG.

Han sier at dersom de skal anke, vil det bli på det samme som Groth har anket på, altså skyldspørsmålet og den påfølgende straffeutmålingen.

– Vi må ta en totalvurdering, det er en belastning å gå gjennom enda en sak. Vi har over en uke igjen til ankefristen løper ut, sier forsvareren.

Døde av overdose

Simmons døde i februar 2015 av det som først så ut som en selvpåført overdose. Påtalemyndigheten mener at han enten ble tvunget eller lurt til å innta heroin av Groth og Vad. Simmons ble funnet livløs på et hotellrom i Oslo.

I ukene fram mot dødsfallet ble bankkontoen til Simmons tappet for nærmere 800.000 kroner.

Påtalemyndigheten mente at de to mennene burde dømmes for forsettlig drap, men retten konkluderte med at bevisene i saken ikke støtter den påstanden. De to dømte mente på sin side at dødsfallet var en ulykke.

Saken er ennå ikke sendt til Riksadvokaten som er den som avgjør om den vil bli anket fra påtalemyndighetens side.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder