DØMT IGJEN: Jan Erik Linge, som i 2004 ble dømt til 17 års fengsel for drap, er nok en gang dømt for å ha snikfotografert unge jenter. Foto: Thomas Andreassen

Jan Erik Linge dømt etter snikfotografering

Drapsdømte Jan Erik Linge (36) er for andre gang dømt for å ha snikfotografert unge jenter.

Jan Erik Linge, som i 2004 ble dømt til 17 års fengsel for å ha drept og voldtatt 16 år gamle Dereka Maria Mikula, er for andre gang dømt for snikfotografering av unge jenter.

Linge møtte i Vestfold tingrett 8. februar.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Linge i perioden desember 2016 frem til februar 2017, snikfotograferte fire unge jenter.

Han ble dømt til syv måneders fengsel for å ha overtrådt den såkalte «stalking-paragrafen», for å ha produsert og vært i besittelse av bilder som seksualiserer barn og for seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

Anker

Marius Ihlebæk, som forsvarer Linge, sier hans klient er uenig i rettens vurdering av bevisene og at han mener seg uskyldig. Han sier dommen vil bli anket.

– Han er klar på at han ikke på noe tidspunkt har vært i befatning med bildene han nå er domfelt for å ha tatt og oppbevart. Vi mener også straffen er for streng, sier Ihlebæk til VG.

les også

Tiltale: Drapsdømte Jan Erik Linge snikfotograferte nakne unge jenter

Linge erkjente at data- og kamerautstyret tilhørte ham, men hevder at politiet har plantet bevis i saken. Retten fant ingen holdepunkter for å feste lit til Linges påstand om bevisplanting.

I RETTEN: Pernille Flage førte saken for påtalemyndigheten, her i diskusjon med Linges forsvarer Marius Ihlebæk. Foto: Tore Kristiansen

På Linges datamaskin ble det funnet 490 slettede bilder som viste snikfotografering mot to adresser. En av jentene forklarte for retten at hun følte seg iakttatt.

«Tiltaltes handlinger innebærer klare integritetskrenkelser mot de fornærmede og er egnet til å skape stor utrygghet hos barn og ungdom», skriver tingrettsdommer Siw Morrow.

les også

Drapsdømt 34-åringen er siktet for å ha snikfotografert unge jenter

Dømt i 2016

I 2016 ble Linge dømt for å ha fulgt etter unge jenter og tatt bilder av dem. Politiet fant 6400 bilder av unge jenter som var kategorisert i mapper med seksualiserte titler.

BISTANDSADVOKAT: Lene Høivang (til venstre) fortalte at snikfotograferingen hadde invalidisert en hel familie. Her er hun i retten med aktor Pernille Flage. Foto: Tore Kristiansen

Allerede våren 2014, mens han fortsatt sonet drapsdommen, sendte han drapstruende meldinger til sin daværende kjæreste.

Ettersom forholdene var begått før, og kort tid etter prøveløslatelsen fra drapsdommen, ble han dømt til fire og et halvt års fengsel. Retten mente det var en rød tråd i Linges handlingsmønster: Ulike krenkelser mot kvinner.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder