LØNNSLEDER: Her, i Finansdepartementet, er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner størst, og det samlede lønnsnivået høyest. Foto: Frode Hansen

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinnene ansatt på samme sted.

 • Gunn Kari Hegvik
 • Øyvind Engan (grafikk)

Artikkelen er over ett år gammel

VG har fått innsyn i lønnsdata for samtlige ansatte i alle departementene. De har et omfattende avtaleverk og personalpolitikk som skal sikre lik lønn mellom kjønnene og halvparten menn og kvinner i ledelsen.

Likevel:

VGs analyser viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner på det som er en av Norges mest likestilte arbeidsplasser.

Menn tjener 40 000 kroner mer enn kvinnene når man regner alle heltidsansatte, og ser på median årslønn for hvert kjønn.

40 000 kroner er gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinnelige ansatte i Norge i fjor, ifølge SSB.

Mæland ber om gjennomgang

Konfrontert med VGs analyser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som styrer arbeidsgiveransvaret i staten, at hun nå vil ta saken opp med lederne for samtlige departement for å forsikre seg om at det blir tatt tilstrekkelige grep for å sikre likelønn.

ARBEIDSGIVER: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) styrer departementet som har arbeidsgiveransvar i staten. Foto: Trond Solberg

Tallene avslører også at menn i hovedsak tjener mer enn kvinner i alle departementer. Størst er forskjellene i Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet, hvor de mannlige ansatte tjener over 100 000 kroner mer enn de kvinnelige, regnet med median.

I begge disse departementene er over halvparten av de ansatte menn.

Men også i departementet hvor det er størst andel kvinnelige ansatte; Helse- og omsorgsdepartementet, er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Forklarer effektene

Forskjellene mellom departementene er større enn forventet, sier Bård Jordfald, forsker hos Fafo.

FORSKER: Bård Jordfald i Fafo. Foto: Fafo

– En forklaring kan være at kvinner og menn er å finne i ulike stillinger i de forskjellige departementene. Dersom menn dominerer i lederstillinger eller i høyere stillinger, mens kvinner dominerer i lavere saksbehandlerstillinger, kan en slik effekt oppstå. Det som er interessant er at departementene er nokså likt organisatorisk bygd opp – og man kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Jordfald til VG.

Menn er i flertall i stillingene med høyest lønn: Av de ansatte i departementene som har årslønn over en million kroner, er 35 prosent kvinner, ifølge lønnsdata departementene har gitt VG innsyn i.

TJENER MEST I DEPARTEMENTENE: Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo. Her fra da bladet Kapital kåret henne til den 17. mektigste kvinnen i Norge. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) styrer departementet som har arbeidsgiveransvar i staten.

– Med VGs tall er det nå helt naturlig at vi følger opp dette med våre ledere i departementene, slik at dette blir sett nøye på, og vi er helt sikre på at det ikke er skjevheter der, sier Mæland til VG.

Hun viser til at det nå er flere kvinner enn menn som er ledere i staten samlet.

– Jeg tror at mye av forklaringen på disse forskjellene er at det frem til nylig var flere menn med høy ansiennitet, og dermed høyere lønn, i lederstillinger i departementene. Men det er nå i ferd med å endre seg ved at det blir flere kvinnelige ledere, sier Mæland.

Statsbudsjettet: Dette betyr det for deg

Kvinne tjener mest

Statsministerens kontor (SMK) har regjeringens høyest lønnede administrative ansatt – og det er en kvinne.

Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo har en årslønn på 1,85 millioner kroner, ifølge lønnsdata fra SMK.

Rett under henne styres hvert departement av en departementsråd. Departementsrådene kan få en årslønn på opptil to millioner kroner, og får lønnen fastsatt i forhandlinger med sin statsråd. En sammenligning av departementssjefene viser at menn med denne stillingstittelen har en årslønn som er nær 70 000 kroner høyere enn kvinnene, regnet med median, altså å ta den midterste lønnen til de mannlige departementsrådene og sammenligne den med den midterste verdien for de kvinnelige departementsrådene.

Tips oss om saken her.

Tips oss via Secure drop her.

FORSKER: Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Foto: Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo

Forhandlinger øker forskjellene

Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, forklarer effekten individuelle forhandlinger har på lønn for menn og kvinner:

– I virksomheter der lønningene forhandles individuelt, så er også forskjellene størst mellom kvinner og menn. Vi mistenker vel at det skjer ting i de individuelle forhandlingene, sier Østbakken VG.

– Så kvinner er dårligere til å forhandle lønn enn menn?

– Det er vanskelig å si, det er litt motstridende funn i forskningen på akkurat dette området. Noen hevder at dette er et stort problem, men jeg kjenner ikke til forskning som entydig støtte det, sier Østbakken.

Statsbudsjettet på 1-2-3

PERSONALDIREKTØR I STATEN: Gisle Norheim. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lønn er markedsverdi

Menn og kvinner skal gis de samme mulighetene for karriere og lønnsutvikling, sier personaldirektør i Staten, Gisle Norheim.

– Men det er fortsatt større andel menn i de høyere lønnede stillingene, sier Norheim til VG.

Han sier det er to måter å få høyere lønn på som ansatt i departementene: Når man starter i stillingen, og i lokale forhandlinger med organisasjonene.

– Hver enkelt ansatt sin lønn er et uttrykk blant annet for vedkommendes markedsverdi, sier Norheim.

FAGFORENINGSLEDER: Kari Sollien, leder i Akademikerne. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Forhandler nå

Lokale lønnsforhandlinger i hvert enkelt departement pågår nå og utover i oktober, får VG opplyst.

– Det ser ut til at det er systematiske forskjeller ved at menn er ansatt i høyere lønnede stillinger. Staten burde gå foran og virkelig jobbe for jevn lønnsfordeling. Vi kan ikke ha systematiske forskjeller der, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne, til VG.

Når man ser på lønnsutviklingen til alle kvinner og menn samlet, ser man at det først er ved rundt 50 år at de store forskjellene oppstår.

Både Mæland og Sollien mener null i forskjell både er ønskelig og mulig.

– Det er ingen grunn til at det skal være forskjeller, sier lederen i Akademikerne.

– Det skal være lik lønn for likt arbeid og halvparten menn og kvinner i lederstillinger. Kun slik får vi de beste fra hele samfunnet, og ikke bare halve, sier Mæland.

Les også

 1. Verdens best betalte kvinnelige skuespillere tjener mindre enn tiende best betalte mann

  De ti best betalte kvinnelige skuespillerne tjener to milliarder mindre enn de ti best betalte mennene i samme kategori.
 2. Benedict Cumberbatch: Dropper roller om ikke kvinner får samme lønn

  Hollywoodstjerne Benedict Cumberbatch (41) mener skuespillere bør boikotte filmprosjekter hvor det ikke er likelønn…
 3. Har du gått glipp av disse sakene?

  Vi har samlet noen av våre mest populære saker på VG+ i 2018.
 4. Alle må jobbe lenger

  Brannfolk, politi og sykepleiere har lavere pensjonsalder enn alle andre. Nå må også de jobbe lenger.
 5. 44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år

  På knapt fem år har minst 44 rådmenn fått sparken, sluttet, blitt presset til å si opp eller gått av etter intern strid.
 6. Hodejegernes beste tips: Triksene for å gå opp i lønn

  Kan man gå til sjefen og be om høyere lønn? Ja visst, og mange medarbeidere burde gjøre det, men det er noen viktige…
  Pluss content

Flere artikler

 1. Liv og lære

 2. Finansdepartementet holdt lederlønninger hemmelige

 3. Vil tvinge Helleland til å straffe bedrifter som ikke offentliggjør lønnsforskjeller

 4. Blant veskebærerne er kvinnene i flertall: To av tre har millionlønn

 5. Finansdepartementet snur - gir likevel ut lønnsdata

Fra andre aviser

 1. De er mektigst i landet, men tjener mindre enn staben

  Aftenposten
 2. Derfor tjener menn fortsatt mer enn kvinner

  Bergens Tidende
 3. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  Bergens Tidende
 4. Statlige lederlønninger fortsetter å vokse mer enn vanlige folks lønninger

  Aftenposten
 5. Velger du studier etter lønn? I disse yrkene tjener du mest.

  Bergens Tidende
 6. Toppsjefer økte lønna med flere hundre tusen kroner – fylkesrådet innrømmer at de mangler lønnspolitikk

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder