BLE BORTVIST: Kim Jørgen Arnetvedt (27) var styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk da han ble bortvist fra Vågsbunnen i Bergen sentrum i juni 2015. Foto: Tor Erik H. Mathiesen VG

Sivilombudsmannen: Kritiserer Bergen-politiet etter bortvisning

BERGEN (VG) Politiet mistenkte Kim Jørgen Arnetvedt (37) for å ville selge narkotika i Bergen sentrum, men fant ikke stoff på ham. Likevel ble han bortvist.

 • Frank Haugsbø
 • TOR ERIK H. MATHIESEN (foto)

Artikkelen er over tre år gammel

Nå får politiet i Bergen kritikk fra Sivilombudsmannen for måten bortvisningen ble håndtert på.

– Slik saken er opplyst, fremstår det som kritikkverdig at bortvisningsvedtaket ikke ble fattet skriftlig, og at den som ble bortvist heller ikke mottok noen skriftlig underretning om vedtaket, heter det i Sivilombudsmannens uttalelse.

VG Spesial: Narkovarselet

Arnetvedt, som i dag er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk i Hordaland, ble oppsøkt av en politipatrulje da han oppholdt seg i Vågsbunnen i Bergen om formiddagen 17. juni 2015.

Fant tusen kroner

Ifølge politidokumentene fremsto Arnetvedt som ruset, og han hadde tidligere vært pågrepet i det samme området og i den forbindelse vært straffet for besittelse og omsetning av narkotiske stoffer.

Under ransakingen av Arnetvedt ble det funnet tusen kroner i kontanter på ham, men ingen narkotika.

– Jeg opplevde hendelsen som veldig krenkende. Politiet gikk gjennom alle lommene mine på åpen gate, men fant ingenting. Det var ingen hyggelig opplevelse, sier han.

GATEJURIST: Endre Frigstad Bratten i Gatejuristen i Kirkens Bymisjon håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse. Foto: Tor Erik H. Mathiesen VG

På dette tidspunktet var Arnetvedt styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Jeg var i området for å dele ut brukerutstyr til stoffbrukere på vegne av foreningen, noe jeg har drevet med i tre år. Etterpå skulle jeg i et intervju i Bergen kommune, sier 37-åringen.

POD: Refset politiet for behandlingen av Sjur-Arvid

Bortvist i 24 timer

Arnetvedt ble bortvist fra området for en periode på 24 timer. Vedtaket ble fattet muntlig, og var begrunnet i mistanken om at han var på stedet for å selge narkotika.

– Politiet er vel kjent med bruk av depoter ved salg av narkotika i området, slik at det at det ikke ble funnet noe ved ransakingen av ham ikke var avgjørende, heter det i en redegjørelse fra Politidirektoratet som er referert i Sivilombudsmannens uttalelse.

FÅR KRITIKK: Politiet i Bergen får kritikk fra Sivilombudsmannen etter en bortvisning i Bergen sentrum i juni 2015. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Da Nygårdsparken i Bergen - omtalt som en av Nord-Europas største åpne russcener - ble stengt i august 2014, søkte mange rusavhengige til området rundt Vågsbunnen i Bergen sentrum. Politiet svarte med å bortvise og bøtlegge stoffbrukere i stor skala, noe som høstet sterk kritikk fra flere hold, blant annet fra Kirkens Bymisjon.

Klaget til politimesteren

En uke etter bortvisningen klaget jurist Endre Frigstad Bratten i Gatejuristen i Kirkens Bymisjon på politiets tjenesteutøvelse til daværende Hordaland politidistrikt, på Arnetvedts vegne.

To måneder senere konkluderte konstituert politimester John Reidar Nilsen med at det ikke var grunnlag for å kritisere tjenenestemennene eller deres vurderinger.

Helseministeren: Vil ikke straffe rusmisbrukere

Saken ble klaget videre til Politidirektoratet, som sluttet seg til politimesterens konklusjon om at politiloven ga hjemmel for bortvisningen. Direktoratet gjorde ikke noen egen vurdering av om polititjenestemennene hadde opptrådt kritikkverdig.

KRITISERER POLITIET: Sivilombudmann Aage Thor Falkanger. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

I fjor vinter klaget Gatejuristen i Kirkens Bymisjon saken inn for Sivilombudsmannen, for å be om en vurdering av direktoratets lovanvendelse i saken.

For en måned siden kom svaret: Sivilombudsmannen mener det muntlige bortvisningsvedtaket burde vært nedtegnet i etterkant, og at hjemmelen og de viktigste faktiske omstendighetene som lå til grunn for vedtaket, burde vært nedtegnet.

Samtidig slås det fast at ombudets undersøkelser ikke gir grunnlag for å konstatere feil ved lovanvendelsen som lå til grunn for vedtaket.

Sivilombudsmannen mener det heller ikke er grunn til å kritisere Politidirektoratet for ikke å ha foretatt en egen vurdering av om det ble begått kritikkverdige forhold i tjenesten i forbindelse med bortvisningen.

– Stigmatiserende og belastende

Frigstad Bratten sier at bortvisninger er en inngripen i bevegelsesfriheten som oppleves som stigmatiserende og belastende for de som rammes.

Velforeningsledere: – Vi er holdt for narr

– Gatejuristen håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse slik at man unngår feilaktige bortvisninger, og at de som blir bortvist på korrekt grunnlag får vite grunnen til at de blir bortvist, sier Frigstad Bratten til VG.

HAR SKJERPET INN: – Vi tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Han mener kjernen i problemet er at politiet bruker bortvisninger som et virkemiddel for å fjerne og jage bort rusavhengige.

– Dette er en svært marginalisert og allerede utsatt gruppe. Mange har ikke ressurser eller ork til å forfølge sakene. Slik politiet i Bergen og Oslo har praktisert dette de siste årene, mener vi tenderer til å være maktmisbruk mot en svak gruppe i samfunnet.

Politiet: Tar kritikken til etterretning

Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, og at ombudsmannens vurdering og konklusjon ble gjennomgått på et utvidet ledermøte i Vest politidistrikt torsdag denne uken.

– Helt fra starten av den forsterkede innsatsen mot åpne russcener i august 2014, har vi hatt en rutine og praksis på at bortvisningsvedtakene, med hjemmelsgrunnlag, blir skriftlig overlevert den som blir bortvist. Vi har, etter Sivilombudsmannens vurdering og kritikk, innskjerpet og påminnet mannskapene om praksisen med å gi de bortviste et skriftlig vedtak.

Hittil i år er tre personer bøtlagt og 61 bortvist fra områder i Bergen sentrum som politiet har definert som russcener, opplyser Valland.

Mer om

 1. Narkovarselet
 2. Bergen
 3. Narkotika
 4. Politiet

Flere artikler

 1. Pluss content

  Han ble bortvist - politiet får refs

 2. Disse møtene har Monica Mæland (H) holdt hemmelig i over to år

 3. Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart

 4. Narkovarsleren i Bergen: Hardt ut mot Spesialenhetens etterforskning

 5. Kilder til VG: Ung mann siktet etter funn av bombelignende gjenstand

Fra andre aviser

 1. Kommunen brøt regelverket da de ansatte brannsjefen

  Bergens Tidende
 2. Rapport: Flere hasjrøykere mister lappen på grunn av et lovforslag som aldri ble vedtatt

  Bergens Tidende
 3. Rolf «Appelsinen» Jacobsen har levd et liv med torpedoer, konkurser og søksmål. Dette er historien om storsvindlerens liv.

  Aftenposten
 4. Svindel og søksmål: historien om Rolf Jacobsens elleville liv

  Bergens Tidende
 5. Flere personer anholdt i to politiaksjoner i Stockholm lørdag kveld

  Aftenposten
 6. Vurderer å politianmelde barnehage i Bergen som ikke meldte om mulig mishandling

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder