BEKYMRET: Barneombud Anne Lindboe mener samfunnet har undervurdert hvor alvorlig mobbing kan oppleves for barn. Foto:Patrick Da Silva Sæther,VG

Barneombudet: - Ikke nok med mobbekampanjer

Voksne har en pussig evne til å akseptere at barn mobbes, mener barneombud Anne Lindboe.

 • Synnøve Åsebø
 • Maria Mikkelsen
 • Patrick da Silva Sæther

Artikkelen er over fem år gammel

Lørdag fortalte VG historien om Odin Olsen Andersgård (13) som ble mobbet på to forskjellige skoler. 19. mars i år tok Odin sitt eget liv.

Barneombud Anne Lindboe sier til VG at det er vondt å lese at Odin ba om hjelp, uten å bli hørt.

– Det er forferdelig vondt og trist å lese om det han har opplevd. Bare det å si fra er i seg selv vanskelig og koster mye, sier barneombudet.

– Det er på høy tid at det nå tas grep på en skikkelig måte. Vi trenger reelle og store endringer for å få bukt med dette problemet. Mobbekampanjer, som vi har sett en rekke av de siste årene, er vel og bra – men det er ikke nok, sier Lindboe.

Unge uføre

Barneombudet presiserer at Odins historie ikke er unik:

- Vi har hatt flere saker der det har vært tilfeldigheter som har gjort at sakene ikke har fått samme tragiske utfall som i denne saken. Det betyr ikke at sakene har fått en lykkelig utgang. Mange sliter resten av livet etter å ha blitt mobbet, og noen blir unge uføre.

Lindboe mener det er behov for å opprette en ekstern instans som kan bistå både familier og skoler i mobbesaker, som har både kompetanse og myndighet til å undersøke og kreve tiltak.

– Vi ser at flere mobbesaker nå ender i rettssystemet, men målet er selvsagt at man skal få hjelp lenge før det har gått så langt.

– Mobbing skader

Lindboe mener videre at man i lang tid har undervurdert hvor alvorlige skader mobbing kan gi.

– Mobbing skader den psykiske helsen, skolegangen og hele barndommen til de som utsettes for det. Det er barns skjebner som står på spill, sier hun.

– Voksne har en pussig evne til å akseptere at barn blir utsatt for krenkelser. Om en voksen blir utsatt for slag, vold eller trusler på sin arbeidsplass, så vil aldri Arbeidstilsynet la det passere. Men vi lar det passere når det gjelder barn. Voksne har i dag et mye sterkere rettsvern enn barna, og det burde vært omvendt.

Og nettopp rettsvernet til barn håper barneombudet at Djupedal-utvalget nå går inn for å styrke.

TRIST: Barneombud Anne Lindboe sier at det er vondt å lese om hva Odin har opplevd. Foto:Patrick Da Silva Sæther,VG

Utvalget er nedsatt av regjeringen for å se på tiltak for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen i norske skole, og skal levere sin rapport i mars 2015.

Djupedal-utvalget har allerede varslet at de ønsker å innføre sanksjoner, som for eksempel dagbøter, til skoler som ikke tar mobbing på alvor. I tillegg skal barns rettsvern styrkes og klageprosessen gjøres enklere.

– Kan ikke graderes

Barneombudet påpeker at psykisk helse er et av de største problemområdene for ungdommer i dag.

– Man kan ikke gradere mobbing. Å bli dynket i snøen kan være enklere å forholde seg til enn å hele tiden få små stikk og bli holdt utenfor. Den fysiske mobbingen er alvorlig, men den subtile mobbingen er like alvorlig og viktig å rydde opp i.

Hun mener mobbingen som foregår i det

stille kan bryte ned barnas psykiske helse i like stor grad som den fysiske og synlige mobbingen.

– Vi ser ofte at det er en utstrakt tanke om at barna skal ordne opp selv. Men det er ikke barnas oppgave å rydde opp. Det er et voksenansvar å stoppe de krenkelsene som barn utsettes for, presiserer hun.

– Vi voksne må være gode forbilder for barna våre. Og så må vi tørre å være åpen for at våre egne barn kan være mobbere.

Flere artikler

 1. Moren til Odin: – Vi må høre på barna!

 2. Barneombudet vil bli mobbepoliti

 3. Mobbeutvalg med 100 forslag: Barneombudet kan bli mobbeombud - med makt til å bøtelegge mobbeskoler

 4. Ett år uten Odin

 5. Budsjettlekkasje: Regjeringen dobler million-satsing mot mobbing

Fra andre aviser

 1. Hvem skal du klage til når du blir mobbet på skolen? Nå blir det omkamp i Stortinget.

  Aftenposten
 2. Mobbetiltak haster

  Fædrelandsvennen
 3. Krever nasjonalt klageorgan for mobbing og mye bedre barnevern

  Fædrelandsvennen
 4. Ny rapport til FN: Barneombudet kritiserer norsk innsats mot mobbing og vold

  Aftenposten
 5. Djupedalutvalget vil bøtelegge mobbe-kommuner

  Aftenposten
 6. Når mobbere mobbes | Per Anders Madsen

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no