Derfor skal Odin-saken granskes

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal undersøke om noe sviktet i oppfølgingen av Odin Olsen Andersgård (13).

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Lørdag fortalte VG historien om Odin Olsen Andersgård (13). Han ble mobbet på to skoler. I mars i år tok han sitt eget liv.

Historien hans rørte utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til tårer.

- Jeg ble veldig lei meg og trist. Jeg synes det var en tragisk sak. Det er en historie om en gutt som ikke lever lenger, og som en skulle ønske at dette ikke skjedde med, sier Grethe Hovde Parr til VG.

Gjennomfører tilsyn

Odin var elev ved Aursmoen skole i Aurskog-Høland kommune da han døde. Nå skal fylkesmannen føre tilsyn med hvordan skolen og kommunen fulgte ham opp.

- Hensikten med et sånt tilsyn må være å finne ut av hva - hvis elevens rett ikke var oppfylt - det var som sviktet. Og hva skolen og kommunen eventuelt må gjøre for at en slik ting ikke kan skje i fremtiden. Altså at de får systemer og rutiner på plass, sier Parr.

Fylkesmannen går inn i saken fordi Aurskog-Høland kommune, i et brev 8. oktober, selv ba om et tilsyn.

- Hva tenker du om at de ber om dette syv måneder etter at Odin døde?

- Det kan jeg ikke uttale meg om. Nå har de i alle fall bedt oss komme på tilsyn, og nå skal vi gjennomføre tilsyn slik at vi kan se på hva skolen gjorde og hva burde skolen ha gjort.

- Ville dere åpnet tilsyn dersom kommunen ikke hadde bedt om det selv?

- Det blir et hypotetisk spørsmål, men det tror jeg.

- Hvorfor?

- Det var en alvorlig sak. Gjennom media har vi fått dokumentasjon på at det kanskje burde være en gjennomgang av hva som skjedde i denne saken.

Undersøker om loven er fulgt

Odin var elev ved Lambertseter skole i 6. klasse. På spørsmål om det kan bli aktuelt å føre tilsyn også med denne skolen, svarer Parr:

- Dersom det kommer frem i tilsynssak at det har vært en mobbesak på en tidligere skole, kan det være grunnlag for å åpne tilsyn.

- Hva blir konsekvensene dersom dere etter et tilsyn finner at Odins rettigheter ikke ble oppfylt?

- Hvis vi finner at skolen eller kommunen ikke har fulgt loven, at det er avvik, kan vi i første omgang varsle skolen og kommunen om at de må lukke avvikene. De får en frist til å rette dem opp, og hvis det ikke har skjedd innen fristen, kan vi pålegge kommunen å rette dem opp.

- Fungerer ikke mobbemessig

I dag fortalte Odins mor om følelsen av ikke å bli tatt på alvor av de to skolene.

– Skolesystemet fungerer ikke mobbemessig. Det at alle skal ha rett til et fysisk og psykisk godt skolemiljø, er ikke gjennomførbart slik det er i dag, sa Katrine Olsen Gillerdalen.

TOMROM: I VG i dag fortalte Katrine Olsen Gillerdalenom savnet etter sønnen Odin. Han ble bare 13 år. Foto:Line Møller,VG

Skoleforsker Thomas Nordahl mener begge skoler har brutt opplæringslovens retningslinjer om hvordan mobbing skal håndteres.

Dette har Aurskog-Høland kommune avvist.

- Kommunen har bedt om tilsyn fra fylkesmannen for å kvalitetssikre rutiner og systemer både når det gjelder avverging og oppfølgning av selvmord. Målet med tilsynet er å få en uhildet tilbakemelding slik at kommunen kan bli enda bedre til å møte denne type utfordrende situasjoner i fremtiden, skriver kommunalsjef Grethe Toverud Rønning i en kommentar til VG.

Rønning har ikke ønsket å svare på hvorfor de ba om tilsyn først syv måneder etter Odins død.

Lambertseter skole har beklaget at de ikke opprettet en såkalt mobbesak, et enkeltvedtak, i Odins sak. De har videre opplyst at det var en dialog mellom skole og hjem rundt oppfølgingen av ham.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder