EFFEKTIV: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) mener hun har utrettet mer på åtte måneder enn det forgjengerne har fått til de siste åtte årene. Nå vil hun omorganisere Mattilsynet. Foto:Audun Braastad,NTB scanpix

Slik vil Listhaug får flere Mattilsynet-tilsyn

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) vil stramme inn Mattilsynet for å få utført flere tilsyn. Lovforslaget sendes på høring fredag.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Saken er overmoden. Det har nesten ikke skjedd noe med organiseringen av Mattilsynet siden Lars Sponheim (V) styrte dette departementet for ti år siden, sier Listhaug.

Frp-statsråden vil slanke organisasjonsmodellen fra tre nivåer til to nivåer, ved å slå dagens distriktskontorer og regionkontor sammen til ett nivå.

Hun vil også at hovedkontoret skal overta all behandling av klager, noe som i dag ligger hos hvert av de åtte regionkontorene.

Flere tilsyn

Listhaug sier at de foreslåtte endringene har to hensikter.

– Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. Ikke minst gjelder det gjelder dyretilsyn. Der vet vi at det er noen utfordringer, og vi vet at det engasjerer folk, sier hun.

I fjor brukte Mattilsynet 730 av sine 1.300 årsverk på tilsynsoppgaver. Listhaug vil ikke overfor NTB mene noe om hvor høyt tallet på tilsynsårsverk bør bli, men sier at hun alltid jakter på muligheter til å bruke mer på tjenesteproduksjon og mindre på administrasjon.

– I tillegg ønsker vi å få et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett noen eksempler på ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier Listhaug.

Sak til høsten

Hun legger til at ikke noe av dette er bestemt, og at Mattilsynet er i gang med å se på sin egen organisering. Det arbeidet bør legges til grunn når endringene skal gjennomføres, mener hun.

– Blant annet vurderes det å gå fra åtte regioner til fem, mens antall kontorer i hovedsak blir uendret. En omlegging fra tre til to nivåer vil kreve en endring av matloven, og det er dette forslaget som jeg nå sender ut på høring. Målet er å legge fram saken for Stortinget i løpet av høsten, sier Listhaug.

Ingen sparereform

Det har blåst rundt landbruksministeren siden hun tok over for Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter den blå valgseieren i fjor høst.

Først handlet det om innsyn eller ikke i Listhaugs kundelister i First House.

Dernest ble det bråk med bøndene, som var misfornøyd med tilbudet i årets jordbruksoppgjør.

Listhaug sier på sin side at hun har utrettet mer på åtte måneder enn det forgjengerne har fått til de siste åtte årene. Men hun er forberedt på at det kan bli debatt også nå.

– Det kan komme en lokaliseringsdebatt. Der kan det bli litt temperatur. Men jeg tror at stortingsflertallet vil se behovet for endring og nytten av de grepene vi foreslår. Dette er uansett ingen sparereform, men en reform for å bruke dagens ressurser enda mer effektivt, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder