Nå skal de ta terroristene sammen

Slik har du aldri sett norske spesialstyrker

INNENRIKS

STAVANGER (VG) Dette synet vil møte Erna og Justis-Anders når de tirsdag lander på Sola flyplass: For første gang i historien vil norske toppolitikere se at Forsvarets toppskolerte marinejegere og spesialkommando øver sammen med politiets beredskapsstyrker.

  • Terje Helsingeng
Publisert: Oppdatert: 02.06.14 23:25

Tjuvtreningen startet på Rena for vel en uke siden. Disse bildene av mannskaper fra politiets Beredskapstropp, Forsvarets Spesialkommando og marinejegere sammen er derfor de første som frigis for offentligheten.

På Rena var det imidlertid trening. Her i Stavanger er det en høyst reell terror-øvelse - både på land og til havs!

Mandag gikk startskuddet for den store, årlige nasjonale antiterror-øvelse Gemini hvor Forsvaret, politiet og sivile institusjoner samarbeider om sikkerhet og terrorbekjempelse, med VG godt skjult i kulissene.

På dag nummer to - av fire - vil landets statsminister, Erna Solberg, justis- og politimester Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og en rekke andre justis- og forsvarstopper selv få se hvordan samarbeidet mellom politiet og Forsvaret bør og skal være - og hva gevinstene vil være når ressursene virkelig finner hverandre.

Riksalarm

Øvelse Gemeni startet med at politimesteren i Rogaland, Hans Vik, trykket på «den store knappen». Riksalarmen var et faktum.

Beredskapstroppen ble anmodet om bistand - og kom flybåren til Stavanger med sine styrker som var i ordinær tjeneste i Oslo.

Marinejegerne, som er Forsvarets skarpe maritime spesialenhet, er anmodet om bistand. Det samme er Forsvarets spesialkommando som kan spore sin historie tilbake til 2. verdenskrig, hvor nordmenn tjenestegjorde i Special Operations Executive og Kompani Linge.

Historiens mest hemmelige

I mellomtiden ble Stavanger-politiets godt trente og våpenkyndige innsatspersonell satt inn i jakten på «terroristen». Her var hvert eneste minutt viktig. To politibiler, den ene pansret, tok opp jakten og tok hånd om mannen før han fikk tid til å fullføre sine planer.

Men ute på det store hav, der Norge henter sin rikdom, skjer det mer. Men det får ingen foreløpig vite noe om. Årets øvelse Gemeni er også historiens mest hemmelige, men det har sin naturlige årsak.

Beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet sier det slik:

- Ingen styrker er forhåndsutplassert. For at denne øvelsen skal være så realistisk som mulig står ingen klare for å rykke ut til Stavanger.

Bistanden må «godkjennes»

Ett av hovedmålene med øvelsen er å måle responstiden- og evnen til de forskjellige aktørene: Hvor lang tid bruker Beredskapstroppen på å seg over fjellet til Stavanger, enten det skjer med bil, fly eller helikopter? Og hvor lang tid bruker Forsvaret og politikerne på svare ja på at de vil støtte det sivile maktapparatet i kampen mot terrorisme?

Fordi Forsvarets bistand måtte klareres på øverste politiske hold måtte derfor Erna Solberg og Anders Anundsen «godkjenne» bistanden før de selv kommer til Stavanger.

Tirsdag blir det mer alvor. Da skal de sammen i «krigen», med Erna og Anders som vitner. Etterpå skal de fortelle Norge mer om hvordan landet i fremtiden skal sikre seg bedre mot terroranslag og det som skjedde 22. juli 2011.

Fornøyd

Politimester Hans Vik er opptatt av samvirket mellom aktørene. Han mente mandagen var en god dag i så måte. Beredskapstroppen landet, både med helikoptre og Hercules, som planlagt på Sola.

- Jeg synes det var raske, de.

- Hvor lang tid tok det før de kom?

- Alle momenter i forbindelse med bistandsanmodningen vil være en del av en større evaluering. Vi har egne evaluatorer som følger øvelsen. De vil gå gjennom alle momenter av øvelsen, også responstid på bistandsressurser, sier Hans Vik.

Her kan du lese mer om