VAKSINE: 2,2 millioner nordmenn er vaksinert med Pandemrix Foto: AFP

Kommentar: Hjerteskjærende bivirkninger

Det er sterkt å lese om barna som har fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinering som vi har skrevet om i VG. Likevel er ikke vaksinen på langt nær det legemidlet med mest alvorlige bivirkninger i Norge.

  • Francis Lundh
Publisert:

Det har vært mye fokus på bivirkningene av vaksinen Pandemrix, men det kan være greit å sette dette litt i perspektiv. Basert på Legemiddelverkets siste årsmeldinger så ligger tallene ganske jevnt: Litt over hundre nordmenn dør hvert eneste år av medisinen sin.

KOMMENTATOR: Francis Lundh er frontsjef i VG Nett, og har tidligere jobbet som helsejournalist i flere år.

Dette kan være vanskelig å forstå hvordan myndighetene kan tillate dette. Når man snakker om folkehelse, så snakker man ofte om forholdet mellom nytten det gjør, og veier det opp mot de eventuelle skadene og kostnadene. Kort sagt spør man seg om det er verd det i den store sammenhengen.

Den gruppen legemidler som tar flest norske liv er blodfortynnende medisiner. Faktisk så står de vanligvis for nesten en tredjedel av norske medisindødsfall. Likevel er dette medisiner som redder svært mange liv - mange flere enn de tar. Dessuten er de vanlige, med andre ord vil de fleste som bruker dem aldri merke de alvorligste bivirkningene.

Flere friske, unge norske jenter har de siste årene dødd av blodpropp de får av p-pillene sine. Kanskje kunne dette også bedre forebygges ved at man er flinkere til å identifisere dem med høy risiko, og ved å sørge for at man bruker de pillene med lavest risiko. Likevel tolererer vi som samfunn at pillene har bivirkninger, fordi vi mener legemiddelet er viktig for norske kvinner.

Sett i lyset av andre bivirkninger er mellom 35 og 45 barn med narkolepsi av 570.000 vaksinerte barn egentlig ikke veldig høyt tall, men det er likevel rett å problematisere. Mye fordi dette er en vaksine. Dette er et legemiddel som ikke skulle gi noen annen effekt enn at man unngikk å bli syk - og så opplever noen få å bli alvorlig syke med en helt annen sykdom. Det må føles ekstra tungt for disse familiene. Særlig også ettersom narkolepsi ikke var en varslet bivirkning.

Når dette er sagt er det heller ingen grunn til å korsfeste vaksinen, myndighetene eller de som har laget den - i alle fall ikke ennå. Om man vil snu på flisa så døde 32 relativt friske, forholdsvis unge nordmenn av svineinfluensa, alle med ett unntak uvaksinerte, og totalt 2,2 millioner nordmenn fikk vaksinen - for de aller fleste helt uten bivirkninger. Av de drøyt 1200 personene som meldte om bivirkninger var de fleste av en lite alvorlig karakter, som kløe på stikkstedet og så videre. Det er naturlig å anta at flere norske liv er reddet av vaksinen, og at flere unngikk å bli alvorlig syke. Selv om pandemien var mye, mye mildere enn myndighetenes "worst case scenario" (som viste seg å være ganske hinsides), så har svineinfluensa også vært alvorlig for enkelte familier, det er det viktig at man ikke glemmer.

Hva hadde myndighetene svart hadde man høsten 2009 stilt dem overfor denne problemstillingen: "Et par titalls ellers friske nordmenn vil dø om dere ikke blar opp for vaksiner. Ulempen er at flere titalls barn også vil få en kronisk søvnsykdom som vil begrense deres livskvalitet." Jeg tror vi i media kunne skandalisert det ganske grundig, dersom man valgte å knipe igjen pengepungen - selv med alle tall og fakta på bordet. På mange måter var man den gangen holdt som gissel av den frykten man først opplevde. Det er å håpe at man har lært litt av dette, både medier og helsemyndigheter.

Nå er det vanskelig å vite hvor mange liv som ble reddet av vaksinen, men tall som kun seks (som det har blitt hevdet av enkelte) er antakelig for lavt og 100 (som det har blitt hevdet av andre) antakelig alt for høyt. Sammenligningen med andre land må være nøyaktig her - ikke alle land er av forskjellige grunner like relevant å sammenligne med Norge. Dette må også sees i sammenheng med flokkimmunitet (mange vaksinerte nordmenn forhindrer fortsatt spredning av viruset i dag), slik at dette er et tall man antakelig aldri vil vite helt nøyaktig.

Ett barn med alvorlig sykdom etter vaksinering, er ett for mye. Men det er verd å merke seg at man ennå ikke vet helt hvorfor barna VG skriver om fikk sykdommen, og om de kanskje var spesielt predisponert for det. Med andre ord vet man ikke helt om noen kanskje ville utviklet sykdommen på sikt uavhengig. Det vil man måtte fortsette å kartlegge. Narkolepsi er en sykdom man kan få også uten å ha blitt vaksinert med Pandemrix.

Jeg har hørt voksne være engstelige i ettertid av vaksineringen og etter fokuset på bivirkninger nylig - det er ikke jeg. I vår dekning av bivirkningene har mange fått komme til orde - ikke alle med like god risikovurdering etter mitt skjønn. At professor Jan Helge Solbakk mener det antakelig var flaks at åtte spedbarn som fikk vaksinen ikke ble syke, faller på sin egen urimelighet. Risikoen er slik vi vet nå en mot 12 -15000 for å utvikle narkolepsi hos barn og unge voksne. Hva slags tallforståelse har man da om det er flaks? Eller er det slik at man mener man har skikkelig uflaks om man aldri har vunnet toppgevinsten i Lotto?

Vi har også problematisert at vaksinen ble sammenlignet med noe så uskyldig som Paracet da den ble gitt spedbarna. Skal man kverulere kan man si at det dør ett til to barn i Norge årlig av paracetamol, og at dette sånn sett er farligere. Det er farlig av litt andre grunner - at vi selger det reseptfritt som øker risikoen for at voksne feildoserer, eller at barna får det i seg uten oppsyn. Ingen har så langt dødd av svineinfluensavaksinen.

Egentlig oppsummerer den nye VG-reklamen mitt poeng oppe i alt dette godt: Virkeligheten har flere sider.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder