Neda til VG: - Redd for at staten skal anke

Utlendingsnemnda: - Saken ikke avgjort

FÅR FLYTTE TIL NORGE: Neda Ibrahim og familien får trolig flytte tilbake til Norge, mens saken skal behandles på nytt. Her fra byen Irbid i Jordan, dit de ble utsendt i juni. Foto: Terje Bringedal/VG

Vedtaket om utsending av Neda og familien er ugyldig - uklart om de får returnere

Oslo tingrett har bestemt at vedtaket om å sende Neda Ibrahim og familien ut av Norge var ugyldig. Neda og familien våger nesten ikke tro at det er sant.

  • Nilas Johnsen
  • Stella Bugge

Artikkelen er over seks år gammel

Når VG ringer til Neda i Jordan svarer moren Rimah Ibrahim.

- Er det virkelig sant? Kan vi flytte hjem? Jeg kan ikke tro det er sant. Jeg er usikker på hva dette betyr, sier moren til VG, før hun legger på for å formidle nyhetene til familien.

Når Neda litt senere tar telefonen, har familien fått høre at Utlendingsnemnda (UNE) kan anke beslutningen. Det er heller ikke gitt at Neda og familien får returnere som følge av dommen.

- Jeg er redd for at staten anker, jeg håper de ikke anker, sier Neda.

- Men jeg er så glad for at vi vant i første rettssak. Jeg er så kjempeglad at jeg ikke klarer å beskrive alle følelsene jeg har nå, fortsetter 12-åringen, som har bodd ti år i Sandnes før familien ble tvangsreturnert til Jordan i juni.

- Jeg har ikke rukket å ringe til vennenne mine i Norge ennå, men gleder meg til å prate med dem, fortsetter hun.

- Ugyldig vedtak

I dommen fra Tingretten fastslås det at UNEs vedtak er ugyldig etter Forvaltningsloven, siden hensynet til barnas beste ikke ble godt nok ivaretatt i vurderingen. Dette er særlig knyttet til Nedas lillebror Nael, som har lære- og helsemessige utfordringer.

Dommen slår like fullt fast at UNE hadde rett i at familien ikke hadde krav på lovlig opphold i Norge, og at utsendelsen ikke brøt med barnas menneskerettigheter.

Det er altså ene og alene hensynet til barnas beste som har vært avgjørende. UNE hadde konkludert med at «innvandringregulerende hensyn» skulle veie tyngre.

UNE har anledning til å anke, men opplyser at den beslutningen ikke er tatt ennå. Familiens advokat Arild Humlen mener familien må få flytte tilbake til Norge mens saken behandles på nytt.

- Mens en eventuell anke behandles bør det gis utsatt iverksettelse, så familien får komme tilbake til Norge. Det har skjedd i lignende saker, så jeg forutsetter at det skjer igjen, sier Humlen til VG.

Ny avgjørelse

Humlen sier at han mener dommen er god, og at Tingretten har lagt hans argumentasjon til grunn:

- Tingretten er enig i at FNs Barnekonvensjon setter strenge krav til bredden og dybden i en vurdering av hva som er barnets beste. Dermed er det satt et viktig prinsipp, sier Humlen til VG.

- Dommen kritiserer selve beslutningsgrunnlaget til UNE, og dermed mener jeg at dette vil være en vanskelig dom å anke. Jeg mener UNE må ta dette til etterretning, og endre framtidig saksbehanndling i denne og lignende saker, fortsetter han.

TILKNYTNING TIL NORGE: Neda og søsknenes tilknytning til Norge måtte vike for innvandringsregulerende hensyn da UNE behandlet saken. Fra venstre Zoher (4), Neda (12), Dima (8), Nael (10). Foto: Terje Bringedal/VG Foto: Terje Bringedal/VG

Dommen innebærer at UNEs vedtak er satt til side. Dersom dommen blir rettskraftig, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse.

- UNE har imidlertid ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Dette må vi få komme tilbake til etter å ha satt oss inn i domspremissene, skriver UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes i en epost til VG.

UNE er heller ikke enig med Humlen i at familien bør få komme hjem til Norge mens en anke vurderes og saken behandles på nytt.

- Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse, skriver UNE i en pressemelding.

Støttespiller: - Fantastisk

Støttespiller Kari Gellein, som har fulgt familien i over to år, er også overrasket og veldig glad for at UNEs vedtak ble funnet ugyldig.

- Dette er helt fantastisk, og en seier. Jeg hadde faktisk mistet troen på det, sier Gellein.

- Men at dette ikke er endelig avklart, betyr at familien fortsatt går en periode med vanskelig og usikker venting i møte, fortsetter hun.

Da saken gikk i Oslo tingrett, kom Neda med en bønn til dommeren: Du er mitt siste håp.

- Jeg håper vi får komme tilbake. Det er mitt siste håp.
Det er skikkelig stor forskjell på Norge og Jordan, sa Neda på direkte telefon fra Jordan til rettssalen i 617 i Oslo tingrett.

Noen av tilhørerne tørket tårer da hun forklarte seg på bred Sandnes-dialekt.

- I Norge hadde jeg mitt eget hus, mine egne venner og jeg gikk på skolen. Læreren min her nede vet ikke en gang hvor Norge er, sa Neda da hun forklarte seg.

Foreldrene løy om identitet

Neda ble et ansikt på de lengeværende asylbarna da hun på Dagsrevyen fortalte «jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg».

Etter nesten ti år i Dale asylmottak i Sandnes ble familien på seks sendt ut av landet i juni, fordi foreldrene hadde løyet om hvor familien opprinnelig kom fra.

Familien ble hentet med makt fra mottaket midt på natten i juni. Slik beskrev Neda hendelsen:

- Det var utrolig ekkelt og skummelt. De knuste en rute i døren og presset seg inn. Vi ble tatt med til flyet, jeg skjønte ikke hvor vi skulle. Vi landet og kjørte hit midt på natten, det er fortsatt helt uvirkelig.

Les også: Neda (12) til VG om livet i Jordan: - Dette er et slags helvete

Konsekvensen for barna viktigst

Arild Humlen er en av Norges ledende advokater på asylfeltet og har vunnet flere saker mot staten om asylbarn som har bodd lenge i Norge.

- Hovedargumentet blir å utfordre forsvarligheten i Utlendingsnemndas beslutning, sa Humlen til VG før saken skulle til retten.

- Både Menneskerettighetskonvensjonen og FNs Barnekonvensjon krever at det gjøres en dybdeutredning om konsekvensen for barna ved en slik utsending, og det ble ikke gjort, forklarte Humlen.

Advokat Kine Steinsvik hos regjeringsadvokatene mente UNEs avslag var korrekt.

- Vi vil ha en annen tilnærming, men jeg har ikke tenkt å drive noen prosedyre i forkant gjennom media. På vegne Utlendingsnemnda kan jeg si at vi vil argumentere på at vedtaket er gyldig, og at saksbehandlingen var god nok og i tråd med etablert praksis, sa Steinsvik før saken gikk til retten.

Flere artikler

  1. Neda: - Redd for at dommeren skal si nei

  2. Nytt avslag for Neda (12)

  3. Neda (13) får ikke komme tilbake til Norge: Familien er i sjokk

  4. Humlen mener UNE misbrukte sin makt i Neda-saken

  5. Neda til dommeren: Du er mitt siste håp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder