DRAKK IKKE: Marthe Marie Blich (31) var alkoholfri fra første stund i svangerskapet. Her med sønnen Lars (9 md). Foto: Jan Petter Lynau

Ny undersøkelse: Alkohol kan skade svært unge fostre

Fem glass vin på en og samme kveld, én gang i starten av graviditeten, øker risikoen betraktelig for skader hos barnet.

  • Jorunn Stølan

Artikkelen er over seks år gammel

Det viser oppsiktsvekkende, ny forskning.

- Ved fem og et halvt års alder fant vi 50 prosent økt risiko for hyperaktivitet hos barna, forteller barnelege og forsker Astrid Alvik.

Sammen med to forskerkolleger ved Universitetet i Oslo, har hun gjort funn i en oppsiktsvekkende langtidsstudie som omfatter 1116 mødre og barna deres.

Her er mer av hva forskerne fant:

Hyperaktivitet

** Dersom den gravide drakk fem glass vin ukentlig før hun visste at hun var gravid, var det tre til fire ganger økt sjanse for å få hyperaktivitet, adferds-vansker eller følelsesmessige vansker.

** De fant også at det da er tre til fem ganger økt sjanse for søvnvansker og vanskelig temperament i seks måneders alder.
Undersøkelsen vekker nå oppsikt ut over Norges grenser. Nylig ble den publisert i det internasjonale tidsskriftet «Alcoholism: Clinical and experimental research».

Spørreskjema

Mødrene har svart på et omfattende spørreskjema i 17. og 30. uke av graviditeten, samt når barna er seks måneder og fem og et halvt år.

- I tillegg har vi innhentet opplysninger fra medisinsk fødselsregister, forteller Alvik.

** 60 prosent av kvinnene oppga at de hadde inntatt alkohol i løpet av de fire første ukene av graviditeten, før de selv visste at de var gravide.

** 25 prosent oppga at de hadde drukket så mye som fem glass vin ved én anledning i løpet av de fire første ukene av graviditeten.

«Økt risiko»

Alvik understreker at det slett ikke er slik at alle barn får skader selv om ny-gravide mødre drikker inntil fem glass vin på en kveld.

Foto: Forsker Astrid Alvik

- Det er viktig å understreke at vi viser «økt risiko» for disse vanskene, som er noe annet enn at barn får vanskene, sier forskeren.

Men funnene er tydelige.

- Mitt klare råd er at kvinner som planlegger å bli gravide, ikke bør drikke alkohol i det hele tatt. Dette er jo også den anbefalingen Helsedirektoratet gir, sier barnelege og forsker Astrid Alvik.

Like høy promille

Hun påpeker at de fra tidligere undersøkelser vet at høy promille hos mor gir høyere risiko for skader hos barnet.

- Barnet i mors mage får samme promille som mor når hun drikker. Men et foster bruker vesentlig lengre tid på å kvitte seg med promillen. Dessuten er det genetiske forskjeller mellom kvinner, og dermed mellom de ufødte barna, i hvor raskt alkoholen brytes ned. Eller for å si det på en annen måte: Det er forskjell på hvor sårbare de er, sier Alvik.

I første rekke er det hjernen til barnet som kan bli skadet når en vordende mor drikker for mye.

- Barnet kan få lære- og adferds-vansker når det vokser opp og skal begynne på skolen. Vi ser videre at enkelte barn kan få følelsesmessige problemer, sier forskeren.

Vil ikke skremme

- Er du ikke redd for å skremme mødre som har tatt seg en fest i de første ukene, uvitende om at de var gravide?

- Jeg ønsker på ingen måte å øke byrdene for gravide som kanskje engster seg fra før. Men samtidig har vi ikke noe valg. Vi er nødt til å si ifra om funnene vi har gjort. Alt annet ville være uetisk, sier Astrid Alvik.

Ut i fra dyreforsøk var ikke forskerne overrasket over at de fant noe, men styrken i funnene overrasket dem.

- Tidlig alkohol slo mye sterkere ut enn både morens psykiske helse, barnets fødselsvekt, og røyking i svangerskapet.
- Men skadene er fortsatt sjeldne i den store sammenhengen, sier hun.

Undersøkelsen er finansiert av Extra-stiftelsen, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Forskerne som har vært med på prosjektet i tillegg til Alvik, er Odd O. Aalen og nå avdøde Rolf Lindemann.

Valgte bort alkoholen

- Jeg valgte helt bevisst totalavhold både i perioden før og under begge mine svangerskap, sier Marthe Marie Blich (31).

Hun sier hun på ingen måte vil heve den moralske pekefingeren overfor de som drikker litt de første ukene, før de vet at de er gravide.

- Alle har jo ikke like stor mulighet til å planlegge det å få barn. For noen kommer graviditeten mer overraskende, påpeker hun.

- Hvorfor valgte du selv å holde deg helt borte fra alkohol mens du ventet på å bli gravid?

- Jeg er tannlege, og har mange venner som jobber i helsevesenet. Jeg hadde lest en god del om hvordan barnet påvirkes av mors alkoholbruk. For eksempel visste jeg at babyen får like høy promille som mor. Det ville jeg ikke utsette barnet mitt for med vitende og vilje, sier hun.

Hun er veldig klar på at det er riktig å informere nøkternt - uten å skremme - om de funnene Astrid Alvik og andre forskere gjør.

- Det gir oss mødre viten som gjør at vi kan ta riktige valg, for barnet og for oss selv, sier hun.

Flere artikler

  1. Ny studie: Mors overvekt kan gi dødfødsel

  2. Dansk studie: – Ammende kan drikke like mye alkohol som andre kvinner

  3. Pluss content

    Ukens gode nyheter: Helgetrening holder

  4. Studie: Høyere risiko for autist-barn når mor får i seg for lite jern

  5. Forskere: Mindre sjanse for hjertesvikt hvis man drikker ofte

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder