VARSLET SITT EGET DRAP: Blodig og forslått fortalte Jessheim-kvinnen (52) politiet i fjor at hun fryktet mannen ville ta livet av henne. Onsdag denne uken ble hun det politiet mener er det 14. offeret for partnerdrap i år. Foto: TERJE BRINGEDAL

Ti av 14 partnerdrapssiktede er av utenlandsk opprinnelse

Forskere: Utviklingen ikke tilfeldig

For få år siden var den typiske partnerdrapsmann etnisk norsk. Sånn er det ikke lenger.

I 2013 mener politiet at over 70 prosent av drapene er begått av en partner med utenlandsk opprinnelse.

Det kommer frem av en gjennomgang VG har gjort av alle de 24 drapene så langt i år. 14 av disse etterforskes som såkalte partnerdrap.

I november 2007 lanserte VG en stor gjennomgang av alle partnerdrap siden 2000. Den viste blant annet at 65 prosent av drapene den gang ble begått av en partner med norsk bakgrunn.

Slik er det ikke nå.

Bosatt over lengre tid

Av de 14 drapene der en partner er siktet, er 10 av dem av utenlandsk opprinnelse. Det varierer imidlertid om hvor lenge de har bodd i Norge, men flere av dem har vært bosatt her over lengre tid og har norsk statsborgerskap.

Det er ingen opprinnelsesland som skiller seg ut i oversikten.

- Vi er i en bølgedal nå. Vold i nære relasjoner er tabu og skamfullt, men det er enklere for kvinner som bor i Norge - og som snakker norsk - å bryte forholdet til partneren enn for en utenlandsk kvinne som ikke snakker norsk og er uten nettverk, sier Cecilie Lynum, spesialist i klinisk psykologi og høyskolelektor ved Politihøgskolen.

Ifølge VGs gjennomgang har 118 personer blitt drept av sine partnere siden 2000. I løpet av de 13 siste årene har det aldri vært så mange partnerdrap som i år - og vi har bare kommet halvveis i året.

Seksjonsleder Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener at det er tilfeldig at det er mange drap nå.

Låst i situasjonen

- Antallet er for lite til å kunne dra slutninger om at dette vil vare. Men det er en overrepresentasjon av innvandrere, på samme måte som det ser ut til å være en overrepresentasjon med personer med utenlandsk opprinnelse i familievold-saker generelt. Dette henger sammen, sier Hjemdal.

Han peker på at de også ser en overrepresentasjon når det gjelder kvinner med bakgrunn fra utlandet ved krisesentrene.

- Det henger sammen med at de ofte ikke har andre steder å gå. De er låst i situasjonen, sier Hjemland.

Han mener dette også kan kobles til problematikken rundt partnerdrap.

- En grunn kan være at det å være i en innvandrersituasjon er press i seg selv. En vanskelig livssituasjon er konfliktøkende, og med flere konflikter øker voldsmulighetene som kan få fatale resultater, sier han.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk peker på flere faktorer, blant annet at de som kommer fra land med høy konflikt kan bringe med seg større sårbarhet.

Store mørketall

- Nettverkene til hjelpeapparat, familie og andre ting som kan begrense vold og demme opp for uheldig utvikling, er ofte ikke til stede, sier hun.

Voldsforskeren mener det er svært viktig å identifisere risikofamilier og sette inn tiltak.

- Når det er vold i familien, er det viktig å gripe fatt i det umiddelbart. Av og til kan det være nødvendig å få kvinnen ut av situasjonen og beskytte henne, sier Bjørnebekk.

Lynum påpeker at vold er globalt og at det er store mørketall i Norge.

- Vi finner en annen patriarkalsk holdning hos menn i andre kulturer, men det er ikke dermed sagt at de er mer voldelige. Det kan være vanskelig å bryte ut av ekteskapet, sier Lynum.

Hun mener det er et problem at menn som slipper ut etter en voldsdom mot ektefellen ofte går tilbake til ekteskapet - uten å få nok hjelp.

- Politiet kan ikke alene jobbe med et så stort tema som vold i nære relasjoner. Det er et samfunnsproblem. Voldsutøveren må også bli hørt og kanaliseres til en hjelpeinstans, sier Lynum.

Overrepresentert

Tidligere leder for Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, har ledet mange etterforskninger av partnerdrap. Han er ikke overrasket.

- Vi må få økt fokus på partnerdrap i denne delen av befolkningen, og det må ikke være noe tabu å si at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i disse sakene, sier Abrahamsen.

Han mener samfunnet i mye større grad må være til stede for kvinnene.

- Allerede fra de kommer inn i landet må de få vite at i Norge får de hjelp og støtte dersom det er problemer i ekteskapet eller med partneren. Det er masse å gripe fatt i, men det må gjøres noe. Akkurat nå forsømmer samfunnet en del av befolkningen som burde få mer støtte. Vi som nasjon må ta tak i dette, sier Abrahamsen.

Den tidligere polititoppen mener politi, innvandringsmyndigheter og sosiale tjenester må bli flinkere til å dele informasjon om kvinner som kan være utsatte.

- Vi må finne ut hvordan vi kommer i kontakt med kvinner som er utsatte, og vi må ikke minst sørge for at de følges opp, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder