SLAKTES AV SINE EGNE: Politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt får sterk kritikk for sin lederstil i et internt notat. Foto: ROBERT S. EIK

Gransker varslingssak mot politimester: Ingrid Wirum slaktes i intern rapport

Seks måneder etter at Ingrid Wirum ble politimester i Asker og Bærum politidistrikt får hun det glatte lag for sin lederstil.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

3. desember sendte hovedvernombud André Dittmann et internt varslingsnotat fra Asker og Bærum politidistrikt til Politidirektoratet (POD).

Notatet inneholdt flere kritikkverdige forhold rundt politimesterens lederstil og som flere av lederne i distriktet stilte seg bak.

Hoveddelen av kritikken dreide seg om hvordan Wirum behandler lederne sine og om hvordan hun unnlater å involvere dem i endringer og omstillinger som hun ønsker å gjennomføre i distriktet.

Norges Politilederlag gir imidlertid sin fulle støtte til politimesteren.

Ingrid Wirum ble konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt i statsråd 24. mai i fjor, og hun var på plass som øverste sjef 3. juni. Nå rammes et av landets største politidistrikt av en opprivende intern strid hvor enkelte ledere står mot sjefen - og ansatte mot hverandre.

Etter det VG får opplyst, har en rekke av politilederne gitt uttrykk for at de føler seg latterliggjort, trakassert og mobbet av politimesteren.

I tillegg har de fortalt internt at de gruer seg til å gå på jobb, at de ikke lenger kjenner arbeidsoppgavene sine, at de har blitt fratatt ansvar og ikke lenger mestrer jobben sin.

Bekrefter

- Vi kan bekrefte at vi har fått varsel om kritikkverdige forhold ved Asker og Bærum politidistrikt, som omhandler politimesteren og ledergruppen, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Hun legger til at POD tok henvendelsen på stort alvor, og opprettet dialog med hovedvernombud, politimester og ledergruppen da de ble kjent med saken.

- Vi har de siste ukene gjennomført en-til-en-samtaler med totalt 15 personer: Politimesteren, ledergruppen, hovedverneombud og enkelte i administrasjonsavdelingen.
Målet har vært å få flest mulig fakta på bordet og danne oss et bilde av situasjonen.

-Vi kommer nå til å vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å løse situasjonen. Dette vil være et løpende arbeid i tiden framover. POD vil støtte politidistriktet i gjennomføringen av tiltakene. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken nærmere, siden det er en personalsak, legger HR-direktøren til.

- Beklagelig

Ingrid Wirum sier til VG at hun stiller seg uforstående til kritikken som er fremsatt mot henne.

- Som øverste leder av et politidistrikt har man plikt til å rette opp kritikkverdige forhold og sørge for en positiv utvikling og endring. Det er derfor beklagelig at noen oppfatter dette negativt. Norsk politi er nå inne i en omstillingsperiode hvor det er behov for at det tas grep og at det sørges for utvikling og gjennomføring av nødvendige tiltak.
- Jeg synes den situasjonen som har oppstått er beklagelig og det er tatt grep for å rydde opp i de uoverensstemmelsene.
For øvrig henviser jeg til Politidirektoratet, sier Ingrid Wirum.

Politidirektoratet svarer at politimesteren selvfølgelig har anledning til å kommentere saken hvis hun ønsker.

- Men som i alle personalsaker anbefaler vi at saken håndteres internt. Det er naturlig at det er Politidirektoratet som kommenterer de prosessene som er igangsatt fra vår side, sier Karin Aslaksen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder