BRUKTE VÅPEN: 14. april i år skjøt politiet i Trondheim et varselskudd overfor en person som knivstakk en annen i sentrum av byen. Det er eneste gangen norsk politi har avfyrt skudd siden man i november i fjor innførte midlertidig bevæpning. Foto:Heidi Gulbrandsen,NTB scanpix

1 av 3 nordmenn: Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge

I en undersøkelse utført av InFact for VG svarer en av tre nordmenn at den midlertidige bevæpningen norsk politi har i dag egentlig er en måte å snikinnføre generell bevæpning på.

 • Jostein Matre

Artikkelen er over fem år gammel

Norsk politi har siden november i fjor vært midlertidig bevæpnet etter ønske fra POD. Bakgrunnen var Politiets sikkerhetstjenestes (PST) vurdering om at politifolk i uniform er potensielle terrormål. Først fikk man midlertidig tillatelse i fire uker. Denne har flere ganger blitt forlenget. Gjeldende tillatelse varer frem til 7. juni.

Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), sier hun deler bekymringen for at dette skal skli over i en situasjon med permanent bevæpning.

– Samtidig legger vi til grunn at justisministeren sier at dette ikke er en snikinnføring av bevæpning, og forutsetter at han utvikler en plan for hvordan den midlertidige situasjonen kan håndteres uten generell bevæpning som det bærende elementet, sier Tajik til VG.

JUSTISPOLITIKER: Hadia Tajik er nestleder i både Arbeiderpartiet og Justiskomiteen på Stortinget. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Justiskomiteens nestleder, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), sier han har forståelse for at folk tenker dette er en snikinnføring når man vet at justisminister Anders Anundsen selv ønsker generell bevæpning, og at han samtidig, av sikkerhetsmessige årsaker, ikke kan dele detaljer om hvorfor han mener trusselbildet gjør en midlertidig bevæpning nødvendig. Samtidig sier Ropstad at han stoler på Anundsen og at det som politiker er vanskelig å gå mot de politifaglige vurderingene i den situasjonen man har nå.

– Vi har jo bedt ham komme til Stortinget og redegjøre, for det er viktig å ta en grundig debatt om generell bevæpning, slik at det ikke bare fortsetter og fortsetter, sier Ropstad.

Stortinget sier tirsdag nei til generell bevæpning av politiet. Samtlige partier stiller seg bak hovedregelen om at politiet normalt ikke skal bære våpen, skriver NTB.

Saken er kommet opp i Stortinget gjennom et representantforslag der flere Venstre-representanter ber om en klargjøring om at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted. Saken behandles tirsdag i plenum i Stortinget.

Avviser snikinnføring

Frp bemerker at partiet ønsker å gi politiet lettere tilgang til våpen. Likevel går Frp inn for at dagens praksis med et ubevæpnet politi opprettholdes.

– Norsk politi skal i normalsituasjon være ubevæpnet. Dersom det skal skje endringer som medfører at norsk politi skal bevæpnes i en normalsituasjon, vil det være naturlig at det behandles av Stortinget. Det er således ikke grunn til å frykte at en midlertidig bevæpning kan skli over i en situasjon med alminnelig bevæpning, sier statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp) til VG.

Også han peker på at dette er en sak som er krevende å kommunisere ut til publikum, fordi den midlertidige bevæpningen baserer seg på dokumenter som ikke er offentlige.

– Men dette er altså ikke snakk om en snikinnføring av bevæpning av politiet. Det foretas en konkret vurdering med faglige vurderinger fra Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hver gang det gis samtykke til forlengelse av bevæpningen.

LES OGSÅ: Tajik krever svar

STATSSEKRETÆR: Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet. Foto:Fredrik Solstad,VG

Brein-Karlsen forklarer at departementet har vært opptatt av å se på andre tiltak som kan redusere behovet for bevæpning, og at dette er noe POD utarbeider. Hvor lenge den midlertidige bevæpningen skal vare, er det ingen som vet sikkert.

– Det er ikke mulig å lage en egen politisk plan for når norsk politi skal tilbake i ubevæpnet tjeneste. Men jeg er opptatt av at bevæpningen ikke skal vare lenger enn nødvendig, og følger utviklingen nøye i dialog med tjenestene.

I undersøkelsen svarer like over halvparten av de spurte at den midlertidige bevæpningen, som kom i november i fjor, er en nødvendighet. Ikke overraskende svarer en større andel av dem som stemmer på regjeringspartiene dette, mens en større andel av dem som stemmer partiene lengst til venstre mener det er snakk om en snikinnføring.

Ikke aktuelt nå

I undersøkelsen ble nordmenn også spurt hva deres holdning til en generell bevæpning av norsk politi er. Der svarer nesten halvparten at de er positive, mens i overkant av en tredjedel er negative. Resten er usikre.

Brein-Karlsen sier han registrerer de delte oppfatningene, men understreker at det ikke er aktuelt å innføre en ordning med generell bevæpning av politiet nå.

Hadia Tajik viser til en lignende undersøkelse NRK presenterte i desember. Den viste omtrent nøyaktig motsatt tall av VGs undersøkelse: Litt over halvparten var imot og litt mer en tredjedel for.

– Jeg er derfor usikker på om resultatene i VGs undersøkelse fastslår at nesten halvparten er for permanent, varig bevæpning av politiet eller om det mer er et uttrykk for forståelse for at den nåværende situasjonen er krevende, sier Tajik.

LES OGSÅ: Her er planen for de nye politidistriktene

JUSTISPOLITIKER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er nestleder i Justiskomiteen på Stortinget. Foto:Jo Straube,VG

Hverken hun eller Kjell Ingolf Ropstad ønsker permanent bevæpning av norsk politi.

– For meg er det viktige at politiet har lett tilgang når de trenger det, men at politiet samtidig har et sivilt preg. Jeg frykter konsekvensene av generell bevæpning kan være en eskalering der kriminelle miljøer raskere tyr til våpen, sier KrF-politikeren.

InFacts undersøkelse for VG viser også at fire av ti sier de føler seg mer trygg når de i dag møter bevæpnet politi i gatene. Rundt en av fire sier de er mindre trygge og like mange sier at det ikke utgjør noen forskjell.

Et flertall gir også uttrykk for at de stoler på at et bevæpnet politi kun bruker våpen i nødssituasjoner.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Samlet opposisjon krever svar om midlertidig politibevæpning: Justisministeren:
  – Trusselbildet er vesentlig forhøyet

 2. Anundsen sier ja til forlenget bevæpning av politiet

 3. VG-måling: Nordmenn flest vil ha fortsatt bevæpnet politi

 4. SV om bevæpning på Oslo Lufthavn:
  – En snikinnføring av permanent bevæpning

 5. Venstre: Politibevæpning må opp i Stortinget

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder