HAR ADVART: Steinar Madsen og Statens legemiddelverk har tidligere advart mot feil dosering med Methotrexat. Foto:Berit Roald,NTB SCANPIX

50 døde etter bruk av Methotrexat

Statens legemiddelverk har tidligere advart mot feil dosering

Seks pasienter har fått erstatning etter cellegift-tabber siden 2009

TROMSØ (VG) De siste 20 årene har over 50 norske pasienter dødd av bivirkninger etter bruk av preparatet Methotrexat.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Torsdag i forrige uke ble to unge kreftpasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved en feil gitt 20 ganger for sterk dose med denne cellegiften. Tabben skjedde under tilvirkning av preparatet ved sykehusapoteket.

Ifølge Statens legemiddelverk er det siden 1. januar 2013 meldt inn tre uhell på grunn av overdosering med Methotrexat i Norge. I to av tilfellene førte dette til alvorlige bivirkninger. I det tredje døde pasienten.

Hendelsen på UNN i forrige uke kommer i tillegg.

- Kan ha alvorlige bivirkninger

De siste 20 årene har Statens legemiddelverk fått inn over 400 meldinger om bivirkninger med bruk av preparatet Methotrexat.

– Av disse var det over 50 dødsfall, opplyser Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved avdeling for legemiddelinformasjon i Statens legemiddelverk.

FEIL DOSE: Methotrexat ble gitt i 20 ganger sterkere dose enn planlagt. Foto:EIRIK LINAKER BERGLUND,

Pfizer, som er en av produsentene av methotrexat, presiserer at det er en svært kraftig cellegift som danner hjørnestenen i behandlingen av flere av de alvorligste kreftsykdommene, og som har vært med på å redde livet til mange kreftpasienter.

– Veldokumentert leggemiddel

– Legemiddelet er en godt etablert og veldokumentert behandling, men kan i likhet med alle legemidler også forårsake bivirkninger. Det er alltid svært leit når medikamenter som brukes til behandling av alvorlige sykdommer ikke har den effekten vi ønsker eller fører til alvorlige bivirkninger, skriver Erik Hjelvin, medisinsk direktør i legemiddelformaet Pfizer, i en e-post til VG.

Det er legemiddelverket og Statens helsetilsyn som nå har ansvaret for granskingen av hendelsen på UNN.

– Tallene forteller at Methotrexat kan ha alvorlige bivirkninger. Og at det ofte brukes av pasienter med alvorlige sykdommer. Dette gjelder Methotrexat i tablettform, sier Madsen.

Kreftpasientene ved UNN fikk preparatet tilført i ryggmargsvæsken.

– Fordi legemiddelet er så kraftig stilles det helt spesielle krav til kompetanse og erfaring til det helsepersonell som skal benytte medikamentet i behandlingen. Episoden ved UNN i helgen viser hvor viktig det er at sterke legemidler doseres nøyaktig og at pasientene følges godt opp av helsepersonell, skriver Hjelvin i Pfizer.

Preparatet gis også til pasienter med autoimmune sykdommer som leddgikt og psoriasis. I alt 25.000 personer fikk resept på Methotrexat i fjor.

– Dette er derfor ikke foruroligende tall. Risikoen for å få alvorlige bivirkninger ved riktig bruk ved for eksempel leddgikt, er liten. Men vi har vært ute med advarsler i flere omganger om at man må være spesielt nøye med doseringen av Methotrexat, sier Madsen til VG.

Vurderer intervju med de involverte

Statens legemiddelverk har bedt om en redegjørelse fra UNN og sykehusapoteket, og venter nå på svar. Hilde Ringstad, avdelingsdirektør ved tilsynsavdelingen i legemiddelverket, kan derfor inntil videre bare uttale seg på et generelt grunnlag.

– Det skal være gode rutiner og tilstrekkelige kontroller. Og det skal alltid være farmasøyt som er ansvarlig for produksjonen av preparatet. Det er dette vi følger opp under tilsyn. Hvordan man forbereder produksjonen, hvordan man plukker fram legemidlene som skal blandes, og kontrolleren i ettertid. Vi ser på helheten, sier Ringstad.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn sier at det kan bli aktuelt med et stedlig tilsyn ved UNN og sykehusapoteket, og intervjuer med de involverte.

– Det avhenger av om informasjonen vi og legemiddelverket får fra UNN er tilstrekkelig, sier Andresen.

Fylkeslegen i Troms er informert om hendelsen, men er foreløpig ikke formelt koplet inn i saken.

Seks har fått erstatning

Tall fra Norsk pasientskadeerstatning viser at seks kreftpasienter har fått erstatning etter å ha blitt feilmedisinert med cellegift i perioden 2009 til 2013. Tre av tilfellene var ved St. Olavs hospital. Ett av disse endte med dødsfall etter at en høy dose cellegift medførte betennelse i tarmen og påfølgende multiorgansvikt.

– Det er heldigvis sjelden det får så store konsekvenser som dødsfall, men vi ser at feilmedisinering kan gi til dels store plager for pasienten. Dette er saker som skulle vært unngått, hadde man håndtert medisinen riktig og fulgt rutinene. Når rutinene blir fulgt, er det mindre sjanse for menneskelig svikt, sier Torill Svoldal Stæhr, kommunikasjonsrådgiver I Norsk pasientskadeerstatning og legger til:

– Medisiner i dag blir mer og mer potente, og har dermed større potensial for skade. Det er derfor spesielt viktig med riktig dosering og bruk.

Tenåringene som fikk 20 ganger dosen med cellegift torsdag forrige uke, er på bedringens vei.

– Det står etter forholdene bra til med begge to, sier pressevakt Marit Einejord.

Lørdag uttalte overlege Trond Flægstad at han antok at pasientene ville kunne bli utskrevet i løpet av noen dager.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder