Journalist dømt for voldtekt

En journalist i 20-årene er dømt til tre år og seks måneders fengsel for å ha voldtatt en jevnaldrende kvinne.

Mannen har de siste årene jobbet som journalist i flere riksdekkende medier, men sluttet i jobben etter at han i desember ble tiltalt for voldtekt.

Et sentralt tema i rettssaken var hvor vidt mannen var bevisst i gjerningsøyeblikket. I tingretten hevdet mannen selv at han lider av en søvnlidelse, og at han derfor ikke husket noe.

Strid om skyldspørsmålet

Flere vitner forklarte seg også om tidligere episoder hvor mannen har gjort ting i søvne.

Journalisten fikk støtte av tingrettsdommeren, som etter en samlet vurdering mener det er liten sannsynlighet for at mannen var våken under hendelsen.

Meddommerne derimot, mener at mannen var våken, og at han voldtok fornærmede med forsett. De mener at bruken av makt og tvang støtter opp under dette, og viser også til at mannen har endret forklaring underveis.

På åstedet forklarte mannen til politiet at han hadde hatt frivillig samleie med kvinnen, men i neste avhør hevdet han at han ikke husket noe av hendelsen.

– Dommen vil bli anket, og vi merker oss at hoveddommeren i en lang begrunnet avgjørelse konkluderer med at det er bevist at tiltalte sov under voldtekten slik han også har forklart. Vi noterer at han ble overstemt av meddommerne, og at de sakkyndige holdt spørsmålet åpent, sier mannens forsvarer, John Christian Elden, til VG.

Fikk strafferabatt

Forholdet stammer fra slutten av 2011, og i dommen legges det vekt på at saken har tatt «uforståelig lang tid».

På grunn av den lange saksbehandlingstiden er et av de tre årene betinget – med en prøvetid på to år.

– Alle parter er enige i at saken har tatt for lang tid hos politiet, og at det er en belastning. Statsadvokaten reduserte straffepåstanden på det grunnlaget, og det har jeg forståelse for, sier Elden.

I tillegg er han dømt til å betale 150.000 kroner til fornærmede.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder