Når dagens 15-åringer er 40, kan vi nærme oss syv millioner innbyggere.

NHO: – Vi har tatt i litt

TAR I: NHO-sjef Kristin Skogen Lund legger på 700000 i sine anslag for befolkningsveksten i Norge. Foto:Eivind Griffith Brænde,VG

NHO-sjefen beskyldes for talltriksing

NHO-sjef Kristin Skogen Lund spår at folketallet i Norge vil øke til nær syv millioner i 2040. Og anklages for tall-triksing.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Det forutsetter om lag 62.000 årlige innvandrere de neste 25 årene (ut over fødselsoverskuddet på om lag 18.000 pr. år), mot 40.000 innvandrere i 2013 og de siste årene.

– Dette er misbruk av statistikk, sier Njål Foldnes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, til VG.

Ifølge en analyse fra SSB, vil det være 6,3 millioner innbyggere i Norge i 2040, og syv millioner først i 2065, altså om 50 år fra nå.

Misvisende

Likevel markedsfører NHO sin store årskonferanse i januar med overskriften «Sju millioner».

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er intervjuet på organisasjonens egen hjemmeside. Der sier hun at «når dagens 15-åringer er 40, kan vi nærme oss syv millioner innbyggere», altså i år 2040.

NHO bommer altså med 700.000 innbyggere – eller 25 år.

– NHO legger ekstrem-alternativet til SSB til grunn. Det er mulig å gjøre, men det fremstår som klart misvisende. De fleste fagfolk vil legge til grunn det scenarioet som SSB mener er det mest sannsynlige, sier Foldnes.

Tre scenarioer

Han har statistiske modeller som hovedarbeidsområde.

SSBs befolkningsfremskrivning opererer med tre scenarioer, et hovedalternativ, pluss et høyt og et lavt. De redegjør for hvorfor det ligger an til å bli 6,3 og ikke syv millioner i 2040.

«Etter hvert som de norske olje- og gassinntektene avtar, regner vi med at innvandringen vil gå noe ned. Det gjelder særlig innvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Utvandringen vil sannsynligvis øke etter hvert som det bor stadig flere innvandrere i Norge, siden de har større sannsynlighet for å utvandre enn andre. Økt utvandring bidrar til nedgangen i nettoinnvandringen».

I høy-alternativet fra SSB passeres syv millioner innbyggere rundt 2040 og øker videre til 14 millioner nordmenn ved neste hundreårsskifte. Men i det laveste alternativet blir folketallet liggende under seks millioner fram til år 2100.

– Hvis tallene NHO opererer med skal slå til, kreves det høy innvandring, høy fruktbarhet og høy levealder de neste tiårene. Det kan slå til, men det er ikke uten grunn at SSB legger det moderate alternativet til grunn, som viser at befolkningen vil være 6,3 millioner i 2040, ikke syv millioner, sier Foldnes..

Tatt i litt ekstra

Kristin Skogen Lund er på reise i utlandet. Men Rune Nøstvik, NHOs informasjonsdirektør, innrømmer at de har tatt i litt ekstra, nettopp for å få debatt:

– Vi har tatt i litt, fordi vi vil at politikerne skal drive langtidsplanlegging og ønsker at NHOs årskonferanse skal være positiv, optimistisk og fremtidsrettet. Om vi blir syv millioner eller 6,8 millioner, spiller ikke så stor rolle.

– Men dere spår en befolkningsvekst langt ut over det SSB tror på. Vil NHO åpne for større innvandring?

– Vi har som sagt lagt oss på den høyere banen til SSB. Tar vi feil med det tallet, så gjør ikke det så mye.

– Så NHO tror ikke spesielt mye på sitt eget anslag?

– Jo, vi tror på det. Vi har ikke lagt oss på noe som er helt urealistisk. Det er tross alt ikke vi som har funnet på dette anslaget. Dette er offisielle tall fra SSB. Vi tror det skaper en god debatt, sier Nøstvik.

Står på 6,3 mill.

Samfunnsøkonom og SSB-forsker Ådne Cappelen sier at NHO står fritt til å bruke det mest ytterliggående alternativet.

HELT GREIT: Ådne Cappelen, forsker i Statistisk Sentralbyrå, sier NHO står fritt til å bruke det mest ytterliggående alternativet. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

– Hvis de mener at vi blir opp mot syv millioner i 2040, så er det helt greit. Det er et mulig scenario, men vårt mellomalternativ som vi mener er det mest sannsynlige viser 6,3 millioner, sier Cappelen.

Han fremholder at Norge i solnedgangen når det gjelder oljevirksomheten er viktig for anslagene i mellomalternativet.

– Vi mener det vil bidra til at det kommer færre innvandrere til Norge på sikt. Vi har også lagt til grunn at dagens innvandringspolitikk videreføres. Det er mulig å se for seg at det kommer mange flere innvandrere, hvis vi eksempelvis hadde innført en politikk som svenskene nå har overfor syriske flyktninger. Men det er ikke slik norske holdninger til flyktninger er.

Mer om

 1. NHO

Flere artikler

 1. Laveste fødselsoverskudd i Norge siden 1985

 2. Den store kommunefesten

 3. NHO vil kutte fra 428 til 77 kommuner

 4. Den norske modellen

 5. NHO vil «fjerne» over 350 kommuner: Frykter å bli spist av storebror

Fra andre aviser

 1. Når blir vi 6 millioner innbyggere i Norge? SSB svarer klokken 10.

  Aftenposten
 2. Færre innvandrere flytter fra Sørlandet

  Fædrelandsvennen
 3. SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år

  Bergens Tidende
 4. Utvandringen i dag slår masseutvandringen til USA

  Aftenposten
 5. Innvandring redder Oslo fra eldrebølgen

  Aftenposten
 6. Innvandringen synker raskere enn antatt | Tre forskere i Statistisk sentralbyrå

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder