UTBRENT: Her jobber kriminalteknikerne med bilen hvor Per Gunnar Asheim (57) ble funnet. Foto:JØRGEN BRAASTAD,

Tranbydrapet: - Deler av rettssaken går for lukkede dører

Neste uke starter rettssaken mot den drapstiltalte kona til Per Gunnar Asheim (57). Deler av forhandlingene kommer til å gå for lukkede dører.

Publisert:

Avgjørelsen ble tatt av Drammen tingrett i en kjennelse 18. desember i fjor.

Per Gunnar Asheim ble funnet død i konas utbrente bil onsdag 27. mars i 2013. Kona ble raskt siktet for drapet. I fjor høst ble hun tiltalt for overlagt drap og må møte i retten neste tirsdag.

– Forsvarer: Skjev dekning

Bistandsadvokat Anne Kroken, som representerer de mindreårige barna til den drapstiltalte kvinnen og Per Gunnar Asheim (57), hadde i utgangspunktet krevd at hele den over fem uker lange rettssaken skulle gå for lukkede fører.

Hun har argumentert ut fra hensynet til barna.

– Både hensynet til privatlivets fred, sakens opplysning og hensynet til fornærmedes ettermæle gir grunnlag for lukkede dører, argumenterer hun overfor retten.

Bistandsadvokaten har også fått støtte fra statsadvokat Trude Elisabeth Sparre og den andre bistandsadvokaten i saken, Anders Green, om å lukke dørene.

LUKKEDE DØRER: Bistandsadvokat Anne Kroken har bedt om lukkede dører Foto:NTB Scanpix,

De eneste som protesterer er forsvarer Hilde Marie Ims og Anders Westeng. De mener det er riktig å lukke dørene under den delen som handler om barnas forklaring.

– Når det gjelder hovedforhandlingen for øvrig, herunder tiltaltes forklaring og den øvrige bevisførselen, er det etter deres mening ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om offentlighet. Tvert imot har tiltalte en opplevelse av at sakens fremstilling i media til nå har vært ensidig og ubalansert, hvilket begrunner behov for offentlighet under saken, argumenterer forsvarerne i kjennelsen.

Ikke offentlig interesse

Hovedregelen i norske rettssaler, er at dørene er åpne når en sak kommer til hovedforhandling, og det skal spesielle omstendigheter rundt for å lukke dørene og holde pressen ute.

Drammen tingrett har langt på vei tatt hensyn til dette i sin avgjørelse, selv om de også gir bistandsadvokat Anne Kroken delvis medhold.

Pressen får ikke anledning til å være til stede under barnas forklaring i retten. Dette gjelder deres direkte forklaring og opptakene som er gjort i dommeravhør.

Drammen tingrett har vurdert om utestengelsen av pressen vil føre til at

TINGRETTEN: Saken mot den tiltalte kvinnen vil foregå i tinghuset i Drammen, fra tirsdag i neste uke. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

ytringsfriheten og pressens samfunnsrolle vil bli skadelidende, ved en slik avgjørelse.

Her mener retten at det ikke er tilfelle: Barna forklaring har ikke offentlig interesse.

Retten får likevel, i tråd med hovedregel, vanlig anledning til å følge rettssaken.

– Deler av denne saken- tiltalen for overlagt drap- har stor offentlig interesse, står det i kjennelsen.

Retten har også vist til at rettsreferater i media vanligvis er anonymisert.

Retten har videre nedlagt forbud mot å gjengi taushetsbelagt informasjon.

Rettssaken starter tirsdag 13. januar, og skal være til 19. februar i Drammen tingrett.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder