RUGER PÅ GIFT: En cocktail av miljøgifter er påvist i eggene på Sklinna og Røst. Foto, Øyvind Nordahl Næss

Fersk rapport: Nye gifter truer sjøfuglen

TRONDHEIM (VG) Miljøgifter ble forbudt for å redde naturen. Nå truer stoffene som erstattet de farlige giftene fuglene langs kysten.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er nye undersøkelser av fugleegg fra fugleværet Sklinna i Nord-Trøndelag og Røst i Nordland som viser dette. Begge er områder som er med på den norske listen over vernede sjøfuglområder, allerede før den siste utvidelsen.

Disse stedene har hittil vært ansett som lite påvirket av forurensning. Nå dukker stoffene som skulle erstattet miljøgiftene opp i eggene til fugler på disse stedene.

Egg fra toppskarv, ærfugl og gråmåke inneholder til dels høye nivåer med miljøgifter.

- Håpet var at de nye stoffene som ble tatt i bruk som erstatning for de gamle og nå forbudte miljøgiftene skulle brytes ned i naturen. De nye undersøkelsene tyder på at dette ikke skjer for flere av stoffene, sier sjefingeniør i Miljødirektoratet, Eivind Farmen.

BEKYMRET: Edvind Farmen, sjefingeniør, Miljødirektoratet.

Ett eksempel er de mange bromerte flammehemmerne som var lite nedbrytbare og derfor forbudt i Norge. Disse er erstattet med fosfororganiske flammehemmere.

- Nå finner vi erstatningsstoffene igjen i egg fra toppskarv, ærfugl og gråmåke langt ute i havet. Dette viser at også de nye stoffene ikke nedbrytes, slik vi skulle ønske, men hoper seg opp til arter høyt oppe i næringskjeden, sier Farmen.

Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) kartlagt konsentrasjoner av miljøgifter i fugleegg på de to øyene i Norskehavet.

NILUs forskere så etter 201 ulike kjemiske forbindelser og fant 149 av dem i eggene. Undersøkelsen viste blant annet at enkelte egg fra ærfugl og gråmåke inneholdt høye konsentrasjoner av fosfororganiske forbindelser, klorerte parafiner, kvikksølv og PCB.

Forskerne fant bromerte flammehemmere, klorparafiner, perfluorerte forbindelser og fosfororganiske flammehemmere i mange av de undersøkte eggene. Dette tyder på at miljøgifter kommer inn i næringskjeden og overføres fra fuglemoren til egg.

- Gjennom kontrollerte forsøk kan vi si noe om grenseverdiene for hvor mye av disse stoffene som fugler kan utsettes for disse stoffene hver for seg. Det som bekymrer er at det er så mange forskjellige kjemiske stoffer i eggene.

SKARV: Det er påvist mange miljøgifter i skarv fra Sklinna. Foto, Tycho Anker-Nilssen.

Fugleungene blir utsatt for miljøgifter i en fase av livet der de er spesielt følsomme. Ikke bare en type, men en «cocktail» av forskjellige stoffer. Mye tyder på at den samlede verdien av alle de tilstedeværende miljøgiftene gir økt fare for helseeffekter hos fuglene, sier Farmen.

Miljødirektoratet vil nå finne ut mer om situasjonen på andre steder i landet.

Mange av de påviste miljøgiftene kan spre seg over store avstander med vind og havstrømmer. For eksempel er konsentrasjonen for flere av dem mye høyere i Barentshavet enn i Nordsjøen.

De nordligste områdene virker som en nedfalls- og oppsamlingsplass for miljøgifter. Tidligere rapporter har påvist urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner i fugl, fisk, fugleegg og pattedyr rundt Svalbard.

Forskerne vet foreløpig ikke hvor mye miljøgifter som finnes i sjøfuglegg andre steder i Norskehavet, men den nyopprettede Miljøprøvebanken samler inn egg fra hele landet og vil kunne gi svar på dette i framtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder