KRITIKK: - Min klients interesser er ivaretatt. John Christian Elden (t.h.) og andre advokaters kritikk er unøyaktig, sier Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad. Foto: Helge Mikalsen og Jan Petter Lynau.
KRITIKK: - Min klients interesser er ivaretatt. John Christian Elden (t.h.) og andre advokaters kritikk er unøyaktig, sier Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad. Foto: Helge Mikalsen og Jan Petter Lynau.

Lippestad: - Elden er en rosablogger-advokat

Kjendisadvokater i full krangel om Breivik-bok

INNENRIKS

John Christian Eldens etikk-kritikk får Geir Lippestad til å se rosa.

Publisert:


Boken «Det kan vi stå for» har skapt etisk debatt rundt hvor mye forsvareren kan fortelle om klienten.

- Vi har snakket med Breivik etter at boken kom ut. Han har ingenting å utsette på det som er kommet frem i media om vår kommunikasjon og hva jeg har beskrevet i boken. Det har han meddelt oss. Han har heller ikke sendt inn noen klage på oss, sier forsvarer Geir Lippestad.

- Fritt vilt?

Bistandsadvokat John Christian Elden i Utøya-saken problematiserer i en kronikk i VG i dag Lippestads behandling av terroristen. Kronikken er skrevet som følge av Eldens blogg på Nettavisen.

- Jeg har bevisst ikke laget en bokomtale. Men diskusjonen kommer som følge av Lippestads bok. Spørsmålet er om klienter er fritt vilt for å bli omtalt i bøker. Nei, det er ikke lov og blir ikke lov, sier Elden.

Lippestad er kritisk til Eldens blogg.

- Jeg har lest bloggen. Elden er en rosabloggeradvokat. Han pynter på virkeligheten og er unøyaktig med fakta, sier Lippestad.

- Jeg kommenterer ikke en slik karakteristikk. Det får stå for hans regning hva han føler seg truffet av. Jeg har skrevet om et tema som er av prinsipielt viktig betydning, sier Elden.

- Fornøyd

Advokat Lippestad sier han er veldig fornøyd med at Advokatforeningens hovedstyre på lørdag ga ham tre uker på å svare på om han har brutt advokatetiske retningslinjer ved å utlevere fortrolig informasjon om klienten.

Advokatforeningen har mottatt flere henvendelser fra medlemmer og fra foreningens forsvarergruppe om at boken reiser etiske utfordringer.

Boken var ikke lest på forhånd av Anders Behring Breivik, og han var ikke informert om Lippestad beskrivelser. Lippestad betegnet diskusjonene med terroristen som å argumentere med et barn. Han forteller også om dragkamp rundt vitnelister og Breiviks ønske om politisk markering.

- Breiviks psyke ble så grundig diskutert i retten og konklusjonene deretter publisert offentlig at beskrivelsen av «å argumentere som med et barn» ikke er det som opptar ham. Breivik følger svært godt med i media på hvordan han omtales, sier Lippestad.

- Kjent fra før

- Det er bra at vi får debatten, og jeg skal svare hovedstyret, men jeg har ikke brutt noen taushetsplikt. Det er ingenting som står i boken som ikke er kjent fra før.

- Hva synes du om kritikken som kommer fra andre advokater?

- Useriøst, unøyaktig, tidvis feil og i en uheldig form på twitter og blogger, sier Lippestad.

Les VGs bokanmeldelse av «Det vi kan stå for».

- Kan få kritikk eller advarsel

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, advokat Frode Sulland, mener boken til Geir Lippestad reiser spørsmål om tillit.

I en kronikk i dagens utgave av VG, omtaler strafferettsadvokat John Christian Elden problematikken som har oppstått i forbindelse med bokutgivelsen til Breivik-forsvarer Geir Lippestad. Han skriver blant annet:
Advokatforeningen

«Klienten skal vite at ikke betroelser eller karakteristikker senere dukker opp i en bok uten at klienten er spurt eller kjent med det.»

Lørdag drøftet hovedstyret i Advokatforeningen problemstillinger de hevder advokat Geir Lippestad har reist med sin utgivelse av boken «Det vi kan stå for».

Nå har foreningen bedt ham om en uttalelse, før de tar stilling til om de skal ta i bruk sin initiativrett og be om en behandling i foreningens disiplinærsystem.

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, advokat Frode Sulland, ønsker ikke å uttale seg konkret om saken, før den er ferdig behandlet av hovedstyret, men er klar på at advokater må ha de samme forpliktelser i forhold til alle klienter - uavhengig av om de er «folkefiender» eller ei.

Etisk regelverk

- Taushet og diskresjon er en grunnfestet forpliktelse nedfelt i det advokatetiske regelverket, sier Sulland.
På vegne av Forsvarergruppen, har han bedt hovedstyret i Advokatforeningen om å vurdere situasjonen.

- Vi mener boken reiser spørsmål det er behov for å få vurdert i forhold til tillit. Alle klienter skal vite at det er trygt å gå til en advokat og være trygg på at taushets- og diskresjonsplikten overholdes.

- Hva slags konsekvenser kan det få for Lippestad dersom han ikke har overholdt denne plikten?

- Enten kan han få kritikk eller, i verste fall, advarsel. Advokatforeningen har ikke myndighet til å frata noen advokatbevillingen.