FEIL OM BOMPENGER: Ifølge Statens Vegvesen brukte vi bare 7,3 milliarder på bompenger i fjor. Tallene som VG presenterte fra Opplysningsrådet for veitrafikken tidligere i dag viser seg nå å ikke stemme. Disse inkluderte nemlig både innbetalte bompenger og midler fra låneopptak. Foto: JAN PETTER LYNAU

OFV erkjenner å ha feiltolket bompengetall

Ifølge Statens Vegvesen brukte vi bare 7,3 milliarder kroner i bompengeavgifter i fjor. Det tilsvarer 2350 kroner per personbil.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

VG skrev tidligere i dag at norske bilister betalte 12,5 milliarder kroner i bompenger på norske riks - og fylkesveier i fjor.

Tallene ble presentert i Opplysningsrådet for Veitraffikens (OFV) rappport «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold». OFVs beregninger viste at fordelt på personbilbestanden på 2,4 millioner tilsvarte disse 12,5 milliarder kronene en gjennomsnittlig bompengekostnad på 3950 kroner per personbil.

Statens vegvesen reagerer på tallene som ble presentert:

- Det er med undring vi ser regnestykket. Her har man åpenbart blandet to forskjellige tallstørrelser, sier sjefingeniør Åge K. Jensen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen mener OFVs tall ikke viser innbetalte bompenger, men midler overført fra bomselskapene til Statens vegvesen. Dette inkluderer bompengeinntekter og midler fra selskapenes låneopptak.

Feil opplysninger

Nå tar direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken selvkritikk.

TAR SELVKRITIKK: OFV tar selvkritikk på at de har kommet i skade for å bruke tall som både inkluderer faktisk innbetalte bompenger, og bompenger som bilistene må betale i tiden fremover. Foto: OFV

- OFV tar selvkritikk på at vi har kommet i skade for å bruke tall som både inkluderer faktisk innbetalte bompenger og bompenger som bilistene må betale i tiden fremover. Det er ikke i vår interesse å gå ut ned feil opplysninger, sier han til VG.

Statens Vegvesen viser på sine nettsider til at foreløpige regnskapstall for 2012 viser at norske bilister bare har betalt inn 7,3 milliarder kroner i 2012 via landets 47 bompengeprosjekter.

Tallene inkluderer også fire bompengeselskap som krever inn på ferje og lokal drivstoffavgift i Tromsø.

Det er en økning på 600 millioner i forhold til 2011, da det ble betalt inn 6,7 milliarder.

Landets bompengeselskaper stilte i 2012 om lag 9,9 milliarder kroner til disposisjon for Statens vegvesen til tiltak på riks- og fylkesveger, ifølge vegvesenet.

- Disse midlene er i hovedsak låneopptak som tilbakebetales med innkrevde bompenger. Tilsvarende tall for 2011 var 7,5 milliarder, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

12,5 milliarder i prognosen

Solberg Thorsen understreker at alle tall OFV har brukt i sine beregninger er hentet fra Statsbudsjettet for 2013 - fra Samferdselsdepartementets egne tall.

- Det er riktig at de 12,5 milliardene er en prognose for midler stilt til rådighet fra bompengeselskapene til Statens vegvesen. I Statsbudsjettet fremgår det ikke tydelig at den summen er noe annet enn det bilistene skal betale. Her kan departementet og Statens vegvesen med fordel bli tydeligere og mer presise i kommunikasjonen, sier Solberg Thorsen.

Han mener bompenger innbetalt fra bilistene ikke nødvendigvis er samsvarende med bompenger stilt til rådighet fra år til år.

- Når det er et høyere beløp stilt til rådighet enn det bilistene har betalt inn, skyldes det at bompengeselskapene har lånt penger for å forskuttere veiutbyggingen. Disse pengene skal bilistene betale tilbake på et senere tidspunkt, og da med rentekostnader i tillegg, sier han,

2350 kroner per personbil

Statens vegvesen endelige tall for bompenger stilt til rådighet er 9,9 milliarder og ikke 12,5 milliarder.

- Vi synes det er bemerkelsesverdig at Samferdselsdepartementet for et halvt år siden presenterte en prognose som er 25 prosent høyere enn den prognosen Statens vegvesen nå går ut med. Og vi reagerer på at det ikke tydeligere kommer frem i offentlige dokumenter hva som er hva, slik at vi unngår å sammenligne epler og pærer, sier Solberg Thorsen.

- Baserer vi oss på de nye tallene på 9,9 milliarder blir regningen på kr 3150 per bil. Baserer vi oss på Statens vegvesen sine tall for innbetalte midler på 7,3 milliarder, ble faktisk innbetalte bompenger per personbil i gjennomsnitt kroner 2350 i 2012.

Stigende bompengeutgifter

Solberg Thorsen understreker at beregningene viser at bilistene betaler stadig mer i bompenger, og at dette kommer på toppen av øvrige bilrelaterte avgifter.

- Med denne presiseringen ser man at både OFV og Statens Vegvesen har rett, og OFV har nå brukt endelige tall og ikke prognoser. Vi er overrasket over at myndighetene har bommet med om lag 2,6 milliarder i anslaget på hvor mye bomselskapene vil stille til rådighet. Det viser et potensiale for forbedring i norsk bompengeforvaltning, sier Thorsen Solberg.

Åge K. Jensen understreker at det er viktig å bruke korrekte tall når man skal beregne bompengebelastningen.

- Det er forskjell på hva som forventes at bompengeselskapene skal stille til disposisjon til vegbygging i budsjettene, og det som bilistene faktisk betaler inn til bompengeselskapene, sier han til VG.

Han presiserer at de 9,9 milliarder kronene som bompengeselskapene har stilt til disposisjon i 2012 er basert på innrapportering av foreløpige regnskapstall fra bompengeselskapene.

- De endelig regnskapstallene er ikke meldt inn fra alle bompengeselskapene ennå, så dette tallet kan bli endret, sier Jensen.

Statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet støtter Statens Vegvesen:

- Det er bare en måte å lese disse tallene på. Når man ser på dette tallmaterialet må man se hvor mye som faktisk ble betalt inn, og ikke hvor mye det er bygd vei for. Hvis Opplysningsrådet synes våre dokumenter er vanskelige å forstå vil vi gjøre disse mer pedagogiske. Men det er ingen grunn til å forstå tallene slik de har gjort her, sier Pollestad til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder