IKKE FORNØYD: - Når man ser situasjonen ute så er det vanskelig å si at man kan være stolt, sier justisminister Knut Storberget. Foto: Scanpix

Voldtektsbølgen: 9 av 12 tiltak droppet

(VG) Etter snart fire år har justisminister Knut Storberget ennå ikke gjennomført de fleste av voldtektsutvalgets hovedforslag.

Artikkelen er over åtte år gammel

Av:Lars Molteberg Glomnes, Stein Nervik, Frank Ertesvåg

Etter å ha snakket med aktører med innsikt i forslagene, viser VGs gjennomgang at ni av de tolv hovedforslagene ikke er gjennomført.

** Les alle forslagene nederst i saken **

Da justisministeren i januar 2008 fikk forslagene fra voldtektsutvalget, var det liten tvil om at de skulle følges opp.

VGTVs selvforsvarskole: Slik unngår du å komme i farlige situasjoner

«Gjennomførbare»

- Jeg mener at tiltakene er gjennomførbare. Dette er konkrete innspill som er lette å innføre og vanskelig for politikere å vri seg unna, sa Storberget da han mottok rapporten.

Les også: Osloboere hamstrer overfallsalarmer og forsvarssprayer

Men etter seks år som justisminister, og snart fire år etter at voldtektsutvalget leverte sine forslag, gjenstår det fortsatt en del.

I går kveld sa Storberget til VG:

- Jeg synes vi har fulgt opp hovedretningen i utvalgets arbeid og det som Justisdepartementet har ansvaret for. Særlig når det gjelder den sentrale enheten som vi har lagt innunder Kripos, som utvalget mente skulle være en egen enhet. Vi har dessuten skjerpet straffenivået, utvidet bistandsadvokatordningen, etablert team i politidistriktene og igangsatt forskning.

Les også: Stoltenberg om voldtektene: - Helt uakseptabelt

- Temaet seksuelle overgrep er ikke tatt systematisk inn i hverken lærerutdanningen eller skoleundervisningen. Hvorfor ikke?

- Det må du nesten spørre Kunnskapsdepartementet om, da jeg ikke har detaljene i læreplanene foran meg nå, svarer Storberget.

SE OG LÆR PÅ VGTV: Slik forsvarer du deg mot en overgriper

- Er du stolt av dine tiltak mot voldtekter og overfallsvoldtekter?

- Når man ser situasjonen ute, så er det vanskelig å si at man kan være stolt. I hvert fall så er man ikke fornøyd. Dette viser vårt dilemma. Vi må tenke bredere enn strafferett og politi, svarer Storberget.

- Fortsatt en trygg by

Han minner om at det ikke noen automatikk i at en statsråd skal følge opp alle forslagene fra et fagutvalg.

- Nei, det lover vi aldri. Men jeg synes det er gode forslag fra voldtektsutvalget. Vi har fulgt opp de forslagene vi synes var best. Betydningen av om Sepol (Sedelighetspolitiet) er utenfor eller innenfor Kripos, den synes jeg er ganske marginal. Vi må da være glade for at vi har etablert en enhet som til neste år får 16 stillinger. Og som er det nasjonale forankringspunktet som skal bistå i etterforskningen. Jeg har nok sett utvalgsrapporter som har blitt plassert lenger nede i skuffen enn akkurat denne.

Kommentar: Ta Oslo tilbake

- Kan damer føle seg trygge ute i Oslo sentrum på kvelds- og nattetid?

- Oslo er fortsatt en trygg by. Men vi har sett i det siste at noen steder kan være forbundet med risiko, og derfor er det så viktig at vi slår tilbake denne kriminaliteten, svarer Storberget.

Saken fortsetter under bildet...

FAKSIMILE VG 01.11.2011


Overrasket

Rita Sletner ledet voldtektsutvalget. Hun er mildt sagt overrasket når hun får høre at Justisdepartementet ikke engang sitter på en fullstendig oversikt over hva som er gjennomført.

- Vi leverte vår rapport på normert tid av respekt for ofrene. Nå vil jeg be justisministeren om å gjøre det samme. Det er rett og slett på tide med mer handling, sier hun.

Voldtektsutvalget kom i 2008 med disse 12 hovedforslagene.

IKKE GJENNOMFØRT:
1. Sepol (sedelighetspolitiet) bør opprettes som en sentral og landsdekkende spesialenhet med ansvar for seksualisert vold. I tillegg til å kvalitetssikre enkeltsaker vil de sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse.
* Justisministeren peker på en nyetablert avdeling under Kripos med liknende ansvarsområde.

2. Rådgivningen for kriminalitetsofte (RKK) bør utvides til en landsdekkende støttefunksjon for voldtektsofre. Kontorene bør også utvides med støttefunksjoner for å ivareta voldtatte med spesielle behov.
* VG får opplyst fra RKK at deres rolle ikke er endre siden Voldtektsutvalgets rapport.

3. Politi-Team bør etableres i hvert politidistrinkt medd minste én taktisk og én teknisk etterforsker samt en jurist med utdaning og kompetanse innen seksuelle overgrep.
* Ifølge justisministerens svar til Stortinget har personer med ansvar for vold i nære relasjoner fått disse oppgavene i tillegg. I store politidistrikt er det innført team, men ikke hos alle.

4. Økt kompetanse i rettsapparatet, på overgrepsmottakene, i lærerutdanning, helse- og sosialutdanning må bli bedre.
* Kunnskapsdepartementet innrømmer at det fortsatt gjenstår kompetanseheving blant annet i helse og sosialutdanningen. Kompetansen på mottakee varierer kraftig.

5. Psykisk oppfølging hos psykolog eller psykiater ut over akutthjelp bør være gratis i ett år fra behandlingen starter, uavhengig av om hjelpen ytes av spesialist med eller uten avtale med det offentlige.
* Psykologstøtten er inkludert i de 6-8 timene hos helsehjelp ved mottakene.

6. Oversetting av sakens dokumenter samt reise og opphold i forbindelse med en eventuell rettssak bør dekkes når voldtekten skjer i utlandet.

7. Opptak av avhør i voldtektssaker bør være obligatorisk, herunder avhør av fornærmede.
* Det ligger instruks om at opptak rutinemessig skal vurderes, men det er ikke obligatorisk, ifølge Storbergets brev til Stortinget.

8. En ny nettportal bør opprettes, for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet.

9. Skoler, både grunnskoler og videregående, bør ha inn seksuelle overgrep systematisk som tema i undervisningen. Forebyggende tiltak for nyankomne innvandrere bør også styrkes.
* Tiltak for nyankomne innvandrere er styrket gjennom Vendepunkt-handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

GJENNOMFØRT:
10. Gratis helsehjelp ved overgrepsmottak.
* Det tilbys 6-8 timer.

11. Forskning bør innledes for å kartlegge omfanget av voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet.
* Ifølge statsråden gjennomføres det nå fire studier om henholdsvis forekomst av voldtekt og kjennetegn ved voldtektsmenn.

USIKKERT:
12. Samtaler tilrettelagt mellom offer og gjerningmann kan vurderes som prøveprosjekt.
* Så vidt VG har funnet ut er det ikke gjennomført.

Flere artikler

  1. Knut Storberget vraket egen voldtektsenhet

  2. Slik vil Faremo stoppe voldtektsbølgen

  3. Høyre: - Samfunnet og politiet voldtar kvinnen på nytt

  4. Opposisjonen skuffet over handlingsplan mot voldtekt

  5. Pluss content

    Innrømmer for dårlig etterforskning av voldtekter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder