SVEKKET TILLIT: Den 29 år gamle kvinnen (som ønsker å være anonym) mener det var upassende at aktoren, som la ned påstand om at hun skulle få tre måneder fengselsstraff, sendte henne melding etter at dommen kom og sa han var lettet over at hun ble frifunnet. Foto: Lise Skogstad/VG

SVEKKET TILLIT: Den 29 år gamle kvinnen (som ønsker å være anonym) mener det var upassende at aktoren, som la ned påstand om at hun skulle få tre måneder fengselsstraff, sendte henne melding etter at dommen kom og sa han var lettet over at hun ble frifunnet. Foto: Lise Skogstad/VG

Frikjent kvinne (29) fikk private meldinger av aktor: «Sjelden har jeg vært så lettet over en frifinnelse»

FARSUND (VG) Aktor la ned påstand om tre måneders fengsel for kvinnen, men sendte henne en melding og sa han var lettet da hun ble frikjent. Nå sier 29-åringen at hun har mistet tillit til behandlingen av saken.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Bare dager etter at dommen falt i rettssaken hvor hun var en av de tiltalte, mottok den 29 år gamle kvinnen en melding fra aktor og politiadvokat i straffesaken, Ole Martin Paulsen, på sin private Facebook-konto:

«Sjelden har jeg vært så lettet over en frifinnelse. God jul til deg og dine», står det i Messenger-meldingen fra Paulsen.

På dette tidspunktet var ikke dommen rettskraftig.

DEL 1: Her er den første meldingen fra aktor, og kvinnens svar.

Saken ble først omtalt av lokalavisen Lister24.

Kvinnen var opprinnelig tiltalt i det som lokalt har blitt omtalt som «vanntortursaken», hvor syv personer var tiltalt for vold, trusler og tvang mot to personer som brøt seg inn og stjal fra en forretning tilhørende to av de tiltalte i november 2015.

De var tiltalt for å ha presset en t-skjorte over ansiktet på en av innbruddstyvene og helt vann på den, slik at han delvis mistet pusten. Den frikjente kvinnen var ikke tiltalt på dette punktet.

Rettssaken mot de syv tiltalte ble behandlet i Lister tingrett i desember 2016.

Den 29 år gamle kvinnen, som VG møter, og en 21 år gammel mann ble frikjent i saken, mens de fem andre tiltalte ble idømt både erstatning og/eller fengselsstraff fra 45 dager opptil åtte måneder.

Svarte på meldingene

Kvinnen forteller til VG at hun ikke reagerte umiddelbart på meldingene fra Paulsen, og at hun derfor svarte og takket ham.

PÅSTO STRAFF: Politiadvokat Ole Martin Paulsen la ned påstand om straff for den 29 år gamle kvinnen, som ble frikjent. Tre dager etter dommen var klar, tok han kontakt med henne på Messenger. Foto: Tom Arild Støle/Avisen Lister

– Jeg har aldri vært borte i noe lignende før. Jeg har ingen dom på meg fra før av, og har aldri før vært i en rettssak. Jeg vet ikke hva som er normalt i en slik setting og tenkte derfor ikke over at han skrev melding til meg umiddelbart, forklarer 29-åringen til VG.

Hun sier hun først og fremst ble lettet da hun forsto at aktor ikke ville anke dommen hvor hun ble frifunnet:

– Jeg ble bare lettet over at han ikke kom til å anke min dom. Jeg reagerte først når de andre involverte i saken sa til meg at det ikke var riktig. Først da forsto jeg hvor galt det egentlig var, sier hun.

På meldingen fra Paulsen svarte kvinnen:

«Tusen hjertelig takk. Jeg er så glad og kan kose meg sammen med ungene nå i julen. Vi treffes ikke der igjen kan jeg si. God jul til deg og dine også».

«ja, ikke stedet å møtes», er det påfølgende svaret fra aktoren.

I straffesaken var det ham som la ned påstand om tre måneders fengsel for kvinnen.

– Politiet sier at det ikke betyr at han mener jeg er uskyldig selv om han var lettet over at jeg ble frifunnet, men i meldingene sier han jo at han er fornøyd med at dommerne så min fortvilelse i retten. Det reagerer jeg på, sier kvinnen.

DEL 2: Her sier aktor at «det gikk heldigvis bra». Kvinnen svarer at hun føler seg 10 kilo lettere.

Mister tillit til behandling av saken

29-åringen forteller at både hun og flere av de andre dømte i saken mener at meldingene setter de andre påstandene i saken i et spesielt lys.

– Jeg mistet tillit til rettssystemet da dommen kom, men aktors opptreden gjør at tilliten ble svekket ytterligere. Det har ført til at jeg stiller spørsmål ved hvor reelle de andres påstander om straff egentlig var. Jeg mister jo tillit til behandlingen av hele av saken. Jeg skjønner ikke hvordan han kunne legge ned påstand om tre måneder fengsel for meg når han ble så lettet over at jeg ble frifunnet, sier kvinnen.

Da VG kontakter påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt sier han at politiet ble kjent med saken etter at statsadvokaten varslet politiledelsen.

DEL 3: Aktor skriver her at han er «kjempefornøyd» med at retten fikk med seg hva kvinnen tenkte og gjorde.

– Informasjonen fremkom i en anke i saken, sier han til VG.

Han viser til at han til Lister24 forklarte at de etter å ha verifisert opplysningene håndterte saken internt som en personalsak.

Han legger til at han også tidligere har sagt at politiet ser alvorlig på hendelsen.

Leste du denne? Kraftig økning i advokatklager: Fikk 80-åring til å betale 400.000 for mye

Påtaleleder: – Personalsaken avsluttet

– Politiet ser svært alvorlig på denne hendelsen, og det var politiledelsen som hentet inn kopi av meldingene for å sjekke at dette medførte riktighet. Den type kommunikasjon mellom aktor og tiltalte i straffesaker, er ikke akseptabel, sier han.

– Hvordan ble personalsaken håndtert?

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i personalsaken, men den ble avsluttet før sommeren, sier Kaddeberg Skaar.

– Hva ble konsekvensene av personalsaken?

– Jeg kommer ikke til å gi nærmere opplysninger om det, sier påtalelederen til VG.

– Har politiadvokaten gjort lignende før?

– Meg bekjent er dette første gang noe slikt har skjedd, sier han.

DEL 4: Kvinnen svarer her at uken i retten var den verste uken i hennes liv, og takker for meldingen.

Til Lister24 sier Kaddeberg Skaar at det er riktig at aktor skal legge ned påstand om frifinnelse dersom vilkårene for straff ikke er oppfylt, men poengterer at det at Paulsen har uttrykt lettelse over frifinnelsen, ikke er det samme som å mene at hun var uskyldig.

– Jeg har forståelse for at de involverte i saken har redusert tillit til aktors håndtering av saken, legger han til i avisen.

Les også: Advokatmiljøet: Terskelen for å frata bevilling for høy

– Forkastelig

Leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, reagerer på aktors meldinger til kvinnen:

– Aktoratet skal også legge frem det som taler til tiltaltes gunst. Hvis aktor er av den oppfatning at en tiltalt bør frikjennes, skal vedkommende legge ned påstand om det i retten. Å sende en slik melding på Facebook i etterkant er forkastelig, sier Hjort til VG.

– Slikt skal ikke folk utsettes for. Det bryter med profesjonens grunnleggende verdier. Vi skal fremme rett og hindre urett. Man kan jo bare spekulere i hva som har vært beveggrunnen for å sende en slik melding, avslutter Hjort.

Les også: Dommerfullmektig skal ha forfalsket vitnemål – politianmeldt

Statsadvokaten varslet om meldingene

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen ved Agder statsadvokatembeter sier til VG at hun ble gjort kjent med meldingene gjennom et støtteskriv i forbindelse med anken i saken.

– Jeg har ikke vært borte i at aktor har rettet en slik henvendelse til en tiltalt tidligere, og valgte derfor å ta det opp med min overordnede som igjen tok det videre til politiadvokaten og hans leder, sier statsadvokaten.

Hun sier til VG at hun kjenner til at det som følge av varslingen ble opprettet en personalsak, men at hun ikke kjenner innholdet eller utfallet av den.

– Det ville uansett ikke være riktig av meg å kommentere om jeg hadde hatt kjennskap til det, sier hun.

– Hva tenker du om disse meldingene?

– Jeg ønsker ikke å utdype det, ut over det at jeg oppfattet det som så spesielt at jeg fant grunn til å varsle om det, sier hun.

– Er det uetisk?

– Jeg ønsker ikke å foreta noen nærmere dom over det, annet enn at jeg mente det var såpass spesielt at jeg valgte å varsle, sier Rullestad-Jansen til VG.

VG har gjentatte ganger forsøkt å ringe og sende tekstmelding til den aktuelle politiadvokaten som var aktoren i saken, men har ikke lyktes i å få kontakt med ham. Hans overordnede, Terje Kaddeberg Skaar, opplyser til VG at Paulsen ikke ønsker å benytte seg av retten til samtidig imøtegåelse.

Les også: Politiet stilte med feil fornærmet i straffesak

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder