BALLSPILL ELLLEER MATTE? Ja takk begge deler. For utrolig men sant, dette er en mattetime med fysak. Foto: WANTANA THIERNEY

BALLSPILL ELLLEER MATTE? Ja takk begge deler. For utrolig men sant, dette er en mattetime med fysak. Foto: WANTANA THIERNEY

Har laget nytt skolefag

Elevene på Trudvang Skule i Sogndal har et skolefag få andre barneskoler har.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

SOGNDAL (VG) Helseeksperter anbefaler 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Men bare Trudvang skule gjør noe med det.

Rektor Bjarte Ramstad innført et helt nytt fag - «fysak» - på timeplanen hver dag det ikke er gym.
Det betyr at alle elever får minst 30 minutters organisert fysisk aktivitet hver eneste skoledag. Det har de i tillegg til friminuttene, slik at barna har mulighet til 60 minutter med aktivitet hver skoledag.

- Det er blitt en gedigen suksess. Jeg har ikke mottatt en eneste klage. Og nå kan verken elever, lærere eller foreldrene tenke seg en skole uten «fysak» på timeplanen, sier Bjarte Ramstad.

Det Trudvang skule i Sogndal i Sogn og Fjordane har gjort, er genialt enkelt. Likevel har ingen andre skoler foreløpig kopiert suksessoppskriften.

MATTEBALL: Her øver elevene på matte, i Fysaktimen. Foto: WANTANA THIERNEY

Leker seg i matte
- For å få dette godkjent har vi lagt fysisk aktivitet, eller fysak som vi kaller det, inn som en del av alle fag. Rent praktisk har vi overført 5 prosent av de ordinære fagene til fysak, og så har vi både matte og engelsk og alle andre fag også i fysaktimen, forklarer rektor.

Da vi besøkte Trudvang skule hadde elevene i 4. klasse fysak. Eller var det kanskje norsk eller matte de hadde ute i skolegården?

- Er åtte ganger syv 54? roper kontaktlærer Rebecca Ludvigsen.

Variere

Elevene skal svare, ikke med ord. De skal løpe svaret, enten til en stasjon der det står ja, eller nei, eller vet ikke.
- Det er viktig å variere. Barn går fort lei, og på denne måten får alle noe de liker, sier rektor Bjarte Ramstad.

- Hvorfor klarer dere noe andre hevder nesten er umulig?

Helsegevinst

- Det har med byråkrati og krav å gjøre. Skolene må følge et fastlagt mønster. Jeg har jo hatt folk fra fylkesmannen hos meg på ulike tilsyn også, uten at de har sagt noe til denne måten å gjøre det på, sier Ramstad.

Han kan takke Geir Kåre Resaland for at hans skole er blitt et utstillingsvindu for fysisk aktivitet.

Resaland er oppvokst like ved Trudvang skule. Fra 2004-2007 gjennomførte han en doktorgradsstudie om fysisk aktivitet hos barn. To alderstrinn på Trudvang Skule fikk 60 minutters lærerstyrt aktivitet hver dag, mens kontrollgruppen i Førde fulgte vanlig læreplan.

Resultatet viste at prosjektbarna fikk en betydelig bedre utvikling i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og fysisk form sammenliknet med kontrollbarna.

- Det mest gledelige med fysak er likevel at jeg tør påstå at elevene nå lærer mer fag. Det helsemessige som var det primære, følger nå med som et gode. På de nasjonale prøvene scorer vi langt over gjennomsnittet, sier Ramstad.

- Målsettingen med en times fysisk aktivitet hver dag er bra. Men skal vi pålegge skolene å gjøre det må det bevilges penger, og da må midlene tas fra noe annet, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.

- Viktig å starte med barn

- Vi kan ikke behandle oss ut av helseproblemene. De må forebygges. Og for å skape en god vane må vi begynne med barna, sier Geir Kåre Resaland.

Han har vunnet flere priser for sitt doktorgradsarbeid ved Trudvang Skule, og er nå i gang med å re-teste forsøksgruppen, som nå er blitt 15 år. Planen er å følge de i mange år framover.

- Albert Einstein var en klok mann. Han sa følgende: De intelligente løser problemer, genier forebygger dem, sier Geir Kåre Resaland.

Resaland er overbevist om at skolen er en viktig arena for forebyggende helse.

PRISVINNER: Geir Kåre Resaland har høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid på Trudvang Skule.

- Den frivillige idretten gjør en kjempejobb, men ikke alle er interessert i idrett, eller har foreldre som følger opp. Skolen er den eneste arena som når alle. Det er også sannsynlig at de inaktive på fritiden er mest utsatt for å få livstidssykdommer senere, sier Resaland.

Han etterlyser politikere som virkelig tør å ta fatt i dette, og bevilge nødvendige ressurser.

- Problemet er at de tenker kortsiktig, de skal løse problemer nå, ikke forebygge at våre barn kanskje får livsstilssykdommer om 40 år, sier Resaland.

Både Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet, Kreftforeningen og Legeforeningen har alle nylig argumentet for at det bør innføres 60 minutt daglig fysisk aktivitet i skolen.

- Hva med de elevene som av ulike årsaker ikke liker gym?
- Fysakprogrammet er så variert at alle får noe de mestrer. Fysak har inkludert, ikke ekskludert elever, sier Resaland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder