Flygerprotest mot nye askeregler

Får fly på eget ansvar

INNENRIKS

Norske piloter raser etter at nye regler gir dem ansvaret for å vurdere om det er trygt å fly i asketruede områder over Norge og Europa.

Publisert: Oppdatert: 21.04.10 07:41

AvMona Norman,Synnøve Åsebø, Lars Glomnes og Ingunn Saltbones

Der det er påvist aske vil det fortsatt være stengt, men i områder der det kan være moderate - men fortsatt farlige - askeforekomster, skal flyselskapene nå selv avgjøre om de vil fly. Og det skjer på eget ansvar.

- Vi mener at det nå er i ferd med å oppstå en uholdbar situasjon. Vi kan komme i en situasjon hvor selskapene får veldig mye ansvar. Norsk Flygerforbund har tidligere advart mot et kommersielt press, sier Aleksander Wasland, nestleder i Norsk Flygerforbund til VG.

Les også:Får fly i aske på egen risiko

Tre soner

I går ettermiddag ble det avgjort at luftrommet over Norge deles inn i tre trafikksoner: åpent, stengt og soner med lav konsentrasjon av aske.

Les også:Åpner hele Norge for flytrafikk

I slike områder vil norske piloter bli bedt om å se etter disse faresignalene:

** Røyk eller støv i cockpiten.

** Syre- eller svovelaktig lukt.

** St. Elmo's fire (glødende vinger) og statisk elektrisitet rundt vinduene.

** En hvit eller oransje glød ved inntakene til motorene.

** Skarpe tydelige lysstråler fra landingslysene.

** Unormale utslag på farts- og motormåler.

Bakgrunn:Derfor er asken farlig for fly

Ved ett eller flere av disse tegnene skal piloten snu og helst skru ned motorkraften for ikke å suge inn mer aske. Piloten skal deretter melde fra til tårnet om problemet.

Flygerforbundet setter store spørsmålstegn ved om flyselskapene har den nødvendige kompetanse til å vurdere alle aspektene ved flyginger gjennom vulkanaske.

Samleside:Les flere flynyheter her!

(Saken fortsetter under bildet)

Selskapet avgjør

- Vi må ikke få en situasjon der det kommersielle presset blir så stort at man flyr før man bør. Samtidig har vi stor forståelse for den økonomisk vanskelige situasjonen dette utgjør for flyselskapene, sier Wasland.

Han tror ikke vi vil se en situasjon der noen piloter flyr, mens andre velger å la være.

- Det blir nok en vurdering som tas i hvert selskap, om selskapet flyr eller ikke, forklarer han.

- Men det er til syvende og sist den enkelte kapteins ansvar. Slik er reglene for luftfart, og slik skal det fortsatt være.

Les også:Europeiske flyplasser gjenåpnes gradvis

Leder i Widerøes Flygerforening, Tom Erik Liverud mener Luftfartsverket og Avinor nå dytter ansvaret nedover.

- Hvis det er slik at man tillater flyselskapene å fly - men på eget ansvar, synes jeg det er besynderlig. Det er strengt tatt et myndighetsansvar å vurdere sikkerheten. Jeg stiller spørsmål ved at de her tilsynelatende fraskriver seg det ansvaret, sier Liverud til VG.

- Hvilket grunnlag har piloter for å vurdere tettheten av askepartikler innenfor ruten vedkommende skal fly, og hvilken sikkerhetsrisiko dette eventuelt er?

- Det er helt åpenbart: Noen reell mulighet for å vite det, er det ikke noe enkeltindivid som har. Det går i praksis ikke an, sier Liverud.

Må ta ansvar

Luftfartstilsynet vil ikke tillate flyging inn i luftrom hvor det er påvist vulkansk aske, men seniorrådgiver Bjørn Erlandsen sier pilotene må akseptere å ha ansvaret i sonene med der det kan være mindre - men likevel farlige - askeforekomster.

- Noen piloter kritiserer de nye retningslinjene for å fraskrive myndighetene ansvaret og legge det på piloter som ikke har forutsetninger for å vurdere farene?

- Piloter tar sikkerhetsvurderinger til daglig, det er en del av jobben. Vi har en oversikt som angir hvilke områder det kanskje kan være aske i. Der må det utvises forsiktighet. Vi har også laget retningslinjer for hva piloter skal se etter i disse områdene

VGD:Diskuter askeproblemene for luftfarten her

- Denne guiden oppfordrer dere alle piloter til å lese?

- Ja, den har vi sendt ut til alle. I tillegg er den publisert på nettsidene våre. Vi har grunn til å tro at de følger med der. I Volcanic Ash Advisory er det samlet forskjellige tegn på at man flyr inn i områder der det kan være aske. Hvis det for eksempel begynner å gløde i vingetippene eller en kjenner svovellukt, er det rimelig sjanse for at det er aske i området. Da må man følge retningslinjene og rapportere tilfellene.

Norwegian på vingene

Norwegian begynte i går opptrappingen, og sendte flere av sine fly utenlands for å hente strandede passasjerer. SAS er på sin side i ferd med å opprette prosedyrer for å kunne fly i områder med fare for aske i luften.

- For å kunne fly ytterst i randfeltet av askeskyene, må vi ha prosedyrer for hvordan vi skal gjøre det. Disse prosedyrene må dernest godkjennes av de overordnede skandinaviske tilsynsmyndighetene, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til VG.

Les også:Norwegian ber om gratis-landinger

Minst tre SAS-fly valgte i går kveld å snu, etter opplysninger om at de lå an til å måtte fly gjennom askeskyer.

(Saken fortsetter under bildet)

- Gambler ikke med sikkerheten

Hvis vi velger å kjøre flyene på egen risiko, så er det fordi vi vurderer det som hundre prosent sikkert, sier basesjef i SAS, Eivind Bjurstrøm.

SAS hadde sent i går kveld ikke bestemt seg for om de ville benytte seg av muligheten, men jobbet for å få på plass prosedyrer som gjør det mulig å fly dersom de ønsker det.

- Det som er helt sikkert, er at vi ikke gambler med folks sikkerhet, sier Bjurstrøm.

Bjurstrøm mener pilotene vil takle å sitte med det endelige ansvaret når de er i luften.

- De er vant til å ha mye ansvar. Og hvis de oppdager forhold underveis som gjør at de mener de bør snu, så gjør de det, sier Bjurstrøm.

Europeiske piloter protesterer

Også den europeiske pilotforeningen ECA, går hardt ut mot de europeiske luftfartsmyndighetenes nye retningslinjer, som overlater avgjørelser om å fly eller ikke til flyselskapene.

«Å blande kommersielle og sikkerhetsmessige hensyn setter liv i fare», skriver European Cockpit Assosciation (ECA) i en pressemelding.

ECA representerer mer enn 39000 flygere fra 38 europeiske land.

Her kan du lese mer om