NYE SAKKYNDIGE: Terje Tørrisen og Agnar Aspaas skal gjøre en ny vurdering av Anders Behring Breiviks mentale helse. Foto: Scanpix

Disse skal vurdere Breivik på nytt

Dommeren: - Det kan sjelden skade en sak at spørsmålet blir grundigere belyst

OSLO TINGHUS (VG Nett) Agnar Aspaas og Terje Tørrisen er oppnevnt av Oslo tingrett for å gjennomføre en ny rettspsykiatrisk vurdering av terrorsiktede Anders Behring Breivik.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Uttalelser til retten om nye sakkyndige

Det opplyste tingrettsdommer Wenche Arntzen på en pressekonferanse i tingretten klokken 13.

- Retten mener sakens helt spesielle karakter gjør at sakkyndighetspørsmålet må utredes nærmere, sa Arntzen.

Hun og meddommer Arne Lyng har merket seg kritikken mot rapporten som er gjengitt i media, og trekker spesielt frem at de som har undersøkt Breivik på Ila fengsel mener han ikke er psykotisk.

- Disse omstendighetene taler for å la uavhengige sakkyndige foreta en ny utredning av siktedes tilregnelighet basert på det samlede bevismaterialet, heter det i deres begrunnelse.

VGTV: Se video av oppnevningen her

- Må belyses nærmere

Breivik er allerede vurdert av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som etter blant annet 13 samtaler med siktede og gjennomgang av 130 timers politiavhør konkluderte med at Breivik lider av paranoid schizofreni og er psykotisk.

Dommerne har ikke selv vurdert denne sakkyndigrapporten, og understreker at den nye oppnevnelsen ikke er kritikk av denne.

- Dersom jeg skal oppsummere begrunnelsen: Det er hensynet til en best mulig opplysning av saken som har vært avgjørende for retten. Det kan sjelden skade en sak at spørsmålet blir grundigere belyst, forklarte Wenche Arntzen under spørsmålsrunden etter oppnevningen.

SKAL VURDERE BREIVIK: Psykiater Angnar Aspaas. Foto: Roger Neumann

Aspaas og Tørrisen har opplyst at de kan levere rapporten slik at rettssaken starter som planlagt 16. april.

De to er de eneste foreslåtte som har sagt de kan ta oppdraget, og som det ikke er innsigelser mot.

Droppet kjendispsykiater

Den kjente psykiateren Finn Skårderud var også blant de foreslåtte sakkyndige torsdag kveld.

Han ble lansert av bistandsadvokat Cathrine Grøndahl som en alternativ fagmann utenfor det rettspsykiatriske miljøet, men etter det VG får opplyst har påtalemyndigheten vært kritiske til Skårderud.

Retten opplyste fredag at han ikke ble valgt på grunn av sin manglende rettspsykiatriske erfaring. Skåredrud har også informert tingretten om at han har et nært vennskapsforhold med statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Jon Geir Høyersten var også foreslått av bistandsadvokatene, men takket nei til jobben av kapasitetshensyn.

Må se på video av politiavhør

Breivik har via sitt forsvar opplyst at han ikke vil samarbeide med nye sakkyndige. Dermed får Aspaas og Tørrisen trolig ikke muligheten til å snakke med Breivik.

I stedet må de basere seg på videoopptak av politiavhør og på det som finnes av informasjon i den eksisterende rapporten, ifølge retten.

De vil også kunne observere Breivik under selve rettssaken.

SKAL VURDERE BREIVIK: Overlege Terje Tørrisen. Foto: Scanpix

To rapporter

Det var etter at den første sakkyndigrapporten ble utsatt for betydelig kritikk i det psykiatriske fagmiljøet, at tingretten besluttet å be om innspill til om det burde foretas en ny vurdering.

Mens hverken forsvaret eller påtalemyndigheten ønsket dette, var det minst 35 bistandsadvokater som ba om en ny vurdering på vegne av sine klienter.

BAKGRUNN: Få full oversikt over vurderingene av Breivik her

Den første sakkyndigrapporten legger til grunn av Breivik er strafferettslig utilregnelig og dermed ikke kan straffes med fengsel.

Dersom retten velger å ta denne rapporten til følge, vil det eneste mulige utfallet i straffesaken være at han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Nå får retten to rapporter å forholde seg til. Dersom den nye rapporten skulle konkludere med at Breivik er strafferettslig tilregnelig, vil den første likevel bli stående, har riksadvokat Tor-Aksel Busch påpekt.

Han mener rettspraksis tilsier at dersom det finnes tvil om at den siktede er tilregnelig, så skal man automatisk anse vedkommende for å være utilregnelig.

Retten ville imidlertid ikke bekrefte at dette er eneste mulige utfall.

- Påtalemyndigheten har anført at utfallet av straffesaken neppe vil bli påvirket av en eventuell sakkyndigerklæring med motsatt konklusjon av den som nå foreligger. Tingretten kan for sin del ikke foregripe utfallet av bevisvurderingen i tilknytning til siktedes tilregnelighet, heter det i tingrettens vurdering.

HAR VURDERT BREIVIK: Rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby har gjennomført en omfattende vurdering av Breiviks mentale helse. Nå skal det gjennomføres en ny vurdering. Foto: Helge Mikalsen

Les også

 1. Psykiatrikjendis kan bli Breivik-sakkyndig

  (VG Nett) Psykiater Finn Skårderud manet til samtale om «aggresjonene på gutterommene» etter 22. juli.
 2. Foreslått psykiater vil ikke vurdere Breivik

  (VG Nett) Jon Geir Høyersten er én av tre psykiatere som skal være foreslått til å vurdere Breiviks mentale helse…
 3. Aftenposten: Disse er foreslått som nye sakkyndige

  (VG Nett) Psykiaterne Agnar Aspaas, Terje Tørrisen og Jon Geir Høyersten skal være foreslått som nye sakkyndige til…
 4. Vil ha lovendring for å holde Breivik innelåst

  (VG Nett) Ifølge jusprofessor Hans Petter Graver er det fullt mulig å endre lovene for å hindre at for å hindre at…
 5. Her er alt du bør vite om vurderingene av Breivik

  (VG Nett) Rettspsykiaterne mener han er psykotisk, mens helsepersonell i fengsel mener han ikke trenger behandling.
 6. - Lite trolig at Breivik bløffer om sinnssykdom

  (VG Nett) Anders Behring Breivik viste ingen tegn til psykose, men har tydelige personlighetsforstyrrelser, mener Randi…
 7. Dansk rettspsykiater overrasket over at Breivik fortsatt er i fengsel

  (VG Nett) Sjefsoverlege ved Retspsykiatrisk klinik i København undrer seg over at Anders Behring Breivik fremdeles…
 8. 129 terrorofre krever ny Breivik-vurdering

  (VG Nett) De ble selv rammet av terroren. Nå krever de nye psykiatriske undersøkelser av terroristen Anders Behring…
 9. Breivik nekter å snakke med flere sakkyndige

  ILA FENGSEL (VG Nett) Dersom det oppnevnes nye rettspsykiatere vil Anders Behring Breivik (32) nekte å møte dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder