FORSINKET: Passasjerene er vant til forsinkelser. Her fra Oslo S for en del år siden da togene var svært forsinket på grunn av strømmangel på Stabæk stasjon. Foto: TORE KRISTIANSEN

Riksrevisjonen: Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser

Riksrevisjonen mener oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet i forbindelse med de store jernbaneinvesteringene, har vært kritikkverdig svak.

 • Stella Bugge

Artikkelen er over tre år gammel

Stortinget får i dag Riksrevisjons undersøkelse av hvilken effekt de store investeringene i jernbanen har på togtilbudet.

Og det er ikke så veldig mye ros å få, selv om bevilgningene til jernbaneprosjekter har skutt i været fra rundt 1,4 milliarder kroner i året til 10 milliarder årlig.

Les Riksrevisjonens rapport her.

Riksrevisjonen viser til at syv store prosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår. Stortingets vaktbikkje har undersøkt hvordan de store investeringene bidrar til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.

Husker du? Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

– På strekninger der det er gjort investeringer, har togtilbudet blitt noe bedre ved at det har blitt noen flere avganger. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt færre forsinkelser og innstillinger der det er gjennomført store investeringer, enn der det ikke er det. Reisetiden har i liten grad blitt redusert, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.

Stor spesial: Her kan du se alle forsinkelser og innstillinger i 2016 plottet inn på et kart!

Tommel opp for Asker-Lysaker

Unntaket er strekningen Asker-Lysaker hvor togtilbudet har blitt merkbart bedre for de reisende. Her har man investert i dobbeltspor samtidig som det er foretatt større endringer i ruteplanen og nye tog er tatt i bruk.

– Undersøkelsen viser at først når jernbaneinvesteringene har blitt kombinert med større endringer i ruteplanen, og nye tog har blitt tatt i bruk, har det blitt et bedre togtilbud for de reisende. Hittil har det gått om lag 15 år mellom større endringer i ruteplanen, heter det videre i pressemeldingen.

Les også: Jernbanen får 319 milliarder i Nasjonal Transportplan

Signalanlegg nok en gang

Riksrevisjonen peker på at arbeidet med signalanlegg ikke har vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok. Og når signalanlegg, kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene, har det utsatt muligheten for å forbedre togtilbudet.

Årsaken er at disse ikke har vært ferdig samtidig med de nye banestrekningene.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at bedre samordning av nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere.

Fikk du med deg? Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år

– Oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet med de store jernbaneinvesteringene har etter vårt syn vært kritikkverdig svak, sier Foss i pressemeldingen.

Enige i en del

Jens Frølich Holte, statssekretær i Samferdselsdepartementet, mener jernbanereformen vil sørge for at mye av Riksrevisjonens kritikk forstummer.

– Vi er enige med Riksrevisjonen på en del punkter, og jernbanereformen er et grep som gjør at dette blir bedre. Vi må se ting mer i sammenheng, og det er nettopp det vi prøver å gjøre med jernbanereformen, sier Holte (H) til VG.

Han mener at Riksrevisjonens rapport er noe unyansert siden den ikke har gått inn på forbedringer som bygging av lengre plattformer og nye, mer komfortable tog.

Det nyopprettede Jernbanedirektoratet er også til dels enig med Riksrevisjonen.

– Det er en del ting i Riksrevisjonens rapport som vi i hovedsak kan være enige i. Gjennom opprettelsen av direktoratet er det lagt til rette for at en nå ser totaltilbudet i sammenheng når det bygges nytt, både når det gjelder behov for togavganger, nye tog og hvordan investeringene skal være innrettet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland til VG.

Ut over dette, ønsker han ikke å kommentere rapporten.

Som VG tidligere har skrevet var den viktigste enkeltårsaken til togtrøbbel i 2016 – som de to årene før – var problemer med signalanleggene. Deretter følger problemer med skinnegangen.

Les også: NSB: Kutter 300 ansatte frem mot 2018

Mer om

 1. Vy
 2. Politikk

Flere artikler

 1. Bygde dobbeltspor til 5 milliarder, men pendlertogene møtes aldri der

 2. Orker du å ta buss for tog enda et år? Bane Nor lover det blir bedre, men statistikken sier noe annet.

 3. Ny rapport: Helikopterkjøpet sviktet for Forsvaret

 4. Flere tog, ikke flere direktører

 5. Tog-året 2017: 136 000 hendelser ga forsinkelse eller innstilling

Fra andre aviser

 1. Riksrevisjonen: Jernbanen bruker milliarder til utbygging feil - men får også skryt

  Aftenposten
 2. Meninger: 12 grunner til at jernbanesatsingen er på rett spor

  Aftenposten
 3. Ni år med buss for tog – likevel går punktligheten for jernbanen ned

  Aftenposten
 4. Vi gir et best mulig togtilbud til flest mulig

  Aftenposten
 5. Riksrevisoren: Helse sørøst har brukt 6,2 milliarder IT-kroner uten noen effekt

  Fædrelandsvennen
 6. BT mener: «Bergensbanen kan bli billigere, men ikke nødvendigvis bedre, av konkurranse.»

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder