SPRAKK: Stortingets store byggeprosjekt med ny tunnel til garasjen og rehabilitering av Prinsens gate 26, er gransket av Riksrevisjonen som gir kritikk på flere punkter. Foto: Erlend Daae VG

Riksrevisjonen: Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser

Flere dager før Stortinget vedtok sitt eget budsjett høsten 2013, visste administrasjonen og presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk i byggeprosjektet.
Men de unnlot å dele denne kunnskapen med Stortinget i plenum, ifølge Riksrevisjonen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag.

Riksrevisjonen mener at Stortinget brøt reglene for offentlige anskaffelser i byggeprosjektet som til nå har vist seg å koste 1,8 milliarder kroner.

Bakgrunn: Stjernesmell for Stortinget - sprekker med 700 millioner

Sprekk ble ikke videreformidlet

Riksrevisjonen mener at presidentskapet og administrasjonen i slutten av november 2013 hadde kunnskap om en mulig sprekk fra 660 millioner til 847 millioner kroner, som følge av endringer i en ny garasjeinnkjørsel.

Denne informasjonen var tilgjengelig i dagene før Stortinget behandlet 2014-budsjettet, ifølge rapporten.
«Stortinget i plenum hadde da ikke all den informasjonen som var relevant for at Stortinget kunne foreta en selvstendig vurdering av saken og virkningen av de vedtak som skulle fattes», heter det i rapporten.

Les også: Beskylder inhabil riksrevisor for å lekke fra stortings-rapport

Viktige sider oversett

FORSVARER SEG: Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen er enig med Riksrevisjonen i at bedre kontrollordninger må på plass. Presidentskapet har lagt alle framtidige byggeprosjekter på Stortinget på vent etter at det pågående prosjektet ble nær 700 millioner kroner dyrere enn beregnet. Foto: Mattis Sandblad VG

I en pressemelding tirsdag formiddag skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) at presidentskapet tar kritikken på alvor, men mener likevel at Riksrevisjonen ikke tar for seg viktige sider ved prosjektet.

Presidentskapet fastholder at det var Stortingets innleide konsulent Multiconsult som er hovedårsaken til overskridelsene, nærmere bestemt to tredeler av kostnadsøkningen fra 1,14 til 1,8 milliarder kroner.

Etterlyser kvalitetssikring

– Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.

Riksrevisjonen påpeker imidlertid at det fortsatt er usikkerhet knyttet til om denne kostnadrammen vil holde.

Passerte terskelverdien

Etter Riksrevisjonens mening burde Stortinget ha sett at prosjektet tidlig beveget seg opp mot 750 millioner kroner. Det er terskelen for at offentlig sektor er pålagt å hente inn en ekstern kvalitetssikring av både kostnadsoverslag og måten Stortinget som byggherre hadde planlagt å styre byggeprosjektet.

Denne terskelverdien ble passert idet Stortinget skulle til å vedta 2014-budsjettet, men ifølge Riksrevisjonen ble altså denne opplysningen tilbakeholdt.

«Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet», skriver Riksrevisjonen i sluttrapporten.

21.mai 2013 var kostnadsrammen for rehabilitering av kontorbygget i Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak 660 millioner kroner. Høsten 2016 meldte Presidentskapet om en sluttregning på opp mot 1,8 milliarder.

Men presidentskapet mener for sin del at de usikkerhetsberegningene som de har gjort underveis, har vært tilstrekkelige. Å stoppe prosjektet var ikke på tale.

Les mer her: Derfor ble det full gransking

Meget alvorlig

– Førsteinntrykket av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig, sier Michael Tetzschner (H), som er medlem av Kontrollkomiteen som nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.

– Stortingets legitimitet blir svekket når det pålegger vanlige mennesker skatter og avgifter, og ikke selv holder orden, men lar milliardene trille til et formål praktisk talt uten nytteverdi for Stortinget. Rapporten gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret av presidentskapet for flere år siden til Stortinget, sier Tetzschner til VG.

Gikk til sak

Stortinget har saksøkt Multiconsult for det de mener er store feil og mangler ved entreprisegrunnlaget som lå til grunn for den opprinnelige anbudsutlysningen.

– Viktige sider ved prosjektet er ikke behandlet i rapporten, sier Olemic Thommessen til VG.

Les også: Krevde 67 millioner i søksmål mot Multiconsult

Verken Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen har vurdert å gå av som følge av Riksrevisjonens kritiske rapport, sier de.

Sperrefrist

Før rapporten fra Riksrevisjonen blir offentlig klokken 14 tirsdag ettermiddag, hadde presidentskapet i Stortinget allerede sendt ut en pressemelding hvor de svarer opp rapporten.

Det reagerer Per Olaf Lundteigen (Sp) slik på:

– Det var ikke noe lurt sjakktrekk av Stortingets presidentskap å bryte sperrefristen, sier Lundteigen til VG.

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) vil ikke kommentere rapporten før den er formelt publisert fra Riksrevisjonen.

Tirsdag morgen ble rapporten formelt overlevert presidentskapet av Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som deretter møtte Kontrollkomiteen for å redegjøre.

Les også: Byggeprosjektet ble for stort for Stortinget

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder